Trendy

27 444 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 227 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

30 076 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 26.9.2011 Zeleneč, část Mstětice 35, okres Praha-východ, PSČ 25091

Historické adresy

25.7.2002 - 26.9.2011 Zeleneč, část Mstětice 5, okres Praha-východ, PSČ 25091

26714451

DIČ

od 1.10.2002

CZ26714451

Datová schránka

t95eaui

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7814

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.1.2006

2 960 000 Kč

Historické jmění

25.7.2002 - 4.1.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Brandýs nad Labem

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

35- 106760227 / 0100

Provozovny

od 1.1.2012

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Mstětice 35, 250 91, Zeleneč

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 1. září 2014 - 30. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 17. července 2014 - 30. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 17. července 2014 - 1. září 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 14. listopadu 2005 - 4. ledna 2006 : Usnesení valné hromady konané dne 14.7.2005Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2.000.000,-Kč o 960.000,-Kč na částku 2.960.000,-Kč, a to pěněžitým vkladem za těchto podmínek:... a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům panu Pavlu Zvěřinovi, r.č.620425/0547, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, paní Jitce Zvěřinové, r.č.675414/0096, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, a panu Michalu Kučírkovi, r.č.610328/0887, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 12 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 80.000,-Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurz nově vydaných akcií bude 1.110.000,-Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 1.030.000,-Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady předem určených zájemců, a to peněžitým vkladem Jitky Zvěřinové a započtením peněžitých pohledávek Pavla Zvěřiny a Michala Kučírka vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči oběma těmto předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto:Jitka Zvěřinová, r.č. 675414/0096, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 4ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus. Pavel Zvěřina, r.č.620425/0547, bytem Praha 4 - Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 5 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 6.000.000,-Kč.Pohledávky:5.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 30.6.20051.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 12.7.2005 Michal Kučírek, r.č.610328/0887, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878, upíše celkem 3 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 3.350.000,-Kč.Pohledávky:1.600.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.3.2004480.000-,Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.11.2004500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 5.1.2005270.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 9.3.2005500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 15.4.2004e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3) obchod.zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději do jednoho měsíce po konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchd.zák., tedy zejména určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je poskytnuta lhůta jeden měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti.Úpis akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku.Upisovatel Jitka Zvěřinová je povinna emisní kurz a emisní ážio ji upisovaných akcií splatit nejpozději do 31.12.2005 na zvláštní účet společnosti založený u HVB BANK CZECH REPUBLIC a.s. účtu 502123991/2700.Upisovatelé Pavel Zvěřina a Michal Kučírek jsou povinni emisní kurz a emisní ážio jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi upisovaných akcií, přičemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato:Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společnost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu vč. podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičemž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do 31.12.2005, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Výše uvedenou dohodu o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určeným zájemců vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. zobrazit více skrýt více
  • 31. srpna 2005 - 14. listopadu 2005 : Usnesení valné hromady konané dne 14.7.2005Základní kapitál se zvyšuje z dosavadních 2.000.000,-Kč o 960.000,-Kč na částku 2.960.000,-Kč, a to pěněžitým vkladem za těchto podmínek:... a) Valná hromada schvaluje vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování nově vydaných akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu v důležitém zájmu společnosti, kterým je podpora rozvoje společnosti a zvýšení konkurenceschopnosti kapitálovým posílením a rozhoduje, že všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeným zájemcům akcionářům panu Pavlu Zvěřinovi, r.č.620425/0547, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, paní Jitce Zvěřinové, r.č.675414/0096, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, a panu Michalu Kučírkovi, r.č.610328/0887, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878.b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné výzvy k upisování akcií upsáním 12 ks nových kmenových akcií znějících na majitele, v listinné podobě o jmenovité hodnotě á 80.000,-Kč za kus, které nebudou kótované. Emisní kurz nově vydaných akcií bude 1.110.000,-Kč, rozdíl mezi emisním kurzem akcie a jmenovitou hodnotou akcie ve výši 1.030.000,-Kč tvoří emisní ážio. Výše emisního kurzu odpovídá účelu, důvodům a způsobu navrhovaného zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií s možností započtení pohledávek akcionářů proti pohledávkám společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Nově vydané akcie budou akciemi téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s nimi spojena všechna práva podle stanov.c) Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti a zvýšení její konkurenceschopnosti.d) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a bez využití přednostního práva všech akcionářů, a to peněžitými vklady předem určených zájemců, a to peněžitým vkladem Jitky Zvěřinové a započtením peněžitých pohledávek Pavla Zvěřiny a Michala Kučírka vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči oběma těmto předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu takto:Jitka Zvěřinová, r.č. 675414/0096, bytem Praha 4-Lhotka, Krhanická 19, upíše celkem 4ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus. Pavel Zvěřina, r.č.620425/0547, bytem Praha 4 - Lhotka, Krhnická 19, upíše celkem 5 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 6.000.000,-Kč.Pohledávky:5.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 30.6.20051.000.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 12.7.2005 Michal Kučírek, r.č.610328/0887, bytem Praha 9-Klánovice, V Pátém 878, upíše celkem 3 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 80.000,-Kč za kus proti pohledávkám v celkové výši 3.350.000,-Kč.Pohledávky:1.600.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.3.2004480.000-,Kč - smlouva o půjčce ze dne 10.11.2004500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 5.1.2005270.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 9.3.2005500.000,-Kč - smlouva o půjčce ze dne 15.4.2004e) Každý předem určený zájemce jako upisovatel upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi dle § 205 odst. 3) obchod.zák., kterou uzavře se společností, která návrh této smlouvy zpracuje a odešle doporučeným dopisem nejpozději do jednoho měsíce po konání dnešní valné hromady na adresu sídla upisovatele, přičemž v tomto návrhu stanoví, že den doručení je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uvedené v § 205 obchd.zák., tedy zejména určení počtu, druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty akcií upisovaných jednotlivým akcionářem, výši emisního kurzu a lhůtu pro jeho splacení, podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. K upsání akcií je poskytnuta lhůta jeden měsíc od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místo pro upsání akcií, tedy místem pro uzavření smlouvy o upsání akcií je sídlo společnosti.Úpis akcií nemůže začít dříve než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku.Upisovatel Jitka Zvěřinová je povinna emisní kurz a emisní ážio ji upisovaných akcií splatit nejpozději do 31.12.2005 na zvláštní účet společnosti založený u HVB BANK CZECH REPUBLIC a.s. účtu 502123991/2700.Upisovatelé Pavel Zvěřina jsou povinni emisní kurz a emisní ážio jimi upisovaných akcií splatit započtením svých shora uvedených peněžitých pohledávek vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu jimi upisovaných akcií, přicemž pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení jsou tato:Písemný návrh dohody o započtení peněžitých pohledávek společnosti vůči předem určeným zájemcům na splacení emisního kurzu akcií proti peněžitým pohledávkám těchto předem určených zájemců vůči společnosti ve shora uvedených určených výších vyhotoví společnost ve lhůtě čtrnácti dnů od upsání akcií předem určenými zájemci, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a v této lhůtě bude tento návrh zaslán doporučeně na adresu sídla předem určeného zájemce. Dohoda o započtení bude obsahovat označení smluvních stran s uvedením jména a funkce statutárních orgánů, popřípadě zástupců oprávněných k jejímu podpisu. V dohodě bude uvedeno schválení navýšení základního kapitálu vč. podmínek vyplývajících z rozhodnutí valné hromady a budou v ní uvedeny i důvody a výše započítávaných pohledávek a závazky vyplývající ze smlouvy o upsání akcií. Dohoda o vzájemném započtení pohledávek bude uzavřena podpisem obou smluvních stran, přičmž podpisy oprávněných osob musí být úředně ověřeny. Tato dohoda musí být uzavřena nejpozději do 31.12.2005, vždy však před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Výše uvedenou dohodu o započtení vzájemných peněžitých pohledávek bude započtena pohledávka společnosti vůči předem určenému zájemci na splacení emisního kurzu jím upisovaných akcií, a to proti pohledávce předem určeným zájemců vůči společnosti vzniklých na základě shora uvedených právních úkonů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů