Trendy

83 386 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

14 644 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

199 100 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 20.9.2016 Křemencova 182/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

1.10.2002 - 20.9.2016 Praha 3, Ondříčkova 609/27, PSČ 13000
22.4.2002 - 1.10.2002 Praha 3, Jeseniova 837/10, PSČ 13000

26694336

DIČ

od 5.1.2005

CZ26694336

Datová schránka

qq9gqc3

Historické názvy

22.4.2002 - 1.10.2002

STARTCOM Universe, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7641

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.9.2003

40 000 000 Kč

Historické jmění

1.11.2002 - 10.9.2003

40 000 000 Kč

14.8.2002 - 1.11.2002

10 000 000 Kč

22.4.2002 - 14.8.2002

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

27- 6606970287 / 0100

Historické provozovny

15.2.2008 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Husova 114, 551 01, Jaroměř - Pražské Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 7. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 7. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. července 2014 - 7. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 10. července 2014 - 7. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 28. srpna 2002 - 1. listopadu 2002 : Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 4,7,2002:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 30.000.000,- Kč.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští.... Nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitýmvkladem.Základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 300 kusů novýchkmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhuznějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každá ojmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Přednostní právo na upsání akciímůže být ve stanovené lhůtě vykonáno v sídle společnosti naadrese: Praha 3, Jeseniova 837/10, v pracovní dny v době od10.00 do 17.00 hodin. Přednostní právo na upsání akcií můžeakcionář vykonat ve lhůtě 60 dnů počínající pátým dnem ode dneprávní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž bude zapsánorozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valné hromadyo zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo je povinno písemnou informaci o přednostním právuobsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obch. zák.doručit jedinému akcionáři na adresu Praha 5, Nádražní 85/42, ato nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu. Počátek běhu lhůty stanovené proupisování akcií s využitím přednostního práva je představenstvopovinno písemně oznámit jedinému akcionáři nejpozději do 10 dnůode dne právní moci usnesení Městského soudu v Praze, jímž budezapsáno rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Zároveň s tímto oznámením je představenstvo povinno jedinémuakcionáři doručit návrh smlouvy o upsání akcií obsahujícíalespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obch. zák.. Vypracovánínávrhu smlouvy je povinno na náklady společnosti zajistitpředstavenstvo.S využitím přednostního práva lze upsat celkem 300 kusů novýchkmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejnémtrhu, znějících na majitele, vydávaných v listinné podobě, každéo jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Na každou jednu stávajícíakcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze s využitímpřednostního práva upsat 3 nové akcie o jmenovité hodnotě100.000,- Kč. Emisní kurs každé nové akcie upsané s využitímpřednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí100.000,- Kč u každé jedné nové akcie. Akcie, které nebudouupsány s využitím přednostního práva budou všechny nabídnutyurčitému zájemci - dosavadnímu jedinému akcionáři - Mgr. et Mgr.Václavu Sládkovi, r.č. 69-06-03/0626, bytem Praha 1, VJirchářích 152/14.Ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obch. zák. a upsání na základěveřejné nabídky ) se vylučují.Bez využití přednostního práva mohou být akcie ve stanovenélhůtě (odst. 15) upsány v sídle společnosti na adrese: Praha 3,Jeseniova 837/10, v pracovní dny v době od 10.00 do 17.00 hodin.Bez využití přednostního práva může předem určený zájemce upsatakcie ve lhůtě 15 dnů počínající prvým dnem následujícím podni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsáníakcií bez využití přenostního práva obsahující náležitosti podle§ 203 odst. 2 písm. e) obch. zák. a návrh smlouvy o upsání akciíobsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obch. zák.Informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního právaobsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obch. zák. anávrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitostipodle § 205 odst. 3 obch. zák. je představenstvo společnostipovinno vypracovat a předem určenému zájemci doručit nejpozdějido 15 pracovních dnů od zániku přednostního práva na upsáníakcií, ne však dříve, než prvý den po podání návrhu na zápisrozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu doobchodního rejstříku, zanikne-li všem akcionářům přednostníprávo na upsání nových akcií před podáním návrhu na zápisrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku, je představenstvo povinno informaci o možnosti upsáníakcií bez využití přednostního práva obsahující náležitostipodle § 203 odst. 2 písm. e) obch. zák. a návrh smlouvy oupsání akcií obsahující alespoň náležisoti podle § 205 odst. 3obch. zák. vypracovat a předem určenému zájemci doručitnejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápisrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využitípřednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využitípřednostního práva je představenstvo povinno zájemci písemněoznámit zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději 7dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bezpřednostního práva. Emisní kurs každé nové akcie upsané bezvyužití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě ačiní 100.000,- Kč u každé jedné nové akcie.Upisovatel, který upsal nové akcie s využitím přednostního právaje povinen nejpozději do 5 měsíců od upsání akcií splatit 30%emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti u HVB BankCzech Republic a.s. číslo 501018006/2700, založený podle § 204odst. 2 obch. zák. společností pro splácení emisního kursuakcií. Zbytek pak nejpozději do jednoho roku od upsání akcií naúčet společnosti u HVB Bank Czech Republic a.s. číslo501018006/2700, založený podle § 204 odst. 2 obch. zák.společností pro splácení emisníko kursu akcií.Upisovatel, který upsal nové akcie bez využití přednostníhopráva je povinen nejpozději do 30 dnů od upsání akcií splatit100% emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti u HVBBank Czech Republic a.s., číslo 501018006/2700, založený podle §204 odst. 2 obch. zák. společností pro splácení emisního kursuakcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů