Trendy

109 088 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-18 720 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

316 955 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.4.2009 Praha 1 - Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 11000

Historické adresy

26.6.2002 - 9.4.2009 Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1034/5, PSČ 11000

26709023

DIČ

od 15.7.2002

CZ26709023

Datum vzniku

26. června 2002

Datová schránka

5xcenhy

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7762

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.10.2016

145 000 000 Kč

Historické jmění

6.12.2011 - 18.10.2016

114 000 000 Kč

10.12.2009 - 6.12.2011

54 000 000 Kč

23.1.2008 - 10.12.2009

20 000 000 Kč

26.6.2002 - 23.1.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 22.4.2017

CZ1903000000000278817904

... více účtů (celkem 6) najdete zde

Provozovny

od 19.10.2015

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Chebská 73/48, 360 06, Karlovy Vary - Dvory

... více provozoven (celkem 7) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 9. srpna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 9. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 9. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. října 2016 - 18. října 2016 : Valná hromada společnosti přijala dne 30.09.2016 následující rozhodnutí:a) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávajícího základního kapitálu ve výši 114.000.000,- Kč (sto ... čtrnáct milionů korun českých) upsáním nových akcií o částku 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých) na částku 145.000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet pět milionů korun českých) s tím, že upisování nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, b) na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat 15 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), a 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), c) nové akcie nebudou veřejně obchodovatelné a nebudou upsány na základě veřejné nabídky, d) emisní kurs každé nové akcie se rovná její jmenovité hodnotě, e) nově upisované akcie společnosti budou upsány předem určeným zájemcem - společností CAUTI a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 11000, IČ: 272 55 824. Určuje, že akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 11000, nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne doručení nabídky na upsání akcií spolu s návrhem smlouvy o úpisu akcií dle § 479 ZOK. f) předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu. K upsání akcií musí být poskytnuta lhůta minimálně 14 (slovy: čtrnácti) dní od dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií,g) určuje se, že upisovatel splatí emisní kurs nových akcií na zvláštní účet společnosti č.ú. 27-7369090247/0100, a to nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne upsání akcií společnosti nebo případně se souhlasem valné hromady může upisovatel splatit emisní kurs započtením pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, v tomto případě musí usnesení valné hromady obsahovat pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení, určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka, h) schvaluje započtení peněžité pohledávky společnosti CAUTI a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 11000, IČ: 272 55 824, ve výši 31.686.289,03 Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých a tři haléře) vůči společnosti JERUS a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 11000, IČ 267 09 023, proti případné pohledávce společnosti JERUS a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 11000, IČ 267 09 023, vůči společnosti CAUTI a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 11000, IČ: 272 55 824, přičemž se jedná o pohledávku na splacení závazku na splacení emisního kursu akcií v celkové výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých), a to uzavřením smlouvy o započtení vzájemných peněžitých pohledávek. K uzavření smluv o započtení pohledávek se pověřuje představenstvo. Smlouva o započtení pohledávek bude uzavřena písemně a nebude obsahovat žádné ujednání o odstoupení od smlouvy dohodou účastníků a podpisy na obou smluvních stranách budou úředně ověřené. Smlouva bude uzavřena nejpozději do 60 (slov: šedesáti) dnů od konání této valné hromady. Společnosti CAUTI a.s., se sídlem na adrese Praha 1 - Nové Město, Klimentská 1246/1, PSČ 11000, IČ: 272 55 824, vznikla pohledávka za společností JERUS a.s. na základě neuhrazených faktur č. 640 272 na částku 13.616.384,10 Kč (slovy: třináct milionů šest set šestnáct tisíc tři sta osmdesát čtyři korun českých a deset haléřů), faktura č. 640 273 na částku 16.742.528,- Kč (slovy: šestnáct milionů sedm set čtyřicet dva tisíc pět set dvacet osm korun českých), faktury č. 640 274 na částku 99.226,93 Kč (slovy: devadesát devět tisíc dvě stě dvacet šest korun českých) (částečně uhrazeno), faktury č. 650 901 na částku 986.150,- Kč (slovy: devět set osmdesát šest tisíc sto padesát korun českých) a faktury č. 650 951 na částku 242.000,- Kč (dvě stě čtyřicet dva tisíc korun českých), jež přešly na společnost CAUTI a.s. na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřených mezi KVR Holding Limited, registrované pod číslem OF2851, P.O. BOX 16952, Dubaj, Spojené arabské emiráty (faktury jsou k nahlédnutí v sídle společnosti) ve výši 31.686.289,03 Kč (slovy: třicet jedna milionů šest set osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát devět korun českých a tři haléře), přičemž bude započtena část této pohledávky ve výši 31.000.000,- Kč (slovy: třicet jedna milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
  • 9. listopadu 2011 - 6. prosince 2011 : Jediný akcionář společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00, IČ: 267 09 023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, ... oddíl B, vložka 776 při výkonu působnosti valné hromady v souladu s ust. & 203 Obch. zák. rozhodl dne 3.11.2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti a to o částku 60.000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých), tedy z dosavadního základního kapitálu ve výši 54.000.000,- Kč (slovy padesát čtyři milionů korun českých) na 114.000.000,- Kč (slovy sto čtrnáct milionů korun českých). Tento zvýšený základní kapitál bude rozdělen na 30 kusů (slovy třicet kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).Jediný akcionář společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ: 110 00, IČ: 267 09 023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7762 se výslovně vzdal práva na přednostní upisování akcií.Veškeré akcie představující zvýšený kapitál budou nabídnuty k upsání zájemci, kterým se určuje: společnost Vex Ansltalt, Egerta 53, 9496 Balzers, Lichtenštejnské knížectví, registrační číslo FL-0002.001.566-0, s tím že tento zájemce je oprávněn upsat navyšovaný základní kapitál až do částky 60.000.000 Kč (šedesát milionů korun českých).Místem upisování akcií určeným zájemcem je sídlo společnosti JERUS a.s., Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00.Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a počne běžet ode dne doručení nabídky na upsání spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií dle & 204 odst. 5 obch. zák., do rukou každého z určených zájemců.Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 60.000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých).Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs upisovnaých akcií, to jest částku 60.000.000,- Kč (slovy šedestát milionů korun českých) ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií k navýšení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet společnosti číslo: 27-7369090247/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary. To neplatí, pokud bude uzavřena dohoda o započtení.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto v souladu s ust. & 203 odst. 2 písm. j) obch. zák. výslovně připouští možnost upisovatele vůči společnosti proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení celého emisního kurzu akcií až do výše 60.000.000,- Kč (slovy šedesát milionů korun českých) s tím, že dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek podléhá souhlasu představenstva společnosti a tato musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. O tomto upsání akcií musí být současně uzavřena dohoda mezi upisovatelem a společností dle & 204 odst. 5 obch. zák.O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis NZ 342/2011, N 372/2011 sepsaný dne 3.11.2011 notářkou Mgr. Ivanou Schovánkovou, se sídlem Wagnerovo nám. 1541, Beroun zobrazit více skrýt více
  • 9. listopadu 2009 - 10. prosince 2009 : Jediný akcionář společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00, IČ: 267 09 023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, ... oddíl B, vložka 7762 při výkonu působnosti valné hromady v souladu s ust. § 203 Obch. zák. rozhodl dne 3.11.2009 o zvýšení základního kapitálu společnosti a to o částku 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých), tedy z dosavadního základního kapitálu ve výši 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých) na 54.000.000,- Kč (slovy padesát čtyři milionů korun českých). Tento zvýšený základní kapitál bude rozdělen na 17 kusů (slovy sedmnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnoě 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých).Jediný akcionář společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00, IČ: 267 09 023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7762 se výslovně vzdal práva na přednostní upisování akcií.Veškeré akcie představující zvýšený kapitál budou nabídnuty k upsání dvěma zájemcům, kterými se určují: 1. společnost CORNICHE TRADING LTD, která je zapsána u Ras al Khaimah Free Trade Zone pod číslem 1036, se sídlem Suite No. 301-303, Al Maidan Tower 2, Al Maktoum Street, P.O.Box 13094, Deira, Dubai, United Arab Emirates s tím, že tento zájemce je oprávněn upsat navyšovaný základní kapitál až do částky 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 2. společnost VADUMED ESTABLISHMENT, Egerta 53, 9496 Balzers, Lichtenstein, FL -0001.080.896-8 s tím, že tento zájemce je oprávněn upsat navyšovaný základní kapitál až do částky 24.000.000,- Kč (dvacet čtyři milionů korun českých).Místem upisování akcií určenými zájemci je sídlo společnosti JERUS, a.s. se sídlem Praha 1, Nové Město, Samcova 1177/1, PSČ 110 00.Lhůta pro upsání akcií činí třicet dnů a počne běžet ode dne doručení nabídky na upsání spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obch. zák., do rukou každého z určených zájemců.Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých).Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upisovaných akcií, to jest částku 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých) ve lhůtě do třiceti dnů ode dne upsání akcií k navýšení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet společnosti číslo: 27-7369090247/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary. To neplatí, pokud bude uzavřena dohoda o započtení.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady tímto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. j) obch. zák. výslovně připouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatelů vůči společnosti proti pohledávce společnosti za upisovateli na splacení celého esmisního kurzu akcií až do výše 34.000.000,- Kč (slovy třicet čtyři milionů korun českých) s tím, že dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek podléhá souhlasu přdstavenstva společnosti a tato musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. O tomto upsání akcií musí být současně uzavřena dohoda mezi upisovatelem a společností dle § 204 odst. 5 obch. zák.O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis NZ 283/2009, N 321/2009 sepsaný dne 3.11.2009 notářkou Mgr. Ivanou Schovánkovou, se sídlem Wagnerovo nám. 1541, Beroun. zobrazit více skrýt více
  • 9. ledna 2008 - 23. ledna 2008 : Jediný akcionář společnosti JERUS a.s. rozhodl při výkonu působnosti valné hromady v souladu s ust. § 203 Obch. Zák dne 6.12.2007 o zvýšení základního kapitálu společnosti o čá... stku 18.000.000,- Kč (slovy osmnáct milionů korun českých), tedy z dosavadního základního kapitálu ve výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých) na 20.000.000,- Kč (slovy dvacet milionů korun českých). Tento zvýšený základní kapitál bude rozdělen na 18 kusů (slovy osmnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč. (slovy jeden milion korun českých).Jediný akcionář společnosti se výslovně vzdal práva na přednostní upisování akcií.Veškeré akcie představující zvýšený kapitál budou nabídnuty k upsání jedinému zájemci kterým se určuje společnost KVR Holding Limited, registrovaná pod č. OF2851, se sídlem Lease Office Building 16, Office no. 16133, 1st floor, P.O. Box 16952, Dubai, United Arab Emirates.Místem upsání akcií jediným zájemcem se určuje sídlo společnosti JERUS a.s., Praha 1, Nové Město, Hybernská 1034/5.Lhůta pro upsání akcií činí 30 dní a počne běžet ode dne doručení nabídky na upsání akcií spolu s návrhem Smlouvy o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obch. Zák. do rukou určeného zájemce.Emisní kurz takto upisovaných akcií činí 18.000.000,- Kč (slovy osmnáctmilionůkorunčeských).Upisovatel je povinen splatil celý emisní kurs upisovaných akcií, to jest částku 18.000.000,- Kč ve lhůtě do 30ti dnů ode dne upsání akcií k navýšení základního kapitálu společnosti na zvláštní účet společnosti č.: 27-7369090247/0100 vedený u Komerční banky a.s., pobočka Karlovy Vary. To neplatí, pokud bude uzavřena dohoda o započtení.Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Jediný akcionář v rámci působnosti valné hromady v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm.j) Obch. Zák výslovně připouští možnost započtení peněžité pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce za upisovatelem na splacení celého emisního kurzu akcií až do výše 18.000.000,- Kč (slovy osmnáctmilionůkorunčeských) s tím, že dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek podléhá souhlasu představenstva společnosti a tato musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. O tomto upsání akcií musí být současně uzavřena dohoda mezi upisovatelem a společností dle § 204/5 Obch. Zák.O tomto rozhodnutí byl pořízen notářský zápis NZ 384/2007, N 432/2007 se sepsaný dne 6.12.2007 notářkou Mgr. Ivanou Schovánkovou, se sídlem Wagnerovo nám. 1541, Beroun. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů