Trendy

2 555 200 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

22 502 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 837 944 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

750

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 19.7.2006 Praha 9, Na Harfě 337/3, PSČ 19005

Historické adresy

18.12.2002 - 19.7.2006 Praha 9, Na Harfě 246/3, PSČ 19005

26746573

DIČ

od 1.1.2011

CZ26746573

15.1.2003 - 31.12.2008

CZ26746573

Datum vzniku

18. prosince 2002

Datová schránka

68cgu4u

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8052

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.4.2003

250 000 000 Kč

Historické jmění

18.12.2002 - 23.4.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 4.11.2017

7563252 / 0800

... více účtů (celkem 37) najdete zde

Historické provozovny

11.8.2006 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Na Harfě 337/3, 190 00, Praha 9 - Vysočany

... více provozoven (celkem 10) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. ledna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 5
  • 22. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
  • 1. října 2003 : Společnost VCES a.s. se sídlem Praha 9, Na Harfě 246/3, IČ 26746573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052, je právním nástupcem spole Společnost VCES a.s. se sídlem Praha 9, Na Harfě 246/3, IČ 26746573, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052, je právním nástupcem spole...čností:- VCES DAFOSS a.s. se sídlem Praha 9, Na Harfě 246/3, IČ 46506331, která zanikla ke dni 1.10.2003 a její jměnípřešlo na akcionáře - společnost VCES a.s.,- VCES PREMING a.s. se sídlem Pardubice, Masarykovo náměstí 1544, IČ 46504664, která zanikla ke dni 1.10.2003a její jmění přešlo na akcionáře - společnost VCES a.s.,- VCES Vodohospodářské stavby a.s. se sídlem Hradec Králové, Vážní 456, IČ 46504770, která zanikla ke dni1.10.2003 a její jmění přešlo na akcionáře - společnost VCES a.s.,- VCES PRAHA a.s. se sídlem Hradec Králové, Vážní 456, IČ 25262254, která zanikla ke dni 1.10.2003 fúzí sespolečností VCES a.s., na již přešlo jmění zaniklé společnosti,- VCES Východočeská stavební a.s. se sídlem Hradec Králové, Vážní 456, IČ 25262262, která zanikla ke dni1.10.2003 fúzí se společností VCES a.s., na niž přešlo jmění zaniklé společnosti,- PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o. se sídlem Dobruška, Na Poříčí 60, IČ 47450606, která zanikla ke dni 1.10.2003fúzí se společností VCES a.s., na niž přešlo jmění zaniklé společnosti,- VCES OLOMOUC s.r.o. se sídlem Oloumouc, Hodolany, Fibichova 1141/2, IČ 42885337, která zanikla ke dni1.10.2003 fúzí se společností VCES a.s., na niž přešlo jmění zaniklé společnosti, zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. ledna 2014 - 2. června 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 9. dubna 2003 - 23. dubna 2003 : "Základní kapitál Společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2 000000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 248 000 000 Kč(slovy: dvě stě čtyřicet osm milionů korun českých) na novo... uvýši 250 000 000 Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korunčeských). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Nazvýšení základního kapitálu lze upsat celkem 124 kusů kmenovýchakcií Společnosti, na jméno o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč(slovy: dva miliony korun českých), v listinné podobě. Akcienebudou registrované a emisní kurs nově upisovaných akcií činí 4105 991,936 Kč (slovy: čtyři miliony jedno sto pět tisíc devětset devadesát jedna celých devět set třicet šest tisícin korunčeských) za každou akcii.Emisní ážio bude ve výši rozdílu mezi hodnotou nepeněžitéhovkladu dle znaleckého posudku č. 5-2/2003 vypracovanéhoznaleckým ústavem TACOMA Consulting, a.s. (dále jen "Znaleckýposudek") a celkovou jmenovitou hodnotou všech nově vydávanýchakcií na zvýšení základního kapitálu Společnosti.Akcie na jméno lze převést jen s předchozím souhlasem valnéhromady. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči Společnosti sevyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.Společnost provede změnu zápisu v osobě akcionáře bez zbytečnéhoodkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. Smlouva opřevodu akcií nabývá účinnosti až po udělení souhlasu valnéhromady s převodem. Valná hromada nevydá souhlas s převodemakcií Společnosti, pokud by tento převod byl v rozporu sobchodními zájmy Společnosti nebo některé ze společností skupinyVCES.Akcie mohou být vydány jako hromadná listina nahrazujícíjednotlivé akcie. Společnost vydá do 14 dnů od obdržení písemnéžádosti akcionáře jednotlivé akcie proti vrácení hromadnélistiny.Akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnostischvaluje zvýšení základního kapitálu upisováním akciínepeněžitými vklady.Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitýmvkladem je probíhající restrukturalizace společností skupinyVCES za účelem sjednocení řízení jednotlivých subjektů skupinyVCES.Předmětem nepeněžitého vkladu je:- obchodní podíl Akcionáře ve výši 100% na základním kapitáluspolečnosti PORT Rychnov nad Kněžnou s.r.o., se sídlem Dobruška,Na Poříčí 60, PSČ: 518 01, IČ: 47450606, zapsané v obchodnímrejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,vložka 2383, jehož hodnota určená Znaleckým posudkem činí 49 405000 Kč (slovy: čtyřicet devět milionů čtyři sta pět tisíc korunčeských);- obchodní podíl Akcionáře ve výši 667000/152667000, tj. cca0,437% na základním kapitálu společnosti VCES OLOMOUC s.r.o., sesídlem Olomouc, Fibichova 2, PSČ: 772 00, IČ: 42885337, zapsanév obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílC, vložka 23675, jehož hodnota určená Znaleckým posudkem činí775 000 Kč (slovy: sedm set sedmdesát pět tisíc korun českých);- 50 560 ks akcií společnosti VCES Vodohospodářské stavby a.s.,se sídlem Hradec Králové 7, Vážní 456, PSČ: 503 41, IČ:46504770, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudemv Hradci Králové, oddíl B, vložka 638, na majitele, vzaknihované podobě, ISIN CZ 0005034207, s neomezitelnoupřevoditelností a nominální hodnotou 1000 Kč (slovy: jeden tisíckorun českých), jejichž hodnota určená Znaleckým posudkem činí103 108 000 Kč (slovy: jedno sto tři milionů jedno sto osm tisíckorun českých);- 93 402 ks akcií společnosti VCES PREMING a.s., se sídlemPardubice, Masarykovo náměstí 1544, PSČ: 530 02, IČ: 46504664,zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HradciKrálové, oddíl B, vložka 623, na majitele, v zaknihované podobě,ISIN 770000001832, s neomezitelnou převoditelností a nominálníhodnotou 1000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), jejichžhodnota určená Znaleckým posudkem činí 173 222 000 Kč (slovy:jedno sto sedmdesát tři milionů dvě stě dvacet dva tisíc korunčeských); a- 7 011 ks akcií společnosti VCES DAFOSS a.s., se sídlem Praha8, Sokolovská 16/45A, PSČ: 186 00, IČ: 46506331, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,vložka 6167, na jméno, v zaknihované podobě, ISIN 770930002991,s neomezenou převoditelností a nominální hodnotou 130 Kč (slovy:sto třicet korun českých), jejichž hodnota určená Znaleckýmposudkem činí 182 633 000 Kč (slovy: jedno sto osmdesát dvamilionů šest set třicet tři tisíce korun českých).Na shora uvedené nepeněžité vklady bude vydáno celkem 124 ksakcií, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 2 000 000 Kč(slovy: dva miliony korun českých), v listinné podobě.Celková hodnota nepeněžitého vkladu Akcionáře na zvýšenízákladního kapitálu Společnosti určená Znaleckým posudkemznaleckého ústavu TACOMA Consulting, a.s., IČ: 63998581,jmenovaného usnesením Krajského soudu v Hradci Králové, ze dne12.12.2002, činí 509 143 000 Kč (slovy: pět set devět milionůjedno sto čtyřicet tři tisíce korun českých).Jediný akcionář souhlasí s oceněním nepeněžitých vkladů dle výšecitovaného znaleckého posudku.Nepeněžitý vklad bude Akcionářem splacen v plné výši nejpozdějido 3 (tří) dnů po uzavření smlouvy o úpisu akcií, a to uzavřeníma nabytím účinnosti smluv o vkladu shora uvedených obchodníchpodílů a akcií mezi Akcionářem a Společností.Akcionář upíše všech 124 ks (slovy: jedno sto dvacet čtyři kusů)nově vydávaných akcií Společnosti smlouvou o upsání akcií,kterou uzavře se Společností. Lhůta pro upsání akcií činípatnáct dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií Akcionáři.Společnost zašle smlouvu o upsání akcií bez zbytečného odkladupo podání návrhu na zápis rozhodnutí Akcionáře o zvýšenízákladního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku.Akcionář musí smlouvu o upsání akcií uzavřít do konce lhůty proupsání a v téže lhůtě musí smlouvu doručit v pracovní dny v doběod 9,00 hod. do 16,00 hod. do sídla Společnosti v Praze 9, NaHarfě 246/3, PSČ: 190 05, které je místem úpisu.Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 4 Obchodního zákoníku budeupisování akcií neúčinné v případě splnění rozvazovací podmínky,kterou je pravomocné rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápisrozhodnutí mimořádné valné hromady Společnosti o zvýšenízákladního kapitálu do obchodního rejstříku." zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů