Trendy

380 300 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

- 143 484 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

528 056 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

8.1.2009 - 30.12.2011 Praha 1 - Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 11721
30.9.2003 - 8.1.2009 Praha 5 - Smíchov, Nádražní 23, č.p. 344, PSČ 15134
17.5.2002 - 30.9.2003 Praha 5 - Smíchov, Nádražní 23, č.p. 344, PSČ 15000

26697068

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2009 - 30.9.2011

CZ26697068

1.10.2002 - 31.12.2003

CZ26697068

Datum vzniku

17. května 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

30. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

30. prosince 2011

Historické názvy

26.1.2011 - 30.12.2011

Beneficial Finance a.s. v likvidaci

17.5.2002 - 26.1.2011

Beneficial Finance a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7653

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

16.12.2005 - 30.12.2011

349 800 000 Kč

7.2.2005 - 16.12.2005

267 300 000 Kč

15.5.2003 - 7.2.2005

137 500 000 Kč

17.5.2002 - 15.5.2003

27 500 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 30. prosince 2011 - 30. prosince 2011 : Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost Beneficial Finance a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 1, Nové Město, V Celnici 1028/10, PSČ 117 21 identifikační číslo 266 97 ... 068. Právním důvodem výmazu je ukončení likvidace. zobrazit více skrýt více
  • 26. ledna 2011 - 30. prosince 2011 : Ke dni 1.1.2011 byla společnost zrušena a vstoupila do likvidace.
  • 28. listopadu 2005 - 16. prosince 2005 : Společnost HOUSEHOLD INTERNATIONAL EUROPE LIMITED (dále jen jediný akcionář) rozhodla dne 8.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti Beneficia Finance a.s. (dále jen spole... čnost) z dosavadní hodnoty 267 300 000,- Kč o částku 82 500 000,- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 349 800 000,- Kč, který bude splacen peněžitým vkladem.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 300 000 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 275,- Kč. Akcie nebudou kotované.Při zvýšení základního kapitálu:a) jediný akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti,b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Jungmannova 24, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin,c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 45 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze,d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude jedinému akcionáři oznámen tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla, uvedenou v seznamu akcionářů, nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem, a elektronickou poštou,e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100 % nových akcií společnosti, takže na l ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 275,- Kč připadá podíl ve výši 0,309 na jedné nové akcii, přičemž upisovat lze pouze celé akcie,f) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii,g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od dne, kdy bylo rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku a zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání,h) jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnáct dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555-215/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED se sídlem North Street, Winkfield, Windsor, Berks SL4 4TD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.Pro zvýšení základního kaptiálu bez využití přednostního práva:a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Jungmannova 24, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin,b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30 dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva,c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude společnosti HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisovná akcií s využitím přednostního práva. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou.d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii,e) předem určený zájemce společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED je povinna splatit celý emisní kurs jí upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnáct dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555-215/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 22. ledna 2005 - 7. února 2005 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 137.500.000,- Kč o částku 129.800.000,- Kč upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 267.300.00,- Kč, který bude ... splacen peněžitými vklady.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 472.000 ks kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 275,- Kč. Akcie nebudou kótované.Při zvýšení základního kapitálu:a) jediný Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti;b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin;c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 45 dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude Akcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze; toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou;e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného Akcionáře, který vlastní 100% dosavadních akcií společnosti, je tento oprávněn přednostně upsat 100% nových akcií společnosti, takže na 1 ks dosavadní akcie o jmenovité hodnotě 275,- Kč připadá podíl ve výši 0,944 na jedné nové akcii, přičemž upisovat lze pouze celé akcie, které budou všechny kmenové, listinné podoby, znějící na jméno, každá bude mít jmenovitou hodnotu 275,- Kč a nebudou kótované;f) emisní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního práva činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii;g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od dne, kdy bylo do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze zapsáno rozhodnutí valné hromady společnosti podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku; přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání;h) jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurz jím upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555127/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED se sídlem North Street, Winkfield, Windsor, Berks SL4 4TD, Spojené království Velké Británie a Severního Irska.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Křižovnické nám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin;b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 30 dnů a počne běžet následující den po doručení oznámení o započetí běhu pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodní společnosti HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED oznámen doporučeným dopisem nejpozději první následující den po uplynutí lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva; toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou;d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 275,- Kč na jednu upisovanou akcii;e) předem určený zájemce obchodní společnost HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED povinna splatit celý emisní kurs jí upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 800555127/2700, který byl za tím účelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 8. dubna 2003 - 15. května 2003 : Základní kapitál společnost se zvyšuje z dosavadní hodnoty27 500 000,- Kč o částku 110 000 000,- Kč upsáním nových akciína základní kapitál ve výši 137 500 000,- Kč, který bude spl... acenpeněžitými vklady.peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu senepřipouští. Společnost vydá 400 000,- ks kmenových akcií listinné podobyznějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu275,- Kč. Akcie nebudou registrované. Při zvýšení základního kapitálu: a) jediný akcionář má přednostní právo upsat část nových akciíspolečnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahujeho podílu na základním kapitálu společnosti, b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář sdruženíadvokátů Clifford Chance, Praha 1, Křižovnické nám. 2, vpracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin, c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30 dnů ode dnepodání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitáludo obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze, přičemžupisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva budeakcionáři oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, ato tak, že mu společnost zašle oznámení o počátku běhu lhůty naadresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději prvnínásledující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšenízákladního kapiptálu do obchodního rejstříku k Městskému souduv Praze. Toto oznámení bude navíc zasláno faxem a elektronickoupoštou, e) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře,který vlastní 100 % dosavadních akcií společnosti, je tentooprávněn přednostně upsat 100 % nových akcií společnosti, takžejediný akcionář je oprávněn upsat na l ks stávající akcie ojmenovité hodnotě 275,- Kč 4 ks nových akcií, které budouvšechny kmenové, listinné podoby, znějící na jméno, každá budemít jmenovitou hodnotu 275,- Kč a nebudou registrované, přičemžupisovat lze pouze celé akcie, f) emistní kurs akcií upisovaných s využitím přednostního právačiní 275,- Kč na jednu upisovanou akcii, g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelnéode dne, kdy bylo do obchodního rejstříku zapsáno rozhodnutívalné hromady společnosti podle § 203 odst. 4 obchodníhozákoníku. Přednostní právo zaniká uplynutím lhůty stanovené projeho vykonání, h) jediný akcionář je povinen splatit celý emisní kurs jímupsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsáníakcií na zvláštní účet č. 800555100/2700, který bude za tímúčelem otevřen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republik,a.s. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budounabídnuty předem určenému zájemci, kterým je společnostHOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED se sídlem North Street, Winkfield,Windsor, Berks SL4 4TD, Spojené království Velké Británie aSeverního Irska. Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva: a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva jekancelář sdružení advokátů Clifford Chance, Praha 1, Křižovnićkénám. 2, v pracovní dny v době od 9 hodin do 15 hodin, b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 30 dnů a počne běžetnásledující den po doručení oznámení o započetí běhu lhůty proupsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsáníakcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní mocusnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude obchodníspolečnosti HOUSEHOLD OVERSEAS LIMITED oznámen doporučenýmdopisem nejpozději první následující den po uplynutí lhůty proupisování akcií s využitím přednostního práva. Toto oznámeníbude navíc zasláno faxem a elektronickou poštou, d) emisní kurs takto upisovaných akcií činí 275,- Kč na jednuupisovanou akcii, e) předem určený zájemce obchodní společnost HOUSEHOLD OVERSEASLIMITED je povinna splatit celý emisní kurs jí upsaných akcií,popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvlášníúčet č. 800555100/2700, který bude za tím účelem otevřen najméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s. zobrazit více skrýt více
posunout dolů