Trendy

2 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 853 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

1 538 603 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 10.10.2003 Praha 8, Pobřežní 297/14, PSČ 18600

Historické adresy

22.7.2002 - 10.10.2003 Praha 8, Pobřežní 3, PSČ 18600

26714493

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

22. července 2002

Datová schránka

ebjctki

Historické názvy

22.7.2002 - 14.11.2003

Weland, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7815

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 29.1.2005

500 000 000 Kč

Historické jmění

7.7.2004 - 29.1.2005

500 000 000 Kč

22.7.2002 - 7.7.2004

10 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 8

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 4. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : 8. jediný akcionář ve funkci valné hromady dále ukládá představenstvu podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po upsání všech akcií odpovídajících ... rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30% jejich jmenovité hodnoty. zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : 7. jediný akcionář ve funkci valné hromady ukládá představenstvu po ukončení lhůt pro upisování akcií zkontrolovat a potvrdit, zda všechny nové akcie byly upsány v souladu se zákon... em, stanovami a tímto rozhodnutím; zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : 6. pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs jím upsaných akcií, bude mu bez zbytečného odkladu po uskutečnění zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vydán za... tímní list na jméno, obsahující zákonem stanovené náležitosti; zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : 5. lhůta pro splacení emisního kursu: upisovatel je povinen splatit nejméně 30% jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě 90 (slovy: Devadesáti) dní od posledního dne lhůty pr... o úpis akcií bez využití přednostního práva, jinak je od posledního dne lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva, jinak je jeho upsání akcií neúčinné; zbytek nesplacené jmenovité hodnoty jím upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 1 (slovy: Jednoho) roku od data zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : 4. upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurs všech upsaných akcií na účet č.2073887/5800 vedený u J & T BANKY, a.s.
  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : 3. Všechny nové akcie mohou být upsány s využitím stávajících přednostních práv ve smyslu § 204a zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění.Každý stávající akcionář společnosti má pře... dnostní právo upsat část nových kmenových akcií společnosti, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,--Kč (slovy: Jedenmilion korun českých), ve formě na majitele, v listinné podobě, v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Na každou stávající akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč lze upsat peněžitými vklady 49 (slovy: Čtyřicetdevět) kusů nových akcií společnosti o jmenovité hodnotě celkem 49,000.000,--Kč.místo pro využití přednostního práva: sídlo společnosti na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, ve všední dny od 10:00 hodin do 17:00 hodin.lhůta pro využití přednostního práva: 60 (slovy: Šedesát) kalendářních dní, počátek běhu této lhůty nastane první pracovní den následující po dni, kdy bude uveřejněna představenstvem společnosti informace o přednostním právu akcionářů podle § 204a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění. Akcionářům bude počátek této lhůty oznámen současně s informací o přednostním právu dle předchozí věty způsobem určeným pro svolání valné hromady společnosti,emisní kurs nových akcií: 1,000.000,-Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) na jednu akcii;Veškeré nové akcie společnosti, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou po uplynutí lhůty pro úpis akcií s využitím přednostního práva ve smyslu § 203 odst. 2 písmeno d) zákona č.513/1991 Sb. v platném znění nabídnuty k úpisu veřejnou nabídkou.místo pro úpis akcií bez využití přednostního práva:sídlo společnosti na adrese Praha 8, Pobřežní 297/14, ve všední dny od 10:00 do 17:00 hodin.lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva: 60 (slovy: Šedesát) kalendářních dní, počátek běhu této lhůty nastane od okamžiku oznámení představenstva společnosti o počátku běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva,počátek běhu lhůty pro úpis akcií bez využití přednostního práva bude upisovatelům oznámen představenstvem společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady neprodleně po uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva, v případě, že nedojde k úpisu všech akcií,emisní kurs nových akcií bez využití přednostního práva: 1,000.000,--Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) na jednu akcii; zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : 2. zvýšený základní kapitál společnosti Weland a.s. o částku ve výši 490,000.000,--Kč (slovy: Čtyristadevadesátmilionů korun českých) bude vytvořen upsáním nových akcií společnosti... , kdy upisované akcie budou mít následující náležitosti:počet kusů akcií: 490,druh akcií: kmenová/neregistrovanájmenovitá hodnota akcie: 1,000.000,--Kč (slovy: Jedenmilion korun českých)forma akcie: na majitelepodoba akcie: listinnáemisní kurs nových akcií: 1,000.000,--Kč (slovy: Jedenmilion korun českých) na jednu akcii, emisní kurs je stejný pro úpis akcií s využitím přednostního práva i pro úpis akcií bez využití přednostního práva;Prava spojená s akciemi:s nově emitovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti, která nebudou emisí nových akcií nijak dotčena; zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : 1. základní kapitál společnosti Weland, a.s. se zvyšuje o částku ve výši 490,000.000,--Kč (slovy: Čtyřistadevadesátmilionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady, a ... to ze stávající výše 10,000.000,--Kč (slovy: Desetmilionů korun českých) na novou výši 500,000.000,--Kč (slovy: Pětsetmilionů korun českých, upisováním nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští: zobrazit více skrýt více
  • 14. listopadu 2003 - 7. července 2004 : Rozhodnutí jediného akcionáře obchodní společnosti Weland, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 21.10.2003
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů