Trendy

30 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-55 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

17 981 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Historické adresy

15.12.2004 - 31.10.2015 Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 14000
4.12.2003 - 15.12.2004 Praha 4, Budějovická 409/1, PSČ 14000
1.1.2003 - 4.12.2003 Praha 5, Nábřežní 87

26737582

DIČ

Není plátce DPH

23.2.2004 - 30.10.2015

CZ26737582

Datum vzniku

1. ledna 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. října 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. října 2015

Datová schránka

tr9dcx9

Historické názvy

16.2.2006 - 31.10.2015

CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s.

4.12.2003 - 16.2.2006

CENTRAL GROUP - Hostivařský háj, a.s.

1.1.2003 - 4.12.2003

R-STAVBY,  a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 7999

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

30.9.2005 - 31.10.2015

17 000 000 Kč

1.1.2003 - 30.9.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. října 2015 - 31. října 2015 : Společnost CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s. zanikla fúzí sloučením se společností CENTRAL GROUP Kamýk a.s. (resp. CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o.), IČ: 27649482, se sídlem: Na Strži... 1702/65, 140 00 Praha 4. Na společnost CENTRAL GROUP Kamýk a.s. (resp. CENTRAL GROUP Kamýk s.r.o.), jako nástupnickou společnost, v důsledku fúze sloučením přešlo jmění společnosti CENTRAL GROUP - Bytové projekty a.s. zobrazit více skrýt více
  • 30. května 2014 - 31. října 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 30. května 2014 - 31. října 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 30. května 2014 - 31. října 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 11. června 2005 - 30. září 2005 : Jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady rozhodl dne 2.5.2005 o zvýšení základního kapitálu.Obchodní společnost CENTRAL GROUP a.s.,IČ:63999102,zapsaná v obch.rejstříku ... vedeném Městským soudem v Praze,oddíl B,vložka 3507 jako jediný akcionář vykonávající působnost valné hromady obchodní společnosti CENTRAL GROUP-Hostivařský háj,a.s.:1)schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti CENTRAL GROUP -Hostivařský háj,a.s.,IČ:26737582 (dále také jen ,,Společnost,,) z částky 2.000.000.- Kč o částku 15.000.000.-Kč na částku 17.000.000.-Kč a to upsáním nových akcií s tím,že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2)výslovně prohlašuje ,že se v souladu s ust.§ 203 odst.2 písm.c)Obchod.zákoníku vzdává svého přednostního práva na upisování akcií.Základní charakteristika emiseDruh cenného papíru:kmenová akcieForma cenného papíru:na majitelePodoba cenných papírů:listinnáPočet cenných papírů:150 ksJmenovitá hodnota :100.000,- KčForma splacení:peněžitý vkladZpůsob upisování akcií100% nově upisovaných akcií bude v souladu s ust.§203 odst.2 písm.d)Obch,zákoníku nabídnuto určitému zájemci,a to Mgr.Dušanu Kunovskému,LL.M.,r.č.711122/0171,trvale bytem Praha 1,Václavské nám.841/3,PSČ:110 00(dále také jen ,,Určitý zájemce,,).Předmět upisování:Druh cenného papíru:kmenové akcieForma cenného papíru:na majitelePodoba cenných papírů:listinnáPočet cenných papírů:150 ksJmenovitá hodnota:100 000.-KčForma splacení:peněžitý vkladMísto upisování:sídlo Společnosti,Praha 4,Na Strži 65/1702Lhůta pro upisování-způsob oznámení počátku běhu lhůty:Lhůta pro upisování akcií činí 15 dnů a počíná běžet dnem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií Určitému zájemci.Počátkem běhu lhůty k upisování akcií bude Určitému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.Návrhy smlouvy o upsání akcií budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti a jejich podpisy budou úředně ověřeny.Určitý zájemce je povinendoručit akceptované návrhy Společnosti(s úředně ověřeným podpisem)nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.Emisní kurs upisované akcie činí 100.000,-Kč.Úhrada emisního kursu a pravidla pro uzavření dohody o započetí:formou započetí pohledávky Určitého zájemce za Společností ve výši 15.000.000,-čvzniklé ze smluv o půjčce uzavíraných v roce 2004 mezi Společností jako dlužníkem a společností CENTRAL GROUP a.s.Pohledávka CENTRAL GROUP a.s. za Společností v celkové výši 80.901.382,-Kč byla dne 9.12.2004 postoupena na Určitého zájemce a zahrnuje mimo jiné jenak pohledávku ve výši 7.500.000,-Kč vyplývající ze Smlouvy o půjčce CG/HH 01/2004 uzavřené dne 5.1.2004 mezi společností CENTRAL GROUP a.s.,jako věřitelem a Společností,jako dlužníkem,dále pohledávku ve výši 7.026.185,-Kč vyplývající ze Smlouvy o půjčce CG/HH 02/2004 uzavřené dne 6.1.2004 mezi společností CENTRAL GROUP a.s.,jako věřitelem a Společností,jako dlužníkem, a konečně pohledávku ve výši 3.000.000,-Kč vyplývající ze Smlouvy o půjčce CG/HH 03/2004 uzavřené dne 5.4.2004 mezi společností CENTRAL GROUP a.s.,jako věřitelem a Společností,jako dlužníkem ,jenž jenž jsou navrhovány k započetí.Návrh dohody o započetí bude Určitému zájemci zaslán spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií.Návrhy dohody o započetí budou podepsány osobami oprávněnými jednat jménem Společnosti a podpisy budou úředně ověřeny.Urřitý zájemce je povinen doručit akceptované návrhy Společnosti (s úředně ověřeným podpisem)nejpozději v poslední den lhůty pro upisování.Pro účely upisování se upisovatel (Určitý zájemce)prokazuje platným průkazem totožnosti.Jeho zplnomocněný zástupce se prokazuje plnou mocí řádně podepsanou zastoupeným upisovatelem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění,a prokáže se platným průkazem totožnosti.3)připouští započetí pohledávky Určitého zájemce za Společností ve výši 15.000.000,-Kčproti pohledávce Společnosti za Určitým zájemcem na splacení emisního kursu.Pohledávka navrhovaná k započetí vznikla ze smluv o půjčce uzavíraných v roce 2004 mezi Společností jako dlužníkem a společností CENTRAL GROUP a.s. Pohledávka CENTRAL GROUP a.s. za Společností v celkové výši 80.901.382,-Kč byla dne 9.12.2004 postoupena na Určitého zájemce a zahrnuje mimo jiné jednak pohledávku ve výši 7.500.000.-Kč vyplývající ze Smlouvy o půjčce CG/HH 01/2004 uzavřené dne 5.1.2004 mezi společností CENTRAL GROUP a.s.,jako věřitelem a Společností,jako dlužníkem,dále pohledávku ve výši 7.026.185,-Kč vyplývající ze Smlouvy o půjčce CG/HH 02/2004 uzavřené dne 6.1.2004 mezi společností CENTRAL GROUP a.s.,jako věřitelem a Společností,jako dlužníkem,a konečně pohledávku ve výši 3.000.000,-Kč vyplývající ze Smlouvy o půjčce CG/HH 03/2004 uzavřené dne 5.4.2004 mezi společností CENTRAL GROUP a.s.,jako věřitelem a Společností, jako dlužníkem,jenž jsou navrhovány k Započetí.Pohledávky upisovatele za Společností i pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu budou započteny v nominální hodnotě. zobrazit více skrýt více
posunout dolů