Trendy

27 316 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

26 980 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

174 156 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.12.2007 Praha 5 - Stodůlky, Okruhová 1135/44, okres Praha 4, PSČ 15500

Historické adresy

11.11.2002 - 19.12.2007 Praha 4 - Braník, Zelený Pruh 1560/99, PSČ 14601

Adresa z obchodního rejstříku

od 4.7.2014 Okruhová 1135/44, Stodůlky, 155 00 Praha 5
od 22.11.2011 Praha - Stodůlky, Okruhová 1135/44, PSČ 15500
od 30.5.2008 Praha 5 - Stodůlky, Okruhová 1135/44, PSČ 15500

26736241

DIČ

od 8.1.2003

CZ26736241

Datum vzniku

11. listopadu 2002

Datová schránka

52xdy2u

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7987

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.7.2003

32 100 000 Kč

Historické jmění

11.11.2002 - 23.7.2003

2 100 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 1484640227 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 3. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 3. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 3. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. června 2003 - 23. července 2003 : 1. základní kapitál společnosti ve výši 2.100.000,- Kč (slovydva milióny jedno sto tisíc korun českých), který byl v plnémrozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akcií, jejic... hžemisní kurs bude splacen peněžitými vklady , následovně:a) zvyšuje se základní kapitál společnosti o částku 30.000.000,-Kč (slovy třicet miliónů korun českých), na novou výši32.100.000,- Kč (třicet dva miliónů jedno sto tisíc korunčeských), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nadčástku, o níž se základní kapitál zvyšuje,b) celkový počet upisovaných akcií činí 30.000 (slovy třicettisíc) kusů,jmenovitá hodnota všech nově upisovaných akcií: 1.000,- Kč(slovy: jeden tisíc korun českých),druh - akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva -kmenové,forma - znějící na majitele,podoba všech upisovaných akcií: listinná,žádná z nově upisovaných akcií nebude registrovaným účastnickýmcenným papírem,c) akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva vesmyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichnidosavadní akcionáři svého přednostního práva vzdali,d) všechny nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu třempředem určeným zájemcům, kterými jsou všichni tři stávajícíakcionáři společnosti, a to rovným dílem, tj. každému z nichbude nabídnuto k úpisu 10.000 (slovy: deset tisíc) kusů akcií,každá z nich ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíckorun českých),e) lhůta a místo pro úpis nových akcií bez využití přednostníhopráva s uvedením způsobu, jakým bude upisovatelům oznámenpočátek běhu této lhůty:- úpis nových akcií bude proveden nejdéle do třiceti (30) dnůode dne, kdy rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu usnesenívalné hromady o zvýšení základního kapitálu nabude právní moci,nezačne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne, kdy totorozhodnutí nabude právní moci,- všem třem výše předem určeným zájemcům bude předána nebodoručena písemná výzva představenstva s uvedením počátku běhulhůty a místa pro úpis nových akcií bez využití přednostníhopráva a bude rovněž obsahovat návrh na uzavření smlouvy o upsánínových akcií obsahující náležitosti stanovené v § 205 odst. 3obchodního zákoníku,- místo pro úpis nových akcií bude stanoveno v písemné výzvěpředstavenstva a proběhne v této výzvě určených prostoráchspolečnosti,- emisní kuts: emisní kurs takto upisovaných akcií bude rovenjejich jmenovité hodnotě, a bude tedy činit 30.000.000,- Kč(slovy třicet miliónů korun českých),- úpis nových akcií nemůže začít dříve, než rozhodnutí valnéhromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodníhorejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovalarozvazovací podmínku, již je právní moc rozhodnutí o zamítnutínávrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku,f) připouští se možnost započtení peněžité pohledávky každého zetří předem určených zájemců, tj. všech tří stávajících akcionářůspolečnosti, vůči společnosti, u každého z nich ve výši10.000.000,- Kč (deset miliónů korun českých), tato peněžitápohledávka u každého z těchto předem určených zájemců vznikla nazákladě "Smlouvy o postoupení pohledávky vzniklé ze Smlouvy opřevodu obchodního podílu ze dne 15.11.2002" uzavřené dne17.12.2002, proti pohledávce společnosti vůči každému ze třípředem určených zájemců na splacení emisního kurzu jimi upsanýchakcií, u každého z nich ve výši 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónů korun českých), všechny uvedené pohledávky všech třípředem určených zájemců vůči společnosti jsou specifikovány veVyjádření auditora - společnosti Moores Rowland Audit s.r.o. sesídlem Praha 1, Jungmannova 31, Ing. Jitkou Kolářovou, auditoremč. dekretu KAČR 1787, ze dne 17.12.2002, reg.č. 201/2002.g) připouštěním možnosti započtení výše uvedených peněžitýchpohledávek se současně připouští možnost splacení emisního kurzuupisovaných akcií započtěním s tím, že dohoda o započtení musíbýt uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základníhokapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhumusí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetupohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení závazku kezvýšení vkladu, má-li kterýkoliv akcionář využít možnostizapočtení shora uvedených pohledávek, musí písemný návrh dohodyo započtení doručit společnosti do sedmi (7) dnů ode dne upsáníakcií,h) nevyužijí-li akcionáři připuštěné možnosti započtení shorauvedených pohledávek nebo nebudou-li mít v době upisování akciívůči společnosti, takovou pohledávku nebo započítávanápohledávka je nižší než výše emisního kursu akcií, je tentospolečník povinen splatit celý emisní kurz všech jím upsanýchakcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavřenísmlouvy o upsání nových akcií, a tjo na zvláštní účet vedený uKomerční banky, a.s. pob. Praha 4, číslo 199222990207/0100. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů