Trendy

756 767 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2010

Trendy

17 135 tis. Kč

Zisk za rok 2010

Trendy

1 978 846 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Základní údaje

Historické adresy

10.5.2010 - 31.12.2011 Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 10100
22.12.2006 - 10.5.2010 Praha 10 - Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 10010
1.1.2005 - 22.12.2006 Praha 10 - Záběhlice, Střemchová 3162/3, PSČ 10600
11.12.2002 - 1.1.2005 Praha 5, Elišky Peškové č.p.735, č.or.15, PSČ 15131

26740168

DIČ

Není plátce DPH

25.11.2003 - 31.12.2009

CZ26740168

Datum vzniku

11. prosince 2002

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2011

Historické názvy

1.1.2005 - 31.12.2011

AB Facility a.s.

15.12.2003 - 1.1.2005

AB Facility s.r.o.

11.12.2002 - 15.12.2003

NEWBAL  s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 90783

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

14.5.2008 - 31.12.2011

113 543 750 Kč

30.4.2008 - 14.5.2008

111 046 250 Kč

22.4.2008 - 30.4.2008

61 975 000 Kč

1.6.2007 - 22.4.2008

37 000 000 Kč

1.1.2005 - 1.6.2007

80 000 000 Kč

26.5.2004 - 1.1.2005

97 315 000 Kč

26.5.2004 - 26.5.2004

92 315 000 Kč

11.12.2002 - 26.5.2004

200 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2011 - 31. prosince 2011 : Společnost AB Facility a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 101 00, identifikační číslo 267 40 168, zanikla v důsledku fúze splynutím společností Eleanora, a.s. se s... ídlem Praha 1, Staré Město, Na Příkopě 583/15, PSČ 110 00, identifikační číslo 290 47 072, AB Facility a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 101 00, identifikační číslo 267 40 168, TOMPEX a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 101 00, identifikační číslo 284 04 629, Nový úklid, a.s. se sídlem Praha 10, Vršovice, Kodaňská 1441/46, PSČ 101 00, identifikační číslo 278 82 390, a Energ, spol. s r.o. se sídlem Brno, Štýřice, Vídeňská 89a, PSČ 639 00, identifikační číslo 255 66 695, do nově vznikající nástupnické společnosti AB Facility a.s. zobrazit více skrýt více
  • 1. června 2007 - 31. prosince 2011 : Na základě rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti AB Facility a.s. učiněného dne 13.září 2006 ve formě notářského zápisu č.j. NZ 115/2006, N ... 128/2006 došlo k rozdělení obchodní společnosti AB Facility a.s., se sídlem na adrese Praha 10, Záběhlice, Střemchová 3162/3, PSČ: 106 00, IČ: 267 401 68, odštěpením se vznikem nové nástupnické společnosti EPC Holding, a.s. se sídlem na adrese Praha 10, Záběhlice, Střemchová 3162/3, PSČ: 106 00, IČ: 279 09 581, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka B 11964. Na nástupnickou společnost EPC Holding, a.s. přešla vyčleněná část jmění rozdělované společnosti AB Facility a.s. uvedená v projektu rozdělení. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2005 - 31. prosince 2011 : Společnost AB Facility s.r.o., se sídlem Praha 5, Elišky Peškové č.p.735, č.or. 15, IČ: 267 40 168 byla zapsána v oddíle C, vložce 90783 a z důvodu změny právní formy byl její záp... is převeden do oddílu B, vložky 9658. zobrazit více skrýt více
  • 5. května 2008 - 14. května 2008 : Valná hromada společnosti AB Facility a.s., IČ: 26740168, rozhodla dne 30.4.2008 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a... násl. obchodního zákoníku, a to nepeněžitým vkladem, tvořeným 1 (slovy: jednou) akcií společnosti Nový úklid, a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 343/5, PSČ 140 00, IČ: 27882390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11744 (dále jen ?Nový úklid, a.s.?). Jedná se o akcii na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.933.266,- Kč (slovy: Jeden milion devět set třicet tři tisíce dvě stě šedesát šest korun českých), jejímž vlastníkem je společnost Rhodium Investments Limited, se sídlem 2-4 Arch. Makarios III Avenue, Capital Center, 9th Floor, Nicosia 1065, Cyprus (dále jen ?Rhodium?). Ve znaleckém posudku ze dne 21.3.2008, č. 2008/189/27, vyhotoveném společností B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ: 25109197, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358, jako znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 26.5.2006 č.j.: 90/2006-ODS-ZN/5, v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace věci nemovité, nehmotný majetek, podnik, finanční majetek, škody na majetku v důsledku havárií a pojistných událostí, jmenovanou usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27.2.2008, č.j.: 2 Nc 4228/08-9, které nabylo právní moci dne 27.2.2008, byla hodnota nepeněžitého vkladu oceněna částkou 2.518.240,- Kč (slovy: Dva miliony pět set osmnáct tisíc dvě stě čtyřicet korun českých). Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 2.497.500,- Kč (slovy: Dva miliony čtyři sta devadesát sedm tisíc pět set korun českých) a po zvýšení bude činit 113.543.750,- Kč (slovy: Jedno sto třináct milionů pět set čtyřicet tři tisíce sedm set padesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude upsáno 54 (slovy: Padesát čtyři) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 46.250,- Kč (slovy: Čtyřicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých). Emisní kurs uvedených akcií činí 2.518.240,- Kč (slovy: Dva miliony pět set osmnáct tisíc dvě stě čtyřicet korun českých), rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou akcií a emisním kursem, tedy částka 20.740,- Kč (slovy: Dvacet tisíc sedm set čtyřicet korun českých), bude emisním ážiem. Při upisování akcií nepeněžitým vkladem nenáleží akcionáři přednostní právo na upisování akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti AB Facility a.s., doručí statutární orgán společnosti AB Facility a.s. zástupci společnosti Rhodium (předem určený zájemce) ? advokátu JUDr. Vladimíru Szabo, ČAK 10142, na adresu jeho kanceláře Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, ve lhůtě 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi určitým zájemcem a společností AB Facility a.s., bude sídlo společnosti AB Facility a.s., tedy Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 100 10. Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem ? společností Rhodium, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 60 (slovy: šedesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, respektive jeho zástupci. Tato lhůta bude upisovateli oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií. Vklad musí být splacen do šedesáti dnů ode dne upsání akcií, a to učiněním příslušného rubopisu na akcii společnosti Nový úklid, a.s., která je předmětem nepeněžitého vkladu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Česká spořitelna, a.s., tj. u které je předmět vkladu uložen, tj. adresa Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00. zobrazit více skrýt více
  • 24. dubna 2008 - 30. dubna 2008 : Valná hromada společnosti AB Facility a.s., IČ: 26740168, rozhodla dne 22.4.2008 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a... násl. obchodního zákoníku, a to nepeněžitým vkladem, tvořeným 102 kusy akcií společnosti Nový úklid, a.s., se sídlem Praha 4, Na Strži 343/5, PSČ 140 00, IČ: 27882390, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11744 (dále jen ?Nový úklid, a.s.?). Jedná se o akcie na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých), jejichž vlastníkem je společnost GPL Limited, se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD (dále jen ?GPL?). Ve znaleckém posudku ze dne 21.3.2008, č. 2008/189/27, vyhotoveném společností B.S.O. spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Strážní 1420/13, PSČ 130 00, IČ: 25109197, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 50358, jako znaleckým ústavem zapsaným na základě rozhodnutí ministra spravedlnosti ze dne 26.5.2006 č.j.: 90/2006-ODS-ZN/5, v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace věci nemovité, nehmotný majetek, podnik, finanční majetek, škody na majetku v důsledku havárií a pojistných událostí, jmenovanou usnesením Městského soudu v Praze ze dne 27.2.2008, č.j.: 2 Nc 4228/08-9, které nabylo právní moci dne 27.2.2008, byla hodnota nepeněžitého vkladu oceněna částkou 66.431.760,- Kč (slovy: Šedesát šest milionů čtyři sta třicet jeden tisíc sedm set šedesát korun českých). Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 49.071.250,- Kč (slovy: Čtyřicet devět milionů sedmdesát jeden tisíc dvě stě padesát korun českých) a po zvýšení bude činit 111.046.250,- Kč (slovy: Jedno sto jedenáct milionů čtyřicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude upsáno 1061 (slovy: Jeden tisíc šedesát jedna) kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 46.250,- Kč (slovy: Čtyřicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých). Emisní kurs uvedených akcií činí 66.431.760,- Kč (slovy: Šedesát šest milionů čtyři sta třicet jeden tisíc sedm set šedesát korun českých), rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou akcií a emisním kursem, tedy částka 17.360.510,- Kč (slovy: Sedmnáct milionů tři sta šedesát tisíc pět set deset korun českých), bude emisním ážiem. Při upisování akcií nepeněžitým vkladem nenáleží akcionáři přednostní právo na upisování akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti AB Facility a.s., doručí statutární orgán společnosti AB Facility a.s. zástupci společnosti GPL (předem určený zájemce) ? advokátu JUDr. Vladimíru Szabo, ČAK 10142, na adresu jeho kanceláře Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, ve lhůtě 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi určitým zájemcem a společností AB Facility a.s., bude sídlo společnosti AB Facility a.s., tedy Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 100 10. Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem - společností GPL, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 60 (slovy: šedesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, respektive jeho zástupci. Tato lhůta bude upisovateli oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií. Vklad musí být splacen do šedesáti dnů ode dne upsání akcií, a to učiněním příslušného rubopisu na akciích společnosti Nový úklid, a.s., které jsou předmětem nepeněžitého vkladu. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti Česká spořitelna, a.s., tj. u které je předmět vkladu uložen, tj. adresa Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00. zobrazit více skrýt více
  • 4. dubna 2008 - 22. dubna 2008 : Valná hromada společnosti AB Facility a.s., IČ: 26740168, rozhodla dne 2.4.2008 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a ... násl. obchodního zákoníku, a to peněžitým vkladem ve výši 25.000.000,- Kč (slovy: Dvacet pět milionů korun českých), který do společnosti vloží předem určený zájemce, společnost GPL Limited, se sídlem Alexander House, 13-15 Victoria Road, St Peter Port, Guernsey, Channel Islands, GY1 3ZD (dále jen ?GPL?). Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 24.975.000,- Kč (slovy: Dvacet čtyři miliony devět set sedmdesát pět tisíc korun českých) a po zvýšení bude činit 61.975.000,- Kč (slovy: Šedesát jeden milion devět set sedmdesát pět tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude upisováno a následně vydáno 540 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 46.250,- Kč (slovy: Čtyřicet šest tisíc dvě stě padesát korun českých). Emisní kurs uvedených akcií činí 25.000.000,- Kč (slovy: Dvacet pět milionů korun českých), rozdíl mezi celkovou jmenovitou hodnotou akcií a emisním kursem, tedy částka 25.000,- Kč (slovy: Dvacet pět tisíc korun českých), bude emisním ážiem. Akcionáři společnosti se před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti vzdali přednostního práva na upisování akcií peněžitým vkladem dle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku, neboť tyto akcie budou upsány GPL jako předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti AB Facility a.s., doručí statutární orgán společnosti AB Facility a.s. zástupci společnosti GPL (předem určený zájemce) ? advokátu JUDr. Vladimíru Szabo, ČAK 10142, na adresu jeho kanceláře Praha 4, Na Strži 65/1702, PSČ 140 62, ve lhůtě 15 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním jmenovanému zástupci. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o upsání akcií bude obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi určitým zájemcem a společností AB Facility a.s., bude sídlo společnosti AB Facility a.s., tedy Praha 10, Vršovice, Kodaňská 46, PSČ 100 10. Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem - společností GPL, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 60 (slovy: šedesát) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, respektive jeho zástupci. Tato lhůta bude upisovateli oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií. Veškeré nové akcie budou splaceny peněžitým vkladem, a upisovatel je povinen nejpozději do 1 měsíce od uzavření smlouvy o upsání akcií, splatit na zvláštní účet č. 3050492/0800, založený společností AB Facility a.s. ve smyslu a za podmínek daných § 204 obchodního zákoníku v platném znění, 100 % (slovy: jedno sto procent) emisní hodnoty všech nově upisovaných akcií. zobrazit více skrýt více
  • 1. ledna 2005 - 1. ledna 2005 : Společnost AB Facility s.r.o. změnila právní formu na akciovou společnost a z tohoto důvodu byl její zápis převeden do oddílu B, vložky číslo 9658.
  • 11. prosince 2002 - 1. ledna 2005 : Datum vyhotovení notářského zápisu o uzavření společenskésmlouvy o založení společnosti s ručením omezeným: 12.11.2002
posunout dolů