Trendy

466 958 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

62 944 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

650 511 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.2.2017 Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

1.3.2006 - 1.2.2017 Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 11000
5.8.2004 - 1.3.2006 Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 11000
22.7.2002 - 5.8.2004 Praha 1, Opletalova 27, PSČ 11000

26702924

DIČ

od 1.10.2003

CZ26702924

Datum vzniku

22. července 2002

Datová schránka

ncacrys

Historické názvy

1.1.2010 - 25.7.2013

INVIA.CZ, a.s.

5.8.2004 - 1.1.2010

INVIA.CZ, s.r.o.

31.3.2004 - 5.8.2004

Invia.cz., s.r.o.

3.10.2002 - 31.3.2004

MojeDovolená.cz,s.r.o.

22.7.2002 - 3.10.2002

Moje Dovolená.cz, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 88420

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 12.10.2012

12 058 797 Kč

Historické jmění

1.9.2010 - 12.10.2012

11 526 000 Kč

18.5.2005 - 1.9.2010

11 300 000 Kč

31.3.2004 - 18.5.2005

1 300 000 Kč

22.7.2002 - 31.3.2004

300 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 19.8.2015

CZ9327000000002109129552

... více účtů (celkem 17) najdete zde

Provozovny

od 4.9.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Václavské náměstí 804/58, 110 00, Praha 1 - Nové Město

... více provozoven (celkem 14) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu č.90/2012 Sb. jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
  • 1. září 2010 : Na společnosti INVIA.CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 11000, IČ: 26702924, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk Na společnosti INVIA.CZ, a.s., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 11000, IČ: 26702924, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložk...a 15601,přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zaniklé společnosti Net Travel.cz, s.r.o., se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 11000, IČ: 27066592, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93802. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2010 : Společnost INVIA.CZ, s.r.o. se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, IČ: 267 02 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka Společnost INVIA.CZ, s.r.o. se sídlem Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, IČ: 267 02 924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka ...88420, změnila právní formu na akciovou společnost. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. dubna 2014 - 11. března 2016 : Počet členů dozorčí rady: 6
  • 7. dubna 2014 - 11. března 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 2. října 2012 - 12. října 2012 : Valná hromada společnosti INVIA.CZ, a.s. ("Společnost") rozhodla dne 25.9.2012 o zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek:a) částka, o níž má být zvýšen základní ... kapitál: základní kapitál společnosti INVIA.CZ, a.s., se zvyšuje o částku ve výši 532.797,- Kč (slovy: pět set třicet dva tisíc sedm set devadesát sedm korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši 11.526.000,- Kč (slovy: jedenáct milionů pět set dvacet šest tisíc korun českých) na novou hodnotu 12.058.797,- Kč (slovy: dvanáct milionů padesát osm tisíc sedm set devadesát sedm korun českých), s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; důvodem zvýšení základního kapitálu je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti Společnosti;b) počet a jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií: počet akcií: 52235 ks (slovy: padesát dva tisíc dvě stě třicet pět kusů), jmenovitá hodnota: 10,20 Kč (slovy: deset korun českých dvacet haléřů), druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno, podoba: listinná akcie; emisní kurs každé akcie: Kč 329,421412845793 Kč.c) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií bez využití přednostního práva činí 17.207.327,50 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě sedm tisíc tři sta dvacet sedm korun českých padesát haléřů), přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcí a emisním kurzem, tj. částka ve výši 16.674.530,50 Kč (slovy: šestnáct milionů šest set sedmdesát čtyři tisíce pět set třicet korun českých padesát haléřů), se považuje za emisní ážio (emisní příplatek),d) údaj o přednostním právu na upisování akcií: konstatuje se, že akcionáři se dle § 204a odst. 7) Obchodního zákoníku vzdali svého přednostního práva na upisování akcií;e) akcie, které budou upsány peněžitým vkladem, budou nabídnuty těmto předem určeným zájemcům: společnosti MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, se sídlem Varšava (00-113), ul. Emilii Plater 53, Polská republika, zapsaná v obchodním rejstříku Polské republiky pod číslem KRS 4542, NIP (tax id.): 8992296521 (dále též jako "upisovatel");f) Způsob, místo a lhůta pro upisování akcií peněžitým vkladem bez využití přednostního práva: místo pro upisování akcií je na adrese Praha 1, Senovážné náměstí 1463/5, PSČ 110 00, v pracovní dny od 10.00 hod do 22.00 hod; lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a začíná běžet prvního dne následujícího po dni podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, s tím že upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; počátek lhůty k úpisu akcií a výše emisního kurzu bude upisovateli oznámena představenstvem bez zbytečného odkladu (do pěti dnů od podání návrhu) písemně, nebo osobním předáním oznámení, přičemž přílohou tohoto oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií; akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a upisovatelem, přičemž emisní kurz takto upisovaných akcií činí 17.207.327,50 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě sedm tisíc tři sta dvacet sedm korun českých padesát haléřů),g) valná hromada rozhodla o připuštění možnosti započtení peněžitých pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu takto:1.) valná hromada připouští započtení peněžité pohledávky společnosti MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA ve výši 2.865.500,- PLN (slovy: dva miliony osm set šedesát pět tisíc pět set zlotých), to je v přepočtu dle devizového kurzu stanoveného Českou národní bankou, a.s. ke dni 25.9.2012 ve výši 1 PLN za 6,021 Kč, to je celkem 17.253.175,50 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě padesát tři tisíc jedno sto sedmdesát pět korun českých padesát haléřů) za Společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi společností INVIA.CZ, a.s. a společností MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, na základě které byla společností MCI MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA ("Postupitel") úplatně postoupena na společnost INVIA.CZ, a.s. ("Postupník") pohledávka Postupitele za panem Jerzy Krawczykem, trvale bytem Wroclaw 52-12, ul. Koreańska 73, národní identifikační číslo 7002200270 ("Dlužník") vyplývající ze smlouvy o půjčce uzavřené mezi Postupitelem a Dlužníkem dne 7.12.2010, ve výši 2.622.926,16 zlotý, a pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu; započtení se připouští ve výši, v které se tyto pohledávky kryjí;2.) Splacení takto upsaných akcií bude realizováno formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti a upisovatele, s tím, že návrh dohody o započtení je povinno vypracovat představenstvo a návrh doručit předem určenému upisovateli společně s návrhem smlouvy o úpisu akcií.Dohoda o započtení musí být uzavřena nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů