Základní údaje

Historické adresy

1.6.2004 - 23.9.2011 Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 18200
12.6.2002 - 1.6.2004 Praha 8, Zdibská 16 č.p. 723, PSČ 18000

26705371

DIČ

Není plátce DPH

4.7.2002 - 23.9.2011

CZ26705371

Datum vzniku

12. června 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. září 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. září 2011

Historické názvy

12.6.2002 - 23.9.2011

Černá skála a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7721

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

17.1.2007 - 23.9.2011

27 550 000 Kč

12.6.2002 - 17.1.2007

8 740 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. září 2011 - 23. září 2011 : I.Společnost Černá skála a.s. se sídlem Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 182 00, IČ 267 05 371 zanikla s převodem jmění na jediného akcionáře, a to společnost PORTA DT a.s. se síd... lem České Budějovice, Lannova 55/31, PSČ 370 01, IČ 260 19 582, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 1064, a to na základě schváleného projektu převzetí jmění ze dne 23. 5. 2011 s rozhodným dnem 1. 1. 2011.II.Z obchodního rejstříku se vymazává obchodní společnost Černá skála a.s. se sídlem Praha 8, Pakoměřická 1775/5, PSČ 182 00, IČ 267 05 371 včetně všech ostatních zapsaných skutečností. zobrazit více skrýt více
  • 18. prosince 2006 - 17. ledna 2007 : Jediný akcionář v při výkonu působnosti valné hromady učinil následující rozhodnutí:Schvaluji zvýšení základního kapitálu společnosti z 8.740.000,-Kč(osmmilionůsedmsetčtyřicettisíc... korun českých) o celkovou částku 18.810.000,- Kč (osmnáctnáctmilionůosmsetdesettisíckorun českých), na celkovou výši základního kapitálu 27.550.000,- Kč (dvacetsedmmilionůpětsetpadesáttisíckorun českých) formou peněžitého vkladu, s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,1) upsáno bude celkem:a) 18 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč,b) 8 ks kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč,c) 1 ks kmenové akcie v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč,2) na základě zprávy představenstva s uvedenými důvody vyloučení přednostního práva, schvaluji vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu nových akcií, když důvodem vyloučení přednostního práva k úpisu akcií je nabídka úpisu předem určeným zájemcům, kterým je věřitel společnosti a to:PORTA DT, a.s., se sídlem Rudolfovská 88, České Budějovice, PSČ: 370 01, IČO: 26019582, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1064, která se bude výlučně podílet na zvýšení základního kapitálu společnosti úpisem všech v odstavci 1) uvedených akcií v hodnotě 18.810.000,- Kč.3) nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu dle bodu 2) tohoto rozhodnutí budou nabídnuty formou návrhu smlouvy o upsání akcií, jejíž účinnost je vázána na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení §203 odst.4 obch.zák., předem určenému zájemci společnosti PORTA DT, a.s. se sídlem Rudolfofská 88, České Budějovice, PSČ : 370 01, IČ 26019582,4) místem úpisu je sídlo společnosti a lhůta úpisu počíná dnem následujícím po dni pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze o zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti a trvá 30 dnů s tím, že upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku ve smyslu ustanovení §203 odst.4 obch.zák. Upisovatelům bude oznámen počátek běhu této lhůty písemnou výzvou spolu s předáním návrhu Smlouvy o úpisu akcií,5) emisní kurs nově vydávaných akcií, který se ve smyslu ustanovení §203 odst.2 písm.e) ve spojení s §204a odst.2 písm.c) obch.zák. určuje tak, že je tvořen jmenovitou hodnotou akcií v celkové částce 18.810.000,- Kč, tj. jmenovitou hodnotou 18ks akcií ve výši 1.000.000,- Kč, 8ks akcií ve výši 100.000,-Kč, 1ks akcie ve výši 10.000,-Kč,6) připouštím možnost se započtením pohledávek předem určeného zájemce společnosti PORTA DT, a.s. za společností ve výši 18.810.000,- Kč, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, upsaných předem určeným zájemcem a vyslovuji souhlas se započtením těchto pohledávek:- smlouvy o půjčce ze dne 21.6.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 101.092,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 2.7.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 99.632,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 22.7.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 97.320,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 9.8.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 2.500.000,- Kč (slovy: dvamilionypětsettisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 234.783,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 20.9.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 2.750.000,- Kč (slovy: dvamilionysedmsetpadesáttisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 247.556,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 21.10.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 43.064,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 7.11.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 167.387,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 13.11.2002, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 83.450,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 24.3.2003, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 118.563,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 15.4.2003, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 77.759,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 23.5.2003, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 1.500.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 113.313,- Kč,-smlouvy o půjčce ze dne 16.6.2003, na jejímž základě poskytl věřitel dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 550.000,- Kč (slovy: pětsetpadesáttisíc korun českých). Příslušenství ve formě úroků z půjčky k dnešnímu dni činí 40.778,- Kč,-smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.10.2006, na jejímž základě vznikla postupiteli pohledávka ve výši 1.094.801,- Kč, protože důležitým zájmem společnosti je vypořádání závazku vůči tomuto věřiteli.7) Předem určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií v sídle společnosti ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií na základě Dodody o započtení8) schvaluji pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:a) Návrh Dohody o započtení předá společnost upisovatelům společně s návrhem Smlouvy o úpisu akcií,b)Dohoda o započtení bude uzavřena do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií,c)Dohodu o započtení podepsanou osobami oprávněnými jednat za upisovatele předá upisovatel společnosti do 15 dnů ode dne jejího uzavření,d)Dohoda o započtení nabude účinnosti v souladu s ustanovením §205 odst.3 obch.zák. ve lhůtě pro splacení emisního kursu upsaných akcií, uvedené ve Smlouvě o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů