Základní údaje

Historické adresy

31.8.2005 - 1.7.2007 Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000
20.6.2003 - 31.8.2005 Praha 1, Klimentská 46/1216, PSČ 11002
1.7.2002 - 20.6.2003 Praha 1, Opatovická 1661/2, PSČ 11000

26705036

DIČ

Není plátce DPH

23.2.2005 - 1.7.2007

CZ26705036

Datum vzniku

1. července 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

1. července 2007

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

1. července 2007

Historické názvy

21.11.2005 - 1.7.2007

RADIOKOMUNIKACE a.s.

1.7.2002 - 21.11.2005

JTR Management a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7716

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

3.5.2007 - 1.7.2007

2 023 764 000 Kč

21.3.2005 - 3.5.2007

6 502 000 000 Kč

1.7.2002 - 21.3.2005

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 1. července 2007 - 1. července 2007 : Obchodní společnost RADIOKOMUNIKACE a.s. zanikla sloučením se společností BLJ Czech, a.s., se sídlem Praha 1, Karoliny Světlé 303, PSČ 110 00, IČ: 274 44 902, na níž přešlo jmění s... polečnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. zobrazit více skrýt více
  • 30. října 2006 - 1. července 2007 : Rozhodnutím jediného akcionáře, společnosti Bivideon B.V., se sídlem Herengracht 450, 1017CA, Amsterodam, Nizozemské království, ze dne 4. května 2006, bylo rozhodnuto o rozdělení ... společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000, IČ: 26705036, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7716, odštěpením se založením nové společnosti, Radiokomunikace Holdings a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 13000. Rozdělením přešla ze společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. na společnost Radiokomunikace Holdings a.s. vyčleněná část jmění společnosti RADIOKOMUNICE a.s., jak je uvedena v projektu rozdělení odštěpením schváleném rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 4. května 2006 v podobě podle návrhu, který byl dne 29.3.2006 uložen do sbírky listin Městského soudu v Praze. Jediný akcionář společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. se stal jediným akcionářem společnosti Radiokomunikace Holdings a.s. zobrazit více skrýt více
  • 26. července 2005 - 1. července 2007 : Na společnost JTR Management a.s. přešlo jmění zaniklé společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, identifikační číslo: 601 9... 3 671, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce číslo 2376, a to na základě smlouvy o převzetí jmění uzavřené ve formě notářského zápisu dne 17.5.2005. Společnost JTR Management a.s. je právním nástupcem zaniklé společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a přešlo na ní jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. zobrazit více skrýt více
  • 20. listopadu 2006 - 3. května 2007 : Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 4. května 2006 bylo rozhodnuto, že stávající akcie obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, P... SČ 13000, IČ 267 05 036, sériové č. 1-0001 až 1-0100 a 2-000001 až 2-325000 se štěpí tak, že namísto 325.100 ks (třistadvacetpěttisícjednosto kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých), bude vydáno 6.502.000 ks (šestmilionůpětsetdvatisíc kusů) kmenových akcií listinné podoby znějících na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1.000,- Kč (jedentisíc korun českých). K vydání nových akcií a ke stanovení lhůty k předložení dosavadních akcií k výměně dojde po zápisu této skutečnosti do obchodního rejstříku.Rozhodnutím jediného akcionáře ze dne 4. května 2006 bylo dále rozhodnuto, že základní kapitál rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., se sídlem Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, PSČ 130 00, IČ 267 05 036, se snižuje z dosavadní hodnoty 6.502.000.000,- Kč (šestmiliaradpětsetdvamilionů korun českých) o částku 4.478.236.000,- Kč (čtyřimiliardyčtyřistasedmdesátosmmilionůdvěstětřicetšesttisíc korun českých) na novou hodnotu 2.023.764.000,- Kč (dvěmiliaradydvacettřimilionůsedmsetšedesátčtyřitisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že vlastní kapitál rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. vykázaný v její zahajovací rozvaze je k rozhodnému dni nižší než její základní kapitál. Částka odpovídající snížení základního kapitálu nebude rozdělena mezi akcionáře rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. a bude proti ní zúčtována účetní hodnota převáděného majetku; případný rozdíl bude zúčtován proti ostatním kapitálových fondům rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. Snížení základního kapitálu rozdělované obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. se uskuteční vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu v souladu s ustanovením § 213c obchodního zákoníku. Akcionáři, kteří přijali veřejný návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, jsou povinni předložit obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s. v jejím sídle listinné akcie obchodní společnosti RADIOKOMUNIKACE a.s., ohledně nichž byl veřejný návrh smlouvy přijat, a to do 15 dnů od zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 8. března 2005 - 21. března 2005 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní hodnoty 2.000.000,- Kč (dvamiliony korun českých) o částku 6.500.000.000,- Kč (šest miliard pět set milionů korun českých) upsán... ím nových akcií na hodnotu 6.502.000.000,- Kč (šest miliard pět set dva miliony korun českých).Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Společnost vydá 325.000 ks (třistadvacetpěttisíc kusů) kmenových akcií listinné podoby znějící na jméno, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 20.000,- Kč ( dvecettisíc korun českých). Akcie nebudou kótované.Při zvýšení základního kapitálu má obchodní společnost BIVIDEON B.V. jako jediný akcionář společnosti přednostní právo upsat nové akcie společnosti upisované ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejího podílu na základním kapitálu společnosti.Pro zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního právaa) místem pro vykonání přednostního práva je právní kancelář Baker & McKenzie v.o.s. na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 9,00 hod. do 16,00 hod.,b) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 2 (dva) týdny a počne běžet následující den po doručení oznámení o počátku běhu lhůty pro vykonání přednostního práva obchodní společnosti BIVIDEON B.V., přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,c) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude obchodní společnosti BIVIDEON B.V. oznámen způsobem určeným pro svolání valné hromady, a to tak, že společnost zašle tomuto jedinému akcionáři oznámení o počátku běhu lhůty na adresu sídla uvedenou v seznamu akcionářů nejpozději první následující den po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze,d) vzhledem k tomu, že společnost má pouze jediného akcionáře, který vlastní 100% dosavadních akcií společnosti, je tento akcionář oprávněn předostně upsat 100% nových akcií společnosti, takže na jednu dosavadní akcii lze upsat 3.250 ks (třitisícedvěstěpadesát kusů) nových akcií,e) emisní kurs každé nové akcie upisované s využitím přednostního práva činí 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých)Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního právaa) místem pro upsání nové akcie je právní kancelář Baker & McKenzie v.o.s. na adrese 110 02 Praha 1, Klimentská 1216/46, v pracovní dny v době od 9,00 do 16,00.,b) lhůta pro vykonání práva úpisu činí 2 (dva) týdny a počne běžet následující den po doručení oznámení o zpočetí běhu lhůty pro upsání akcie bez využití přednostního práva, přičemž upsání akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,c) počátek běhu lhůty bude upisovatelům oznámen zveřejněním v Obchodním věstníku bez zbytečného prodlení po skončení lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva,d) emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva činí 20.000,- Kč (dvacettisíc korun českých),Připouští se možnost započtení- peněžité pohledávky akcionáře obchodní společnosti BIVIDEON B.V. vůči obchodní společnosti JTR Management a.s. na splacení kupní ceny vyplývající ze smlouvy o koupi 29.101.386 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě á 100,- Kč, obchodní společnosti ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s.se sídlem 130 00 Praha 3, U Nákladového nádraží 3144, IČ 601 93 671, která bude uzavřena mezi obchodní společností BIVIDEON B.V. jako prodávajícím a obchodní společností JTR Management a.s. jako kupujícím, přičemž kupní cena bude stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem v souladu s ustanovením § 196a obchodního zákoníku,proti- pohledávce obchodní společnosti JTR Management a.s. vůči obchodní společnosti BIVIDEON B.V. na splacení emisního kursu jí upsaných akcií.Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k Městskému soudu v Praze. Před podáním návrhu musí nastat i účinnost smlouvy o započtení, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této smlouvy a tím ke splacení celého emisního kursu. Má li obchodní společnost BIVIDEON B.V. využít možnosti započtení uvedené pohladávky, musí obchodní společnost JTR Management a.s. doručit písemný návrh smlouvy o započtení do patnácti dnů ode dne upsání akcií.Nevyužije-li obchodní společnost BIVIDEON B.V. připuštěné možnosti započtení výše uvedené pohledávky nebo nebude-li v době upisování vůči společnosti takovou pohledávku mít nebo započítávaná pohledávka bude nižší nebo výše emisního kursu, je obchodní společnost BIVIDEON B.V. povinna splatit celý emisní kurs upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů od upsání akcií na zvláštní účet č. 803830008/2700, který byl za tím účelem založen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic, a.s.Dojde li k upsání nových akcií bez využití přednostního práva, je upisovatel povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií, popřípadě jeho část, do patnácti dnů ode dne upsání akcií na zvláštní účet č. 803830008/2700, který byl za tím účelem založen na jméno společnosti u HVB Bank Czech Republic.a.s.Dokumenty přiložené k tomuto návrhu jako přílohy č. 12, 13, 16, 19, 20 a 21 jsou určeny v jednom vyhotovení k založení do sbírky listin navrhovatele. zobrazit více skrýt více
posunout dolů