Trendy

6 753 580 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

327 763 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

1 894 982 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

19.12.2013 - 1.11.2015 Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8
10.9.2003 - 19.12.2013 Hostivice, Husovo nám. 14, PSČ 25301
20.5.2002 - 10.9.2003 Hostivice, Husovo nám. 14, okres Praha-západ, PSČ 25301

26699648

DIČ

Není plátce DPH

17.9.2003 - 31.12.2011

CZ26699648

Datum vzniku

20. května 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. listopadu 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. listopadu 2015

Datová schránka

xanci64

Historické názvy

10.9.2003 - 1.11.2015

AAA AUTO a.s.

20.5.2002 - 10.9.2003

AAA AUTO s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 88217

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

7.5.2008 - 1.11.2015

300 000 000 Kč

6.6.2007 - 7.5.2008

150 000 000 Kč

4.5.2006 - 6.6.2007

150 000 000 Kč

27.10.2005 - 4.5.2006

100 000 000 Kč

16.12.2004 - 27.10.2005

100 000 000 Kč

1.4.2004 - 16.12.2004

100 000 000 Kč

11.2.2004 - 1.4.2004

100 000 000 Kč

10.9.2003 - 11.2.2004

3 000 000 Kč

16.7.2003 - 10.9.2003

3 000 000 Kč

20.5.2002 - 16.7.2003

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Registrace u ČNB

Ano (reg.č.: 031874PA) ( zobrazit podrobnosti )

Provozovny

od 15.9.2014

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Brněnská 2939/23, 669 02, Znojmo

... více provozoven (celkem 28) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 1. listopadu 2015 - 1. listopadu 2015 : Společnost AAA AUTO a.s., IČO 26699648, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, jako společnost zanikající, zanikla spolu se společností AAA Auto Group N.V., se statutá... rním sídlem v Amsterdamu a provozovnou (faktickým sídlem) na adrese Dopraváků 723, Čimice, 184 00 Praha 8, společností zapsanou v nizozemském obchodním rejstříku vedeném Obchodní a průmyslovou komorou v Amsterdamu, pod číslem KvK 34199203, přeshraniční fúzí sloučením s nástupnickou společností AAA Auto International a.s., IČO 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, Čimice, 184 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddílu B, vložce č. 19139, rozhodným dnem fúze je 1. leden 2015. zobrazit více skrýt více
 • 11. února 2015 - 1. listopadu 2015 : Obchodní závod společnosti AAA AUTO a.s. byl dán do zástavy na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k hromadným věcem ze dne 16.1.2015, a to ve prospěch Československé obchod... ní banky, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 k zajištění pohledávek vzniklých na základě Úvěrové smlouvy (Facilities Agreement) ze dne 14.10.2014 až do úhrnné výše 32.000.000 EUR, které budou vznikat v období 21 let od podpisu Úvěrové smlouvy. zobrazit více skrýt více
 • 9. července 2014 - 1. listopadu 2015 : Společnost AAA AUTO a.s. se v důsledku fúze sloučením sloučila se zanikajícími společnostmi AAA PARTNER, s.r.o., IČ: 27176681, se sídlem Kladno, Gen.Klapálka 2810, PSČ 272 01, KLAD... NO CAR PARK, s.r.o., IČ: 24135241, se sídlem Kladno, Gen. Klapálka 2810, PSČ 272 01 a Mototechna Předváděcí vozy s.r.o., IČ: 27187144, se sídlem Praha 8 - Dolní Chabry, Dopraváků 723/1, PSČ 184 00, kde jakožto nástupnická společnost převzala jmění výše uvedených zanikajících společností. zobrazit více skrýt více
 • 16. dubna 2014 - 1. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 16. dubna 2014 - 1. listopadu 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 16. dubna 2014 - 1. listopadu 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 10. září 2003 - 1. listopadu 2015 : Obchodní společnost AAA AUTO s.r.o. byla zapsána v oddíle C, vložce 88217 a z důvodu změny právní formy byl její zápis převeden do oddílu B, vložky 8578.
 • 3. ledna 2008 - 7. května 2008 : Jediný akcionář rozhodl dne 19.12.2007 při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 150.000.000,- Kč o částku 150.000.000,- Kč na částku 3... 00.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky k upisování vydáním 150 nových kusů kmenových nekótovaných akcií znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. Emisní kurs těchto akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Zvýšení základního kapitálu nad tuto částku je nepřípustné. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov. Výše navrhovaného emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávky jediného akcionáře proti pohledávce společnosti vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu akcií. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Účastník prohlašuje, že využívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Účastník upíše emisní kurs 150 ks akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč za kus ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje. Smlouva u upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost jedinému akcionáři na adresu jeho sídla písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat toto oznámení nejpozději do 10 dnů od zápisu tohoto usnesení přijatého při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti v každý pracovní den, v době od 8,00 do 15,00 hod. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Účastník rozhoduje o tom, že vyslovuje souhlas ve smyslu § 163 odst. 3 obchodního zákoníku s tím, aby na splacení emisního kurzu nově upisovaných akcií byla započítána pohledávka ve výši 150.000.000,- Kč jediného akcionáře AAA Auto Group N.V. vůči společnosti z titulu neuhrazení společností přijaté finanční půjčky ve výši 6.000.000,- EUR, které budou započteny na zvýšení základního kapitálu o 150.000.000,- Kč. Půjčka byla přijata na účet společnosti dne 25.9.2007, vlastní smlouva o půjčce byla uzavřena ústně dne 20.9.2007, v písemné formě bylo toto ústní ujednání stvrzeno dne 17.12.2007. Důvodem navrhovaného započtení je skutečnost, že vrácení výše uvedených finančních prostředků by znamenalo pro společnost značné omezení jejích podnikatelských aktivit, přičemž vklad výše uvedených peněžních prostředků do základního kapitálu znamená pro společnost oddlužení, a tím velmi významné kapitálové posílení a zajištění její finanční stability. Účastník rozhoduje o tom, že pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávek jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti jediného akcionáře AAA Auto Group N.V. vůči společnosti na splacení emisního kursu akcií proti pohledávce tohoto akcionáře vůči společnosti na základě neuhrazení přijatých faktur vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne upsání akcií výše uvedeným akcionářem, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu včetně podmínek vyplývajících z rozhodnutí jediného akcionáře a uvedení usnesení rejstříkového soudu. V dohodě budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Výše uvedenou dohodou o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči AAA Auto Group N.V. na splacení emisního kursu upsaných 150 kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč proti pohledávce AAA Auto Group N.V. vůči společnosti z titulu neuhrazené půjčky v celkové výši 150.000.000,- Kč. Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávky se pro AAA Auto Group N.V. stanoví lhůta tří měsíců, která počne běžet den následující po doručení návrhu dohody. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nových akcií podle zásad v rozhodnutí přijatém dnešního dne jediným akcionářem a podchyceným v notářském zápise č. N 1958/2007, NZ 1776/2007 zobrazit více skrýt více
 • 4. května 2007 - 6. června 2007 : Dne 11.4.2007 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti o možnosti splacení části emisního kurzu upsaných akcií takto:Dosud nesplacená část emisního kursu akci... í, upsaných jediným akcionářem smlouvou o upsání akcií ze dne 3.4.2006, ve výši 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií,tj. 35.000.000,- Kč, která má být splacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tj. do 4.5.2007, bude splacena započtením pohledávky jediného akcionáře AAA AUTO GROUP N.V. z titulu neuhrazené půjčky /původní AUTOMOBILE GROUP B.V/ vůči AAA AUTO a.s. proti pohledávce společnosti vůči tomuto jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu akcií. Důvodem navrhovaného započtení je skutečnost, že vrácení finančních prostředků by znamenalo pro společnost značné omezení jejích podnikatelských aktivit, přičemž vklad do základního kapitálu znamená pro společnost oddlužení, a tím velmi významné kapitálové posílení a zajištění její finanční stability. Jediný akcionář rozhoduje o tom, že pravidla pro uzavření písemné dohody o započtení pohledávky jsou stanovena takto: Písemný návrh dohody o započtení peněžité pohledávky společnosti jediného akcionáře AAA AUTO GROUP N.V. vůči společnosti na splacení emisního kursu akcií, proti pohledávce tohoto akcionáře vůči společnosti na základě neuhrazení přijatých faktur vyhotoví společnost ve lhůtě 14 dnů ode dne podpisu dodatku ke smlouvě o upsání akcií ze dne 3.4.2006 a zašle jej v této lhůtě doporučeně na adresu sídla jediného akcionáře. Dohoda bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno jednací číslo rejstříkového soudu, pod kterým bude zapsáno toto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a budou uvedeny důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající z dodatku ke smlouvě o upsání akcií. Pro uzavření dohody o vzájemném započtení pohledávek se pro AAA AUTO GROUP N.V. stanoví lhůta do 4.5.2007. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek je uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. zobrazit více skrýt více
 • 24. února 2006 - 4. května 2006 : Jediný akcionář rozhodl dne 9.února 2006 při výkonu působnosti valné hromady takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 100.000.000,- Kč (jednostomilionů kor... un českých) o částku 50.000.000,- (padesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií na hodnotu 150.000.000,- (jednostopadesátmilionů korun českých), a to upsáním bez veřejné nabídky k upisování nových kmenových akcií v počtu 50 ks (padesát kusů) o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (jedenmilion korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.Automobile Group B.V. zastoupená účastníkem prohlašuje, že využívá svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu celého jejího podílu na základním kapitálu společnosti.Upsání jinou osobou než Automobile Group B.V. jako jediným akcionářem společnosti se nepřipouští.Veškeré nové akcie upíše Automobile Group B.V. na základě smlouvy, kterou uzavře se společností v souladu s § 204 odst. 5 a § 205 odst. 3 obch.zák. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch.zák. a musí být v souladu s tímto rozhodnutím.Společnost je povinna zaslat jedinému akcionáři na adresu sídla jeho společnosti návrh smlouvy o upsání akcií ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Společnost poskytne Automobile Group B.V. k upsání akcií lhůtu alespoň dva měsíce od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.K uzavření smlouvy dojde v sídle společnosti v Hostivici, Husovo nám. 14.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen v penězích ve výši 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií, tj. 15.000.000,- Kč, na zvláštní účet společnosti č. 25005-4096112004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. nejpozději do 3 měsíců ode dne upsání akcií. Zbývající část emisního kursu upsaných akcií ve výši 70% jmenovité hodnoty upsaných akcií, tj. 35.000.000,- Kč musí být splacena v penězích do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet společnosti č. 250054096112004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2003 - 11. února 2004 : Jediný akcionář rozhodl dne 22. října 2003 při výkonu působnosti valné hromady takto: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií. Zvýšení základního kapitálu u... psáním nových akcií je přípustné, neboť akcionář zcela splatil emisní kurs dříve upsaných akcií. Základní kapitál se zvyšuje z částky 3 000 000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) o částku 97 000 000,- Kč (slovy: devadesát sedm milionů korun českých) na částku 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Upisování nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií v počtu 97 kusů o jmenovité hodnotě akcie 1 000 000,- Kč, na jméno v listinné podobě. Emisní kurs akcií je roven jejich nominální hodnotě. Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem. Jediný akcionář ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upíše sám veškeré nové akcie ve smlouvěo upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu a podpisy musí být úředně ověřeny. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Část jmenovité hodnoty akcií upaných jediným akcionářem ve výši 30 000 000,-Kč (slovy: třicet milionů korun českých) musí být splacen do třech měsíců ode dne upsání akcií. Zbylá část jmenovité hodnoty akcií upsaných jediným akcionářem ve výši 67 000 000,- Kč (slovy: šedesát sedm milionů korun českých) bude splacena do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs akcií bude splacen na účet č. 25005- 4096112004/0400 vedený u Živnostenské banky a.s. zobrazit více skrýt více
 • 10. září 2003 - 10. září 2003 : Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku.Obchodní firma AAA AUTO s.r.o. byla zapsána v oddíle C, vložce 88217 a z důvodu změny právní formy byl její ... zápis převeden do oddílu B, vložky 8578. zobrazit více skrýt více
posunout dolů