Trendy

526 687 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-14 018 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

318 385 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 24.3.2006 Praha 5 - Radotín, Vrážská 1507, PSČ 15300

Historické adresy

24.6.2002 - 24.3.2006 Praha 4 - Krč, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

26707233

DIČ

od 2.3.2006

CZ26707233

Datum vzniku

24. června 2002

Datová schránka

gxkf37h

Historické názvy

28.5.2003 - 21.2.2006

Unity Bohemia, a.s.

24.6.2002 - 28.5.2003

SINDERBAY SOLUTIONS a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7747

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 26.2.2007

80 000 000 Kč

Historické jmění

5.4.2006 - 26.2.2007

4 000 000 Kč

24.6.2002 - 5.4.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 16

Bankovní účty

zvěřejněno 10.7.2013

985279359 / 0800

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 2.5.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hradební 5440/1, 586 01, Jihlava

... více provozoven (celkem 65) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. října 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. ledna 2007 - 26. února 2007 : Rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 17.1.2007 o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada schvaluje, z důvodu oddlužení společnosti a získání finančních prostředků k rozvoj... i společnosti, zvýšení základního kapitálu společnosti Rock Point a.s. peněžitým vkladem z dosavadní výše 4.000.000,-- Kč (čtyři miliony korun českých) o částku 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů korun českých) na částku 80.000.000,-- Kč (osmdesát milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 76 (sedmdesát šest) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých) za jednu akcii. Emisní kurs každé z upisovaných akcií se rovná její jmenovité hodnotě. S těmito akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva.Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva všech stávajících akcionářů k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti.Všechny akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9 AT, Velká Británie.Předem určený zájemce upíše nové akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností Rock Point a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák., včetně určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty upisovaných akcií, výše emisního kursu a lhůty pro jeho splácení, s tím, že podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny.Lhůta pro upsání akcií činí (patnáct) dní ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií. Představenstvo je povinno doručit předem určenému zájemci návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději 15 (patnáct) dní, ode nabytí právní moci Usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií počítá běžet doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti Rock Point a.s. v Praze 5, Radotín, Vrážská 1507, PSČ 153 00, a to v kanceláři představenstva společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin.Připouští se možnost, že emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce - obchodní společnosti CRANFIELD MANAGEMENT LIMITED, reg. č. 5866039, 214 Golders Green Road, London NW11 9AT, Velká Británie vůči společnosti Rock Point a.s., tj. pohledávky zájemce v celkové výši 76.000.000,-- Kč (sedmdesát šest milionů českých) vzniklé z titulu smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 29.12.2006. Důvodem tohoto započtení je snížení zadlužení společnosti a získání finančních prostředků pro rozvoj společnosti bez nutnosti vynaložení vlastních aktiv na splacení uvedené pohledávky zájemce. Existence této pohledávky a její řádné zaúčtování v účetnictví společnosti byla ověřena zprávou auditora Ing. Luboše Marka, ze dne 15.1.2007 se závěrečným výrokem "bez výhrad".Pravidla pro uzavření dohody o započtení pohledávky mezi společností a předem určeným zájemcem:K uzavření dohody o započtení pohledávky mezi předem určeným zájemcem a společností Rock Point a.s. je stanovena lhůta 15 (patnácti dní) od doručení návrhu dohody o započtení pohledávky. Dohoda o započtení bude obsahovat veškeré zákonné náležitosti. Představenstvo společnosti je povinno doručit návrh na uzavření dohody o započtení pohledávky předem určenému zájemci, obchodní společnosti GRANFIELD MANAGEMENT LIMITED do 60 (šedesáti) dnů ode dne upsání akcií. Spolu s tímto návrhem představenstvo předem určenému zájemci doručí oznámení ve kterém uvede, že lhůta k uzavření dohody o započtení počíná běžet doručením návrhu smlouvy.Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 17. ledna 2006 - 29. ledna 2007 : Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 28.12.2005:Základní kapitál společnosti Unity Bohemia, a.s. (dále jen Společnost) se zvyšuje o částku ve výši 2.000.... 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a to úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitými vklady. Dojde ke zvýšení základního kapitálu z částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 4.000.000,- Kč (slovy: čtyři miliony korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Předmětem úpisu budou níže uvedené kmenové akcie znějící na majitele, jež budou vydány v listinné podobě:20 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich.Vzhledem k tomu, že se jediný akcionář vzdal svého přednostního práva na upisování nových akcií určených na zvýšení základního kapitálu společnosti, schvaluje se, že veškeré nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci a to Miroslavu Martincovi, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00. Miroslavu Martincovi bude nabídnuto k úpisu 2 (dvacet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) každé z nich. Emisní kurs takto upisovaných akcií bude činit 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za jednu akcii.Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem a to Miroslavem Martincem, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00, a to způsobem, jež stanoví ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na základě smlouvy o upsání akcií, jež musí obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tato smlouva musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy.Místem úpisu akcií Společnosti, tedy místem uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, bude sídlo Společnosti tj. Praha 5 - Radotín, Vrážská 1507.Upisování akcií bude provedeno poté, co bude podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že úpis akcií bude ve smyslu § 203 odst. 4 věty druhé obchodního zákoníku vázán na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí, kterým rejstříkový soud zamítne návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Představenstvo společnosti do jednoho měsíce ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku doručí Miroslavu Martincovi, jako předem určenému zájemci, návrh smlouvy o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. K přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií bude poskytnuta lhůta jednoho měsíce od doručení návrhu. Tato lhůta bude dodržena, pokud během ní bude doručen společnosti návrh smlouvy o upsání akcií akceptovaný ze strany Miroslava Martince, r.č. 66-11-06/1754, bytem Praha 5, Pod Kesnerkou 2312/47, PSČ 150 00.Předem určený zájemce má právo upsat 20 kmenových akcií na majitele v celkové jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč, jež mají listinnou podobu a emisní kurs upsaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurs 1 ks akcie ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude roven hodnotě 100.000,- Kč.Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem takto:Emisní kurs 20 (dvaceti) kusů upsaných akcií v celkové hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) bude uhrazen na účet č. ú. 2513519907/2660, vedený u City Bank, a.s. Jde o zvláštní účet založený ve smyslu ustanovení § 204 odst. 2 obchodního zákoníku.Emisní kurs 20 (dvaceti) kusů upsaných akcií bude splacen tak, že sto procent bude splaceno do čtrnácti dnů ode dne úpisu akcií tj. ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů