Trendy

33 439 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

17 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

178 994 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 31.7.2014 Zelený pruh 1294/52, Krč, 147 00 Praha 4

Historické adresy

27.8.2002 - 31.7.2014 Praha 4, Nad Šálkovnou 1530/13, PSČ 14700

26722071

DIČ

od 5.3.2015

CZ26722071

16.9.2013 - 4.3.2015

CZ26722071

1.12.2002 - 29.6.2013

CZ26722071

Datum vzniku

27. srpna 2002

Datová schránka

zqidkwn

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7876

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.10.2015

175 500 000 Kč

Historické jmění

28.12.2012 - 22.10.2015

195 000 000 Kč

30.11.2012 - 28.12.2012

119 000 000 Kč

24.10.2012 - 30.11.2012

100 000 000 Kč

27.8.2002 - 24.10.2012

137 000 000 Kč

Bankovní účty

zvěřejněno 2.10.2013

2016610144 / 6000

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 25. května 2015 : Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20.5.2015 o snížení základního kapitálu z částky 195.000.000 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů korun českých) o částku 19.500. Řádná valná hromada společnosti rozhodla dne 20.5.2015 o snížení základního kapitálu z částky 195.000.000 Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů korun českých) o částku 19.500....000,- Kč (slovy: devatenáct milionů pět set tisíc korun českých) na částku 175.500.000 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát pět milionů pět set tisíc korun českých) s tím, že ke snížení bude použito 13260 ks vlastních akcií série C 55761-69020 ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (celková jmenovitá hodnota 13.260.000,- Kč), 3120 ks vlastních akcií série C 84941-88060 ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (celková jmenovitá hodnota 3.120.000,- Kč) a 3120 ks vlastních akcií série C 103981-107100 ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč (celková jmenovitá hodnota 3.120.000,- Kč). Ke snížení základního kapitálu použije společnost shora uvedené vlastní akcie v celkovém počtu 19500 ks o celkové jmenovité hodnotě 19.500.000,- Kč tak, že je zničí. zobrazit více skrýt více
 • 31. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Představenstvo vyzve akcionáře bez zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady, ... aby se dostavili k převzetí nových akcií společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz nově upisovaných akcií série E v rozsahu a ve lhůtách výše uvedených, a to na číslo účtu 2016610355/6000.
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Valná hromada dále rozhodla, že část upisovaných akcií a jejich emisní kurz bude splacen peněžitými vklady upisovatelů, přičemž podmínkou platnosti úpisu akcií bude splacení emisní... ho kurzu upsaných akcií v plné výši, tj. 100%, a to ve lhůtě do 31.12.2012 (slovy: třicátého prvního prosince roku dva tisíce dvanáct), tedy Akcionář 1 splatí emisní kurz 58 akcií série E ve jmenovité hodnotě akcie 390.000,-Kč peněžitým vkladem ve výši 22.620.000,-Kč, Akcionář 2 splatí emisní kurz 16 akcií série E ve jmenovité hodnotě akcie 390.000,-Kč peněžitým vkladem ve výši 6.240.000,-Kč, Akcionář 3 splatí emisní kurz 16 akcií série E ve jmenovité hodnotě akcie 390.000,-Kč peněžitým vkladem ve výši 6.240.000,-Kč a Akcionář 4 splatí emisní kurz 10 akcií série E ve jmenovité hodnotě akcie 390.000,-Kč peněžitým vkladem ve výši 3.900.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení jsou, že dohoda o započtení pohledávek bude uzavřena do 5 (slovy:pěti) dnů ode dne uzavření dohody acionářů o úpisu akcií podle § ... 205 obch. zák. s tím, že předmětem započtení budou výhradně pohledávky uvedené v bodě 8. tohoto usnesení. Podpisy smluvních stran budou úředně ověřené. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : d) pohledávky společnosti vůči Akcionáři 4 na splacení emisního kurzu 10 ks akcií ve výši 3.700.000,-Kč a peněžité pohledávky Akcionáře 4 vůči společnosti ve výši 3.700.000,-Kč z t... itulu snížení základního kapitálu společnosti s tím, že na splacení emisního kurzu se započítává celá pohledávka Akcionáře 4 vůči společnosti ve výši 3.700.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : c) pohledávky společnosti vůči Akcionáři 3 na splacení emisního kurzu 16 ks akcií ve výši 5.920.000,-Kč a peněžité pohledávky Akcionáře 3 vůči společnosti ve výši 5.920.000,-Kč z ... titulu snížení základního kapitálu společnosti s tím, že na splacení emisního kurzu se započítává celá pohledávka Akcionáře 3 vůči společnosti ve výši 5.920.000,-Kč, zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : b) pohledávky společnosti vůči Akcionáři 2 na splacení emisního kurzu 16 ks akcií ve výši 5.920.000,-Kč a peněžité pohledávky Akcionáře 2 vůči společnosti ve výši 5.920.000,-Kč z t... itulu snížení základního kapitálu společnosti s tím, že na splacení emisního kurzu se započítává celá pohledávka Akcionáře 2 vůči společnosti ve výši 5.920.000,-Kč, zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : a) pohledávky společnosti vůči Akcionáři 1 na splacení emisního kurzu 58 ks akcií ve výši 21.460.000,-Kč a peněžité pohledávky Akcionáře 1 vůči společnosti ve výši 21.460.000,-Kč z... titulu snížení základního kapitálu společnosti s tím, že na splacení emisního kurzu se započítává celá pohledávka Akcionáře 1 vůči společnosti ve výši 21.460.000,-Kč, zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Valná hromada společnosti jednak ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku vyslovuje souhlas se vzájemným započtením.
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Místem upisování akcií bude notářská kancelář JUDr. Romana Hochmana a doba upisování do 3 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapi... tálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle ustanovení § 205 obchodního zákoníku, jejímž prostřednictvím akcionář FAKTOR, a.s. upíše 58 kusů akcií série D ve jmeno... vité hodnotě akcie 370.000,-Kč a 58 kusů akcií série E ve jmenovité hodnotě akcie 390.000,-Kč (dále jen "Akcionář 1"), akcionář Ing. Evžen Stõhr upíše 16 kusů akcií série D ve jmenovité hodnotě akcie 370.000,-Kč a 16 kusů akcií série E ve jmenovité hodnotě akcie 390.000,-Kč (dále jen"Akcionář 2"), akcionář JUDr. Jiří Kožich upíše 16 kusů akcií série D ve jmenovité hodnotě akcie 370.000,-Kč a 16 kusů akcií série E ve jmenovité hodnotě akcie 390.000,-Kč (dále jen "Akcionář 3") a akcionář Martin Procházka upíše 10 kusů akcií série D ve jmenovité hodnotě akcie 370.000,-Kč a 10 kusů akcií série E ve jmenovité hodnotě akcie 390.000,-Kč (dále jen"Akcionář 4"). zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rej... stříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Emisní kurz 100 kusů upisovaných akcií série D činí částku 37.000.000,-Kč a emisní kurz 100 kusů upisovaných akcií série E činí částku 39.000.000,-Kč. Emisní kurz upisovaných akcií... série D bude splacen započtením pohledávek a emisní kurz upisovaných akcií série E peněžitými vklady upisovatelů na zvláštní účet společnosti vedený u banky. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : 5. Emisní kurz upisovaných akcií bude odpovídat jejich jmenovité hodnotě, a bude tak činit 370.000,-Kč u série D a 390.000,-Kč u série E na každou jednu akcii.
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : 4. Všichni akcionáři se před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upisování nových akcií.
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : 3. Zvýšení základního kapitálu se provede vydáním nových 100 kusů akcií na jméno série D a 100 kusů akcií na jméno série E (možno vydat i hromadnou listinu nahrazující akcie).
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : 2. Bude upisováno 100 kusů kmenových listinných akcií společnosti ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 370.000,-Kč každá, označených jako série D, a 100 kusů kmenových listinnýc... h akcií společnosti ve formě na jméno ve jmenovité hodnotě 390.000,-Kč každá, označených jako série E. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upsáním nových akcií s tím, že upisování akcií nad částku 76.000.000,-Kč se nepřipouští.
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Důvodem zvýšení základního kapitálu jsou předpokládané aktivity společnosti v budoucím období.
 • 19. prosince 2012 - 31. července 2014 : Valná hromada společnosti rozhodla zvýšit základní kapitál společnosti z dosavadní výše 119.000.000,-Kč (slovy: jedno sto devatenáct milionů korun českých) o částku ve výši 76.000.... 000,-Kč (slovy: sedmdesát šest milionů korun českých) na novou výši 195.000.000,-Kč (slovy: jedno sto devadesát pět milionů korun českých). zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2012 - 31. července 2014 : C) ukládá představenstvu společnosti, aby bezodkladně podalo návrh na zápis rozhodnutí o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a provedlo veškeré související potřebné... kroky, zejm. kroky uvedené v ust. 215 a 216 obchodního zákoníku. zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2012 - 31. července 2014 : - nejpozději do 5 (slovy: Pěti) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku představenstvo vyzve způsobem určeným zákonem a stan... ovami pro svolání valné hromady akcionáře, aby nejpozději ve lhůtě 14 (slovy: Čtrnácti) dnů předložili původní akcie společnosti za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty, nepředloží-li akcionáři své akcie v uvedené lhůtě, uplatní představenstvo postup dle ust. § 214 obchodního zákoníku,B) schvaluje změnu stanov společnosti, a to veškerých ustanovení, která se týká výše základního kapitálu a jmenovité hodnoty akcií ve smyslu shora uvedeného rozhodnutí, zejména pak ustanovení Článku 4 odst. (1) a (2) stanov, přičemž o konkrétní úpravě stanov rozhodne ve smyslu ust. § 173 odst. (3) obchodního zákoníku představenstvo společnosti, zobrazit více skrýt více
 • 30. července 2012 - 31. července 2014 : Valná hromada společnosti dne 29.6.2012 rozhodla takto:A) schavluje snížení stávající základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 137,000.000,--Kč (slovy: Jedno sto třicet sed... m milionů Korun českých) o částku 37,000.000,--Kč (slovy: Třicet sedm milionů Korun českých) na základní kapitál ve výši 100,000.000,--Kč (slovy: Jedno sto milionů Korun českých) s tím, že - základní kapitál neklesne pod minimální částku stanovenou v ust. § 162 odst. (3) obchodního zákoníku,- důvodem pro snížení základního kapitálu je zjištění, že společnost vzhledem ke své činnosti a rozsahu závazků nepotřebuje tolik vázaných zdrojů financování, - snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií z dosavadní výše každé jedné akcie 1,370.000,-Kč (slovy: Jeden milion třista sedmdesát tisíc Korun českých) o částku 370.000,--Kč (slovy: Tři sta sedmdesát tisíc Korun českých) na novou hodnotu každé jedné akcie ve výši 1,000.000,--Kč (slovy: Jeden milion Korun českých),- snížení základního kapitálu je úplatné a rozdíl jmenovité hodnoty akcií bude akcionářům vyplacen v penězích do 31.12.2012 (slovy: Třicátého prvního prosince roku dvoutisícího dvanáctého), ne však dříve, než bude proveden zápis snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku ve smyslu ust. § 216 odst. (4) obchodního zákoníku, zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů