Trendy

580 018 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

66 128 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

661 171 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

38

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 24.11.2015 Václavské náměstí 802/56, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

3.7.2002 - 24.11.2015 Praha 1, Václavské náměstí 56/802, PSČ 11000

26709112

DIČ

od 1.8.2003

CZ26709112

Datová schránka

md7gn4f

Historické názvy

3.7.2002 - 17.8.2017

TIPGAMES a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7765

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.6.2017

112 000 000 Kč

Historické jmění

5.4.2004 - 1.6.2017

100 000 000 Kč

3.12.2003 - 5.4.2004

20 000 000 Kč

26.2.2003 - 3.12.2003

10 000 000 Kč

3.7.2002 - 26.2.2003

5 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 5428160227 / 0100

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 31. května 2017 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 30.5.2017 o zvýšení základního kapitálu takto:a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 12,000.000, Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 30.5.2017 o zvýšení základního kapitálu takto:a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 12,000.000,...- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), z původní výše 100,000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na částku 112,000.000,- Kč (slovy: sto dvanáct milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští.b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.200 (tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost TG Holding, a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156/21, PSČ 26601, IČ 24130524. Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Jediný akcionář upíše 1.200 (tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií znějících na jméno, jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a akcie nebudou zaknihované. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. d)Emisní kurs akcií bude splacen na účet Společnosti č. 115-4623900257/0100 ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy musí být splaceno minimálně 30 % jmenovité hodnoty a celé emisní ážio. Zbývající část musí být splacena nejpozději do jednoho roku ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na účet Společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 24. listopadu 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 1. října 2012 : Na společnost TIPGAMES a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikajících společností, a to Tipgame-1 s.r.o., se sídlem: Beroun, Husovo nám. 64, PSČ 266 01, IČ: 271 33 192, zapsané Na společnost TIPGAMES a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikajících společností, a to Tipgame-1 s.r.o., se sídlem: Beroun, Husovo nám. 64, PSČ 266 01, IČ: 271 33 192, zapsané... v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 98756, Tipgame-2 s.r.o., se sídlem: Beroun, Husovo nám. 64, PSČ 266 01, IČ: 271 33 206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 98757 a Tipgame-6 s.r.o., se sídlem: Beroun - Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ: 274 21 937, zapsané v obchodním rejsjtříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 116116. zobrazit více skrýt více
 • 23. srpna 2010 : Na společnost TIPGAMES a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikajících společností Tipgame-3 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 271 99 142, zapsané v Na společnost TIPGAMES a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikajících společností Tipgame-3 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 271 99 142, zapsané v... obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 103857, Tipgame-4 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 272 58 904, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 108229, Tipgame-5 s.r.o. se sídlem Beroun, Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 274 22 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 116118, Tipgame-7 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 276 17 084, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 119209, Tipgame-8 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 283 99 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 138783. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

 • 4. února 2014 - 24. listopadu 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 24. března 2004 - 5. dubna 2004 : IV. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití... přednostního práva, tj. místem uzavření dohody, která nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu, je notářská kancelář Mgr. Ivany Schovánkové, na adrese Wágnerovo náměstí 1541, Beroun 2. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření dohody akcionářů, počne běžet jedenáctý den po uplynutí lhůty stanovené v bodě III písm. b) tohoto usnesení pro upsání akcií s využitím přednostního práva a činí 14 dnů. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozí věty bude upisovatelům (akcionářům) oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež je představenstvo povinno doručit akcionářům osobním předáním n ebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva(viz bod III. psím. b) tohoto usnesení). Pokud na základě úpisu akcií s využitím přednostního práva dojde k účinnému úpisu všech akcií do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je představenstvo povinno sdělit tuto skutečnost upisovatelům (akcionářům) stejným způsobem jako počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to do pěti dnů ode dne, kdy tato skutečnost vyjde najevo, současně se skutečností, že k úpisu akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku nedojde. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 2004 - 5. dubna 2004 : III. Ke zvýšení ZK dochází s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře na základním kapitá... lu společnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní právo lze vykonat za těchto podmínek:a) místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických vězňů č.p. 203;b) lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsání akcií s využitím přednostního práva, počne běžet sedmý den po dni zápisu usnesení o zvýšení ZK do obchodního rejstříku a činí 14 dnů; počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; představenstvo je povinno odeslat akcionářům písemné oznámení o tom, že došlo k zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do dvou dnů ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku;c) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie;d) upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč každé akcie; akcie budou vydány v listinné podobě;e) emisní kurs nových akcií činí 40.000,- Kč za každou akcii a je shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostního práva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využití přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 2004 - 5. dubna 2004 : II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě.
 • 24. března 2004 - 5. dubna 2004 : I. Základní kapitál společnosti TIPGAMES a.s. (dále jen "ZK") se zvyšuje o částku 80,000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů Kč) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navr... hovaného zvýšení ZK se nepřipouští; po dosažení navrhovaného zvýšení základního kapitálu musí společnost další upisování odmítnout. Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 24. března 2004 - 5. dubna 2004 : V. Každý upisovatel je povinen do 7 dnů ode dne upsání akcií splatit 100% jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisní ážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízený účet u ... Komerční banky a.s., pobočka Beroun, číslo účtu: 51-5411390237/0100, jinak je upsání neúčinné. Představenstvo zřídilo účet dle předchozí věty před konáním valné hromady. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 3. prosince 2003 : I. Základní kapitál se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů Kč) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepř... ipouští; po dosažení navrhovaného zvýšení základního kapitálu musí společnost další upisování odmítnout. Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 3. prosince 2003 : III. Ke zvýšení základního kapitálu dochází s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře na... základním kapitálu společnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní právo lze vykonat za těchto podmínek:a) místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických vězňů č. 156;b) lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsání akcií s využitím přednostního práva, počne běžet sedmý den po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a činí 14 dnů; počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; představenstvo je povinno odeslat akcionářům písemné oznámení o tom, že došlo k zápisu usnesení o zvýšení ZK do obchodního rejstříku do dvou dnů ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku;c) na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcied) upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie; akcie budou vydány v listinné podbě;e) emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč za každou akcii a je shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostního práva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využití přednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 3. prosince 2003 : II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě.
 • 24. září 2003 - 3. prosince 2003 : IV. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bez ... využití přednostního práva, tj. místem uzavření dohody, která nahrazuje listinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu, je notářská kancelář Mgr. Ivany Schovánkové, na adrese Wágnerovo náměstí 1541, Beroun 2. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření dohody akcionářům počne běžet sedmý den po uplynutí lhůty stanovené v bodě III písm. b) tohoto usnesení pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozí věty bude upisovatelům (akcionářům) oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu t rvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, přičemž představenstvo je povinno toto oznámení odeslat akcionářům do dvou dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva; pokud na základě úpisu akcií s využitím přednostního práva dojde k úpisu všech akcií do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je představenstvo povinno stejným způsobem a ve stejné lhůtě tuto skutečnost upisovatelům (akcionářům) sdělit současně se skutečností, že k úpisu akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku nedojde. zobrazit více skrýt více
 • 24. září 2003 - 3. prosince 2003 : V. Upisovatel je povinen do 7 dnů ode dne upsání akcií splatit 100 % jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisní ážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízení účet u Komer... ční banky a.s., pobočka Beroun, č. 51-5374050267/0100, jinak je upsání neúčinné. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2003 - 15. května 2003 : Usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 14.1.2003 ozvýšení základního kapitálu:ZK se zvyšuje o částku 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů Kč)upsáním nových akcií. Upisování ... akcií nad částku navrhovanéhozvýšení ZK se nepřipouští; po dosažení navrhovaného zvýšenízákladního kapitálu musí společnost další upisování odmítnout.Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady.Na zvýšení základního kapitálu bude uspáno 500 kusů novýchkmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie10.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě.Ke zvýšení ZK dochází s využitím přednostního práva akcionářůupsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základníhokapitálu v rozsahu podílu akcionáře na základním kapitáluspolečnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní právo lzevykonat za těchto podmínek:- místem pro vykonání přednostního práva akcionářů jepracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun,Politických věžňů č. 156;- lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsáníakcií počne běžet ode dne doručení oznámení akcionářům o tom, žedošlo k zápisu zvýšení ZK do obchodního rejstříku a činí 14 dnů;počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostníhopráva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formoupísemného oznámení, jež bude akcionářům doručeno osobnímpředáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydlištěuvedenou v seznamu akcionářů;- na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii ojmenovité hodnotě 10.000.,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie;- upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie najméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie; akcie budouvydány v listinné podobě;- emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč za každou akcii aje shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostníhopráva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využitípřednostního práva. zobrazit více skrýt více
 • 29. ledna 2003 - 15. května 2003 : Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva,budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205obchodního zákoníku.Místem pro upsání akcií bez využití předno... stního práva budepracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun,Politických vězňů č. 156, přičemž lhůta pro upsání akcií bezvyužití přednostního práva činí 7 dnů ode dne uplynutí lhůty proupsání akcií s využitím přednostního práva (tj. 21 dnů ode dnezápisu zvýšení ZK do obchodního rejstříku). Počátek běhu lhůtypro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozívěty bude upisovatelům oznámen formou písemného oznámení, a tobuď osobním předáním nebo doručením poštou na adresu jejichtrvalého bydliště.Upisovatel je povinen do sedmi dnů ode dne upsání akciísplatit 100% jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisníážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízený účet u Komerčníbanky a.s., pobočka Beroun, č.ú.: 27-8066420207/0100, jinak jeupsání neúčinné. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů