Trendy

111 003 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

741 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

162 946 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 29.9.2003 Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 10127

Historické adresy

23.12.2002 - 29.9.2003 Praha 10, Kodaňská č.or.46 č.p.1441, PSČ 10100

26747341

DIČ

Není plátce DPH

1.7.2003 - 9.11.2016

CZ26747341

Datová schránka

jwdeh3j

Historické názvy

23.12.2002 - 1.1.2016

IMMOENERGETIKA,a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8057

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.12.2015

7 763 402 Kč

Historické jmění

4.8.2004 - 3.12.2015

296 200 000 Kč

23.12.2002 - 4.8.2004

290 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 10

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 1. ledna 2016 : Právním důvodem likvidace: Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.12.2015 O zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, a to ke dni 01.01.2 Právním důvodem likvidace: Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 17.12.2015 O zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora, a to ke dni 01.01.2...016. zobrazit více skrýt více
  • 18. března 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 10. září 2012 : Dne 30. srpna 2012 byla uzavřena Smlouva o převodu části podniku mezi IMMOENERGETIKA,a.s., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, identifikační číslo 26747341, jako pro Dne 30. srpna 2012 byla uzavřena Smlouva o převodu části podniku mezi IMMOENERGETIKA,a.s., se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, identifikační číslo 26747341, jako pro...dávajícím, a ET Telekomunikace, s.r.o. se sídlem Praha 8 - Karlín, Křižíkova 36a/237, PSČ 186 00, identifikační číslo 24264822, jako kupujícím. Podle uvedené smlouvy přešla na ET Telekomunikace, s.r.o. s účinností od 1.9.2012 veškerá práva a závazky spojená s částí podniku, a to části podniku tvořící samostatnou organizační složku ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku označenou jako „středisko telekomunikace“. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. března 2015 - 3. prosince 2015 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady společnosti o snížení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál předmětné společnosti se snižuje o 288 436 598 Kč (d... vě stě osmdesát osm milionů čtyři sta třicet šest tisíc pět set devadesát osm korun českých), to jest z dosavadní výše 296 200 000 Kč (dvě stě devadesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých) na 7 763 402 Kč (sedm milionů sedm set šedesát tři tisíc čtyři sta dva korun českých).Důvodem snížení základního kapitálu je vzniklá ztráta v hospodaření společnosti a útlum podnikatelských aktivit společnosti.Účelem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty a výplata akcionářům v souvislosti s útlumem podnikatelských aktivit společnosti.Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií emitovaných společností, a to ze stávající jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši:- 1 000 000 Kč (milion korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie 26 210 Kč (dvacet šest tisíc dvě stě deset korun českých), - 100 000 Kč (sto tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu jedné akcie 2 621 Kč (dva tisíce šest set dvacet jedna korun českých).S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že část ve výši 206 837 989,72 Kč (dvě stě šest milionů osm set třicet sedm tisíc devět set osmdesát devět korun českých a sedmdesát dva haléřů) bude použita na úhradu ztráty, část ve výši 81 598 608,28 Kč (osmdesát jedna milionů pět set devadesát osm tisíc šest set osm korun českých a dvacet osm haléřů) bude vyplacena akcionářům do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.Akcionáři jsou povinni předložit společnosti akcie k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcie do 60 (šedesáti) dnů od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. června 2004 - 4. srpna 2004 : Jediný akcionář společnosti, kterým je společnost CG.P., as., IČ: 63079381, se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27, rozhodl dne 10.3.2004 o zvýšení základního kapitálu t... akto:1. Základní kapitál společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. se zvyšuje o částku 6,200.000,-- Kč, slovy: šest milionů dvě stě tisíc korun českých, to jest z dosavadní částky 290,000.000,--Kč, slovy: dvě stě devadesát milionů korun českých na celkovou částku 296,200.000,--Kč, slovy: dvě stě devadesát šest milionů dvě stě tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. vydá tato společnost (i) 6 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a (ii) 2 kusy listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč.3. Všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. budou upsány s využitím přednostního práva. Jediný akcionář společnosti IMMOENERGETIKA, a.s., kterým je společnost C.G.P., a.s., IČ: 630 79 381, se sídlem Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27 ted upíše (i) 6 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a (ii) 2 kusy listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč.4. Jediný akcionář - společnost C.G.P., a.s. upíše všechny akcie vydané společností IMMOENERGETIKA, a.s. nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu bude představenstvem společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. písemně oznámeno, že toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Místem pro upsání akcií je adresa sídla společnosti IMMOENERGETIKA, a.s., tedy: Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27.5. Na každou dosavadní akcii společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč připadá podíl ve výši 1/290 na každé nově vydané listinné kmenové akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč. Na každou dosavadní akcii společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč připadá podíl ve výši 1/290 na každé nově vydané listinné kmenové akcii na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč. Upisovat však lze pouze celé akcie.6. Emisní kurs všech akcií vydaných společností IMMOENERGETIKA, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu bude roven jejich jmenovitým hodnotám. Emisní kurs každé kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč tak činí 1,000.000,--Kč, slovy: jeden milion korun českých. Emisní kurs každé kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč tak činí 100.000,--Kč, slovy: jedno sto tisíc korun českých.7. Vzhledem k tomu, že společnost IMMOENERGETIKA, a.s. nevydala zaknihované akcie, neobsahuje toto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 204a odst 2 písm. d) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.8. Vzhledem k tomu, že všechny akcie vydané společností IMMOENERGETIKA, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu budou upsány s využitím přednostního práva, neobsahuje toto rozhodnutí ani údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.9. Emisní kurs všech akcií vydaných spolenčostí IMMOENERGETIKA, a.s. za účelem zvýšení základního kapitálu bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem. Předmětem nepeněžitého vkladu je: (i) stavba bez čp/če - technická vybavenost - nacházející se na pozemku parcelní číslo 1206/37, k.ú. Vysočany (stavba je zapsána na listu vlastnictví číslo 828 vedeném Katastrálním úřadem Praha - město pro katastrální území Vysočany, obec Praha ), (ii) stavba bez čp/če - technická vybavenost - nacházející se na pozemku parcelní číslo 1206/48, k.ú. Vysočany (stavba je zapsána na listu vlastnictví číslo 828 vedeném Katastrálním úřadem Praha - město pro katastrální území Vysočany, obec Praha) a (iii) stavba bez čp/če - technická vybavenost - nacházející se na pozemku parcelní číslo 1753/37, k.ú. Vysočany (stavba je zapsána na listu vlastnictví číslo 828 vedeném Katastrálním úřadem Praha - město pro katastrální území Vysočany, obec Praha).10. Nepeněžitý vklad specifikovaný v bodu 9. tohoto rozhodnutí je popsán ve znaleckém posudku vypracovaném Ing. Pavlem Hořejším, bytem Pelhřimov, Pod Náspem 1030, PSČ 393 01 dne 17.2.2004, číslo posudku 414-9/2004. Zpracovatel tohoto znaleckého posudku je soudním znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19.4.1995 pod č.j. Spr. 467/95 pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové a obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí. Pro účely ohodnocení nepeněžitého vkladu specifikovaného v bodu 9. tohoto rozhodnutí byl uvedený soudní znalec jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne 29.9.2003, č.j.: Nc 4422/2003-8.11. Nepeněžitý vklad musí být společnosti předán nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií. S ohledem na fakt, že nepeněžitým vkladem jsou výlučně nemovitosti, je způsob splacení nepeněžitého vkladu stanoven takto: (i) jediný akcionář (tedy společnost C.G.P., a.s.) je povinen předat v této lhůtě společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. (v jejím sídle na adrese Praha 10, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 27) písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku. Toto písemné prohlášení musí obsahovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (ii)jediný akcionář (tedy společnost C.G.P., a.s.) je povinen v téže lhůtě předat společnosti nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem. O předání a převzetí bude pořízen předávací protokol (a to po prohlídce v místě, kde se nemovitosti, které jsou nepeněžitým vkladem, nacházejí - katastrální území Vysočany).12. Upisování akcií nepeněžitým vkladem popsaným v bodu 9. tohoto rozhodnutí je v důležitém zájmu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. Předmět nepeněžitého vkladuje energetickým zařízením ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů a po převodu vlastnického práva bude tvořit nezbytnou součást energetického zařízení již vlastněného společností IMMOENERGETIKA, a.s., které je pronajímáno licencovanému subjektu dle energetického zákona za účelem zajištění dodávek energií zákazníkům v katastrálním území Vysočany, obec Praha.13. Hodnota nepeněžitého vkladu popsaného v bodu 9. tohoto rozhodnutí byla znaleckým posudkem dle bodu 10. tohoto rozhodnutí oceněna na celkovou částku 6,205.670,--Kč, slovy: šest milionů dvě stě pět tisíc šest set sedmdesát korun českých. Za tento nepeněžitý vklad budou upisovateli vydány všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s., tedy: (i) 6 kusů listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč a (ii) 2 kusy listinných kmenových akcií na majitele, každou o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč.14. Vzhledem k tomu, že upisování akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. proběhne výlučně nepeněžitými vklady, neobsahuje toto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. f) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.15. V souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. nebudou vydávány akcie nového druhu. Toto rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. g) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.16. Vzhledem k tomu, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, neobsahuje tohoto rozhodnutí údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. i) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.17. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti IMMOENERGETIKA, a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií se nepřipouští. Toto rozhodnutí proto neobsahuje údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. j) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.18. Vydávání poukázek na akcie podle ustanovení § 204b zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů se neschvaluje. Toto rozhodnutí proto neobsahuje ani údaje uvedené v ustanovení § 203 odst. 3 písm. k) zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů