Trendy

136 804 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

3 850 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

96 945 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

75

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 28.12.2015 Radlická 608/2, Smíchov, 150 00 Praha 5

Historické adresy

26.10.2006 - 28.12.2015 Praha 2, Francouzská 171/28, PSČ 12000
19.11.2002 - 26.10.2006 Praha 2, Wenzigova 7, PSČ 12000

26730804

DIČ

od 1.12.2002

CZ26730804

Datová schránka

kcpeyuc

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7922

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.6.2017

70 000 000 Kč

Historické jmění

8.7.2015 - 2.6.2017

62 000 000 Kč

11.6.2011 - 8.7.2015

50 000 000 Kč

26.1.2010 - 11.6.2011

30 000 000 Kč

11.12.2009 - 26.1.2010

6 000 000 Kč

22.12.2005 - 11.12.2009

5 000 000 Kč

14.3.2003 - 22.12.2005

2 000 000 Kč

19.11.2002 - 14.3.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 5

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

6844270227 / 0100

Provozovny

od 1.5.2015

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Radlická 608/2, 150 00, Praha - Smíchov

... více provozoven (celkem 6) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 2. června 2017 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 2.6.2017 (osvědčeno notářským zápisem JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně, č. NZ 170/2017) byl zvýšen základní kapitál společnosti z vlastníc Rozhodnutím valné hromady ze dne 2.6.2017 (osvědčeno notářským zápisem JUDr. Dany Menclerové, notářky ve Vsetíně, č. NZ 170/2017) byl zvýšen základní kapitál společnosti z vlastníc...h zdrojů o 8.000.000,- Kč. zobrazit více skrýt více
 • 8. července 2015 : Rozhodnutím valné hromady ze dne 30.6.2015, NZ 464/2015, byl zvýšen základní kapitál společnosti z vlastních zdrojů o 12.000.000,- Kč.
 • 3. dubna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 26. ledna 2010 : Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 18.12.2009 bylo rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti.

Historické ostatní skutečnosti

 • 3. dubna 2014 - 8. července 2015 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 3. dubna 2014 - 8. července 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 2
 • 24. listopadu 2009 - 11. prosince 2009 : Valná hromada konaná dne 10.11.2009 přijala toto usnesení:a) základní kapitál společnosti LIPOELASTIC a.s., se zvyšuje z důvodu kapitálového posílení společnosti ke zvýšení schopno... sti realizovat koncepci rozvoje firmy, a to o částku ve výši Kč 1,000.000,- (slovy: jeden milion korun českých), tj ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 5,000.000,- Kč nově na částku ve výši Kč 6,000.000,- (slovy: šest milionů korun českých) s určením, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;b) zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním nových akcií:počet akcií: 1 ks (slovy: jeden kus),jmenovitá hodnota: Kč 1,000.000,- (slovy jeden milion korun českých),druh: kmenové akcie,forma:akcie na majitele,podoba: listinná akcie;c) stávající akcionář Alena Hradilová se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdala svého přednostního práva na upisování nově emitované akcie v souladu s  ustanovením § 204a) odst. 7) obchodního zákoníku, a nově emitovaná akcie tak bude upsána stávajícím akcionářem, a to: Tomášem Hradilem, r.č. 620628/0102, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Na Končinách 2757, PSČ 756 61, a to v rozsahu celé výše navrhovaného zvýšení základního kapitálu, s tím, že emisní kurs upisované akcie činí Kč 1,000.000,- (slovy: jeden milion korun českých), tj. celkový emisní kurs upisované akcie činí Kč 1,000.000,-d) místem pro upsání nové akcie je sídlo společnosti: Praha 2, Francouzská 171/28, PSČ 120 00, v pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hodin,e) lhůta pro upisování nové akcie akcionářem Tomášem Hradilem činí čtrnáct dnů, přičemž počátek této lhůty bude akcionáři sdělen písemně doporučeným dopisem představenstva nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy usnesení soudu o zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci,f) emisní kurs upisované akcie činí Kč 1,000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) za úpis jedné akcie o nominální hodnotě Kč 1,000.000,- a bude splacen peněžitým vkladem,g) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie ve výši 100 % nejpozději k datu uzavření smlouvy o úpisu akcií na zvláštní účet zřízený za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu Společnosti 43-5965610297/0100, u Komerční banky, a.s., přičemž společnost před uzavřením smlouvy o úpisu splacení této částky ověří u banky na určeném účtu. zobrazit více skrýt více
 • 30. září 2005 - 22. prosince 2005 : jediný akcionář společnosti rozhodl dne 1.8.2005 o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek:1. jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve v... ýši Kč 3,000.000,- ( slovy: tři miliony korun českých), tj. ze současného základního kapitálu ve výši Kč 2,000.000,- na základní kapitál ve výši Kč 5,000.000,- a to novým peněžitým vkladem jediného akcionáře Aleny Hradilové, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,2. důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je získání nových zdrojů k realizaci podnikatelských aktivit společnosti,3.zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním 3 ks ( slovy: tří kusů) nových kmenových akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie Kč 1,000.000,- ( slovy : jeden milion korun českých) vydaných v listinné podobě,4. emisní kurs každé z nově upisovaných akcií je shodný s její jmenovitou hodnotou a činí Kč 1,000.000,- ( slovy: jeden milion korun českých),5. smlouva o úpisu akcií dle ustanovení § 204 odst. 5) obchodního zákoníku mezi upisovatelem Alenou Hradilovou a společností LIPOELASTIC a.s. bude uzavřená dne 1.8.2005, s tím, že ve smlouvě sjednají smluvní strany následující odkládací a rozvazovací podmínku: odkládací podmínkou je podání návrhu na zápis změn o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a rozvazovací podmínkou je právní moc usnesení Městského soudu v Praze, oddělení obchodního rejstříku, o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že jediný akcionář Alena Hradilová se vzdává 14-ti denní akceptační lhůty, jak ji má na mysli ustanovení § 204 odst. 5) obchodního zákoníku,6. akcionář Alena Hradilová splatí emisní kurs akcií jí upsaných ke zvýšení základního kapitálu společnosti, smlouvou o úpisu akcií, peněžitým vkladem nejpozději do 30-ti dnů od následujícího dne po doručení výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze se zapsaným rozhodnutím jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, přičemž o doručení výpisu, tedy o počátku běhu lhůty, bude uvědoměna doporučeným dopisem, a to:a) z části formou zápočtu peněžité pohledávky vůči společnosti, tj. uzavřením dohody o zápočtu pohledávky Aleny Hradilové vůči společnosti, vzniklé na základě uzavřené smlouvy o krátkodobé finanční výpomoci uzavřené mezi Alenou Hradilovou, jako věřitelem, a společností LIPOELASTIC, a.s. jako dlužníkem, dne 1.12.2002, ve znění dodatku ze dne 15.7.2005, na základě které Alena Hradilová půjčila společnosti LIPOELASTIC, a.s. finanční hotovost ve výši Kč 2,600.000,- ( slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých), a pohledávky společnosti LIPOELASTIC a.s., za Alenou Hradilovou vzniklé z důvodu nároku na splacení upsaných akcií na základě smlouvy u upsání akcií uzavřené emitentem společností LIPOELASTIC, a.s., a upisovatelem Alenou Hradilovou,b) z části formou splacení upsaných akcií novým peněžitým vkladem ve výši Kč 400.000,- ( slovy : čtyři sta tisíc korun českých)c) peněžitý vklad je upisovatelka povinna splatit na zvláštní účet u banky, který za tímto účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet 94-2621360227/0100, u Komerční banky, a.s. upisovatelka je povinna splatit emisní kurz jí upsaných akcií peněžitým vkladem nejpozději do 30-ti dnů od následujícího po doručení výpisu oddělení obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, kde bude zapsán záměr společnosti zvýšit základní kapitál,II. o možnosti započtení peněžité pohledávky Aleny Hradilové vůči společnosti, vzniklé na základě uzavřené smlouvy o krátkodobé finanční výpomoci uzavřené mezi Alenou Hradilovou, jako věřitelem, a společností LIPOELASTIC a.s., jako dlužníkem, dne 1.12.2002, ve znění dodatku ze dne 15.7.2005, na základě které Alena Hradilová půjčila společnosti LIPOELASTIC a.s., finanční hotovost ve výši Kč 2,600.000,- ( slovy : dva miliony šest set tisíc korun českých), a pohledávky společnosti LIPOELASTIC a.s., za Alenou Hradilovou vzniklé z důvodu nároku na splacení upsaných akcií na základě smlouvy u upsání akcií uzavřené emitentem společností LIPOELASTIC a.s., a upisovatelem Alenou Hradilovou, jíž obě pohledávky zaniknou. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů