Trendy

111 132 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

10 720 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

227 033 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 9.9.2002 Vlašim, Vlasákova 333, okres Benešov, PSČ 25801

26723883

DIČ

od 13.9.2002

CZ26723883

Datová schránka

x28frw4

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7886

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.9.2015

69 368 000 Kč

Historické jmění

28.9.2013 - 9.9.2015

71 668 000 Kč

19.5.2012 - 28.9.2013

52 972 000 Kč

30.11.2011 - 19.5.2012

31 160 000 Kč

20.9.2006 - 30.11.2011

34 500 000 Kč

5.6.2003 - 20.9.2006

13 800 000 Kč

9.9.2002 - 5.6.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vlašim

Bankovní účty

zvěřejněno 19.12.2013

5200012914 / 5500

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 7.2.2005

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Ústavní 91/7, 180 00, Praha - Bohnice

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 9. září 2015 : Po řádném oznámení o rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu se ve smyslu § 518 odst. 3 nepřihlásil žádný věřitel. Tím byly splněny všechny zákonné předpoklady pro Po řádném oznámení o rozhodnutím valné hromady o snížení základního kapitálu se ve smyslu § 518 odst. 3 nepřihlásil žádný věřitel. Tím byly splněny všechny zákonné předpoklady pro ...zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2014 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 19.6.2014 o snížení základního kapitálu společnosti " o jmenovitou hodnotu akcie společnosti, kterou vlastní, a s tím související zrušení zvl Valná hromada společnosti rozhodla dne 19.6.2014 o snížení základního kapitálu společnosti " o jmenovitou hodnotu akcie společnosti, kterou vlastní, a s tím související zrušení zvl...áštního fondu společnosti z dosavadní částky 71.668.000,-Kč (sedmdesátjedenmilionšestsetšedesátosmtisíc korun českých) o částku 2.300.000,-Kč (dvamilionytřistatisíckorunčeských) na částku 69.368.000,-Kč (šedesát devětmilionůtřistašedesátosmtisíc korun českých)."Věřitelé se vyzývají,aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti dle ust.§ 518 odst.3 ZOK.Důvodem pro povinné snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost vlastní svoji akcii o jmenovité hodnotě 2 300.000,--Kč (dvamilonytřistatisíc korun českých). Rozsah a způsob snížení bude proveden postupem uvedeným v § 521 a násl. ZOK, s částkou, odpovídající výši snížení základního kapitálu společnosti, bude naloženo tak, že bude zrušen zvláštní rezervní fond a zaúčtuje se snížení vlastního kapitálu. Ke snížení základního kapitálu bude použita vlastní akcie na jméno č.0000258,emise 06,série A o jmenovité hodnotě 2 300.000,--Kč (dvamilionytřistatisíc korun českých) která je ve vlastnictví společnosti.Tato akcie bude zničena. Lhůta pro předložení akcie je čtrnáct dnů po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tato akcie bude zničena do jednoho měsíce po zápisu tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 19. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. srpna 2011 - 19. května 2012 : Valná hromada rozhodla dle ust. § 161b odst. 4 obch.zák. o snížení základního kaitálu společnosti o jmenovitou hodnotu akcií společnosti, které společnost vlastní, z dosavadní část... ky 34.500.000,--Kč (slovy: třicet čtyři milionů pět set tisíc korun českých) o částku 3.340.000,--Kč (slovy: tři miliony čtyřicet tisíc korun českých) na částku 31.160.000,--Kč (slovy: třicet jedna milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých).a) Důvodem pro toto snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost vlastní své akcie ve jmenovité hodnotě 3.340.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých), které nezcizila v zákonné lhůtě, a proto společnost v souladu s ust. § 161a a násl. obch.zák. snižuje svůj základní kapitál.b) Zřizuje se dle ustanovení § 216a obch.zák. rezervní fond na úhradu budoucí ztráty ve výši 3.340.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých) a do tohoto fondu se převede částka odpovídající celkové jmenovité hodnotě vlastních akcií společnosti.c) Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: ke snížení základního kapitálu bude použito vlastních akcií společnosti, a sice - dvou kusů akcií na jméno č. 000022 a č. 000023, emise 04, série A, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--Kč (slovy: jeden milion korun českých) - dvanácti kusů akcií na jméno č. 000001-00005, č. 000031-000035, č. 000006-000007, emise 04, série B, ve jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,--Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) - čtrnácti kusů akcií na jméno č. 000031-000040 a č. 000045-000048, emise 04, série C ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,--Kč (slovy: deset tisíc korun českých), jež jsou v majetku společnosti, jejichž nominální hodnota činí celkem 3.340.000,--Kč (slovy: tři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých). Tyto akcie budou představenstvem společnosti zničeny do jednoho měsíce po zápisu tohoto snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.d) Lhůta pro předložení listinných akcií: lhůta pro předložení akcií uvedených výše v bodu c) tohoto usnesení je čtrnáct dní po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : j) za shora uvedený nepeněžitý vklad bude vydáno 590 (pět setdevadesát) akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíc korun českých), kmenových, znějících na majit... ele,listinných. zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : i) nepeněžitý vklad musí být splacen do 5 (pěti) dnů po upsáníakcií dohodou a místem pro splacení nepeněžitého vkladu jeVlašim, Vlasákova č.p. 333
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : h) výše ocenění předmětu nepeněžitého vkladu je 11.800.000,-Kč(slovy: jedenáctmiliónů osmsettisíc korun českých) a je určenáposudkem vyhotoveným dne 24.10.2002 pod č. 1743/103, zna... lcemFrantiškem Soukupem, bytem Sedlčany, Tyršova 144, jmenovaným protento účel usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 14.10.2002č.j. Nc 4078/2002-5, které nabylo právní moci dne 22.10.2002 zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : g) schvaluje upisování nepeněžitým vkladem s tím, že předmětemnepeněžitého vkladu jsou tyto nemovitosti: budova-jiná stavba nastavební parcele 2210, pozemek-stavební parcela parc. ... č. 2210,budova-jiná stavba na stavební parcele 2211, pozemek-stavebníparcela parc. č. 2211, budova-jiná stavba na stavební parcele2421/1, pozemek-stavební parcela par. č. 2421/1, budova-jiástavba na stavební parcele 2421/2 a budova-občanská vybavenostč-p. 333 ve Vlašimi na stavební parcele parc. č. 515,pozemek-stavební parcela parc. č. 515 a pozemky-pozemkovéparcely parc. č. 841/1 a parc. 4. 2463, vše v katastrálním územíVlašim, obec Vlašim, vše zapsáno v katastru nemovitostí uKatastrálního úřadu v Benešově na listu vlastnictví č. 2123,katastrální území Vlašim, obec Vlašim, s příslušenstvím asoučástmi - komunikacemi, přístřeškem, kioskovou trafostanicí,rampou, přípojkou vody, přípojkou kanalizace, přípojkou plynu,žumpou a ploty zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : f) lhůta pro upisování akcií dohodou je 5 (pět) dnů, upisováníakcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní mocrozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí ozv... ýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a lhůta proupisování akcií počíná od okamžiku podání návrhu na zápis tohotorozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, představenstvo společnosti je povinno oznámit upisovatelům -akcionářům, že návrh byl podán, oznámením vyvěšeným na vývěscespolečnosti v sídle společnosti a oznámení je představenstvopovinno vyvěsit neprodleně po podání návrhu na zápis tohotousnesení zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : e) mítem pro upisování akcií dohodou je Benešov, Tyršova 2070
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : d) emisní kurs každé takto upsané akcie je 20.000,-Kč (slovy:dvacettisíc korun českých)
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : c) všechny akcie budou upsány na základě dohody akcionářů podle§ 205 obchodního zákoníku, tedy určuje, že těchto 590 /pět setdevadesát) akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč ... (slovy:dvacettisíc korun českých), kmenových, znějících na majitele,listinných bude upsáno na základě dohody o rozsahu účastiakcionářů na zvýšení základního kapitálu (dále jen "dohoda") zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : b) se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanéhozvýšení základního kapitálu
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : a) zvyšuje základní kapitál společnosti ve výši 2.000.000,-Kč(slovy: dvamilióny korun českých) o 11.800.000,-Kč (slovy:jednáctmiliónůosmsettisíc korun českých) na 13.800.000,-Kč(sl... ovy: třináctmiliónůosmsettisíc korun českých) upisovánímakcií, a to upisováním 590 (pěti set devadesáti) akciíkmenových, znějících na majitele, v listinné podobě, každá vejmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy: dvacettisíc korun českých),jejichž emisní kurs musí být splacen nepeněžitým vkladem zobrazit více skrýt více
 • 15. ledna 2003 - 5. června 2003 : Valná hromada společnosti rozhodla dne 6.12.2002 o tom, že:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů