Trendy

8 438 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

135 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

113 911 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.12.2015 Kolbenova 936/5e, Vysočany, 190 00 Praha 9

Historické adresy

14.4.2010 - 9.12.2015 Praha 9, Kolbenova 936/5e, PSČ 19000
17.6.2002 - 14.4.2010 Praha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ 14221

26706199

DIČ

od 14.4.2003

CZ26706199

Datová schránka

3qyd44a

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7729

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.2.2004

132 050 000 Kč

Historické jmění

19.3.2003 - 18.2.2004

132 050 000 Kč

17.6.2002 - 19.3.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 1.8.2015

2600773540 / 2010

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. června 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 9. června 2014 - 9. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
 • 9. června 2014 - 9. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 13. Za tento nepeněžitý vklad se zájemci (vkladateli) vydajívšechny akcie emitované společností za účelem tohoto zvýšenízákladního kapitálu společnosti, tedy 13 kusů kmenových akci... í namajitele, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě10,000.000,-- Kč a jeden kus kmenové akcie na majitele, vlistinné podobě, o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 12. Hodnota nepeněžitého vkladu činí dle znaleckého posudku č.595 - 90/2002 ze dne 30.10.2002 a Dodatku č. 1 (Znalecký posudekč. 620/115-2002 ze dne 30.10.2002) vypracovaného Ing. ... JosefemVobrem-soudním znalcem z oboru stavebnictví a z oboru ekonomikacelkem částku 130,050.000,--Kč. Výše uvedený znalec byl jmenovánusnesením Městského soudu v Praze ze dne 6.9.2002, č.j.: Nc4364/2002-4. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 11. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou:- následující pozemky zapsané na LV č. 2325 vedeném Katastrálnímúřadem Praha- město pro katastrální území Vysočany, obec Praha: pozemekparc. ... č. 1207/63 o výměře 828 m2, zastavěná plocha a nádvoří,pozemek parc. č. 1207/66 o výměře 487 m2, ostatní plocha,pozemek parc. č. 1207/67 o výměře 600 m2, ostatní plocha,pozemek parc. č. 1207/68 o výměře 77 m2, zastavěná plocha anádvoří, pozemek parc. č. 1207/69 o výměře 6.057 m2, zastavěnáplocha a nádvoří- veškeré budovy a halové objekty č. 350, vedlejší stavby avenkovní úpravy postavené na pozemcích parc. č. 1207/63, 1207/68a 1207/69, k.ú. Vysočany, obec Praha (v případě pozemku parc. č.1207/63 jde o stavbu nezapsanou v katastru nemovitostí, vpřípadě pozemku parc. č. 1207/68 jde o budovu bez čp/če -technickou vybavenost - zapsanou na LV č. 2325, k.ú. Vysočany av případě pozemku parc. č. 1207/69 jde o budovu bez čp/če -průmyslový objekt - zapsanou na LV č. 2325, k.ú. Vysočany). zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 10. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu budou vydánypouze kmenové akcie. Nebudou tedy vydány akcie nového druhu.
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 9. Nepeněžitý vklad musí být společnosti předán nejpozději dosedmi dnů ode dne upsání akcií. S ohledem na fakt, ženepeněžitým vkladem jsou výlučně nemovitosti, je způsob splaceníne... peněžitého vkladu stanoven takto:- zájemce (tedy vkladatel) je povinen předat v této lhůtěspolečnosti (v jejím sídle na adrese Praha 4, Novodvorská1768/138a, PSČ: 142 21) písemné prohlášení podle ustanovení § 60odst. 1 obchodního zákoníku. Toto písemné prohlášení musíobsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznýmiprávními předpisy.- zájemce (tedy vkladatel) je povinen v téže lhůtě předatspolečnosti nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem. Opředání a převzetí bude pořízen předávací protokol (a to poprohlídce v místě, kde se nemovitosti, které jsou nepeněžitýmvkladem, nacházejí - Praha 9, Kolbenova 159). zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 8. Emisní kurs každé vydané akcie bude roven její jmenovitéhodnotě.
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 7. Místem pro upsání akcií je sídlo společnosti, tedy adresaPraha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21. Výzva k upsáníakcií bude zájemci doručena na adresu jeho sídla, tedy na adr... esuPraha 4, Novodvorská 1768/138a, PSČ: 142 21, a to do sedmi dnůod podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře ozvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta proupsání akcií se stanovuje na 14 dnů ode dne doručení výzvy.Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právnímoc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutíjediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 15. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem jedalší upevnění pozice společnosti na trhu a usnadnění případnéhobudoucího úvěrování jejích dalších podnikatelských akt... ivit. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 5. Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář společnosi vzdal předtím, než učinil toto rozhodnutí, přednostního práva na upisováníakcií podle ustanovení § 204a obchodního zákoníku, ne... obsahujetoto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 204a odst. 2obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 4. Společnost vydá 13 kusů kmenových akcií na majitele, vlistinné podobě, každou o jmenovité hodnotě 10,000.000,--Kč ajeden kus kmenové akcie na majitele, v listinné podobě, ojmeno... vité hodnotě 50.000,--Kč. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 3. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníhokapitálu se nepřipouští.
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 2. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním akcií,jejichž emisní kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem.
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku130,050.000,--Kč, slovy: jedno sto třicet milionů padesát tisíckorun českých, to jest z dosavadní částky 2,000.000,--Kč, slovy:dv... a miliony korun českých na celkovou částku 132,050.000,--Kč,slovy: jedno sto třicet dva milionů padesát tisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : Jediný akcionář společnosti, kterým je společnost 11 FITE, a.s.,IČO: 64 94 95 75, se sídlem Praha 4, Hlavní 117/1551, PSČ: 14100, rozhodl dne 13.12.2002 o zvýšení základního kapitá... lu takto: zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 6. Žádná z akcií vydaných za účelem tohoto zvýšení základníhokapitálu společnosti tedy nebude upsána s využitím přednostníhopráva dosavadního jediného akcionáře. Všechny akcie vyda... né zaúčelem tohoto zvýšení základního kapitálu společnosti budounabídnuty určitému zájemci, kterým je společnost APKIS, a.s.,IČO: 26 42 70 28, se sídlem Praha 4, novodvorská 1768/138a, PSČ:142 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem vPraze v oddílu B, vložka 7006. zobrazit více skrýt více
 • 20. ledna 2003 - 19. března 2003 : 14. Společnost nebude před zápisem tohoto zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku vydávat poukázky na akcie podleustanovení § 204b obchodního zákoníku.
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů