Trendy

484 813 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

55 081 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

475 717 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 19.9.2007 Praha - Stodůlky, Okruhová 1135/44, PSČ 15500

Historické adresy

20.1.2003 - 19.9.2007 Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 14601

26752051

DIČ

Není plátce DPH

1.7.2007 - 31.12.2015

CZ26752051

Datová schránka

b9kenkq

Historické názvy

20.1.2003 - 1.1.2008

JESSENIA s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 91496

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 30.9.2015

186 000 000 Kč

Historické jmění

2.12.2013 - 30.9.2015

142 000 000 Kč

22.11.2011 - 2.12.2013

10 000 000 Kč

1.1.2008 - 22.11.2011

2 000 000 Kč

20.1.2003 - 1.1.2008

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 13

Historické provozovny

1.8.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Prof. Veselého 493, 266 56, Beroun - Beroun-Závodí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 30. září 2015 : a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 44,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých), z původní výše 142,000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva m a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 44,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet čtyři miliony korun českých), z původní výše 142,000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva m...iliony korun českých) na částku 186,000.000,- Kč (slovy: sto osmdesát šest milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním čtyřiceti čtyř (44) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurs všech akcií bude splacen výhradně formou započtení, budou všechny akcie upsány předem určeným zájemcem, kterým je v tomto případě Akcionář (výslovně společnost EURODIAGNOSIS a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Okruhová 1135/44, okres Praha 4, PSČ 155 00, IČ 267 36 241). d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v notářské kanceláři Mgr. Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Emisní kurs nových akcií činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. e)Připouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, a to takto: i.celá pohledávka, kterou má Akcionář za Společností, vzniklá a existující na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31.8.2015 mezi společností Multiscan s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Okruhová 1135/44, PSČ 155 00, IČ 264 76 444 jako postupitelem na straně jedné a Akcionářem jako postupníkem na straně druhé. Postoupení pohledávky bylo Společnosti oznámeno postupitelem dne 1.9.2015. Smlouvou o postoupení byla postoupena pohledávka společnosti Multiscan s.r.o. za Společností v celkové výši 22,000.000,- Kč, která vznikla na základě: Smlouvy o vzájemné finanční výpomoci uzavřené dne 3.1.2007 mezi společností Multiscan s.r.o. a Společností, na základě které poskytla společnost Multiscan s.r.o. Společnosti v období od 31.8.2013 do 31.8.2015 finanční prostředky v celkové výši 22,000.000,- Kč v dílčích splátkách. ii.celá pohledávka, kterou má Akcionář za Společností, vzniklá a existující na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31.8.2015 mezi společností SENIMED s.r.o., se sídlem Praha - Stodůlky, Okruhová 1135/44, PSČ 15500, IČ 27224988 jako postupitelem na straně jedné a Akcionářem jako postupníkem na straně druhé. Postoupení pohledávky bylo Společnosti oznámeno postupitelem dne 1.9.2015. Smlouvou o postoupení byla postoupena pohledávka společnosti SENIMED s.r.o. za Společností v celkové výši 22,000.000,- Kč, která vznikla na základě: Smlouvy o vzájemné finanční výpomoci ze dne 1.1.2013 uzavřené mezi Společností a SENIMED s.r.o., dle které Společnost postupně přijala od SENIMED s.r.o. v období od 8.1.2013 do 31.8.2015 finanční výpomoc v celkové výši 6,393.322,97 Kč. Z obchodních vztahů realizovaných od 29.2.2013 do 31.8.2015, na základě objednávek léků, které byly dodány, ve výši 15,606.677,03 Kč.Obě pohledávky jsou splatné dne 30.9.2015. Dle vyjádření auditora AUDITOR Praha s.r.o. (osvědčení KAČR č. 321), jednající prostřednictvím auditorky Ing. Ireny Pospíšilové (osvědčení KAČR č. 1433) ze dne 14.9.2015 jsou oba tyto závazky ke dni 14.9.2015 v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 1 notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Akcionářem ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Akcionářem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Akcionář za Společností, bude rovněž zcela splacena. Návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu. zobrazit více skrýt více
  • 4. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 4. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 1. ledna 2008 : Společnost změnila právní formu ze společnosti s ručením omezeným JESSENIA s.r.o. na akciovou společnost JESSENIA a.s.

Historické ostatní skutečnosti

  • 4. listopadu 2013 - 2. prosince 2013 : Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 132,000.000,- Kč (slovy: sto třicet dva miliony korun českých... ), z původní výše 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) na částku 142,000.000,- Kč (slovy: sto čtyřicet dva miliony korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním třinácti (13) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), a dvou (2) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen „Zájemce“), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnost EURODIAGNOSIS a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Okruhová 1135/44, okres Praha 4, PSČ 155 00, IČ 267 36 241.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 5, Stodůlky, Okruhová 1135/44, okres Praha 4, PSČ 155 00, a to ve lhůtě dvou týdnů. Prvním dnem lhůty je den 1.11.2013, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 31.10.2013. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 1.11.2013.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu rotta@akrotta.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě.Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem, byla započtena celá pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to pohledávka ve výši 132,000.000,- Kč (slovy: sto třicet dva miliony korun českých). Pohledávka byla splatná ke dni 30.9.2013.Pohledávka, kterou má Zájemce za Společností vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 16.9.2013 mezi společností Multiscan s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Okruhová 1135/44, PSČ 155 00, IČ 264 76 444 jako postupitelem na straně jedné a Zájemcem jako postupníkem na straně druhé. Postoupení pohledávky bylo Společnosti oznámeno postupitelem dne 16.9.2013. Smlouvou o postoupení byla postoupena pohledávka společnosti Multiscan s.r.o. za Společností v celkové výši 132,000.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o vzájemné finanční výpomoci ze dne 3.1.2007, kdy na základě této smlouvy poskytla společnost Multiscan s.r.o. Společnosti v době od 25.7.2008 do 6.8.2013 finanční výpomoc v celkové výši 27,000.000,- Kč, a Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 30.8.2013, kdy na základě této smlouvy došlo k postoupení pohledávky společnosti Multiscan Pharma s.r.o. se sídlem Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, IČ 28426568 za Společností ve výši 105,000.000,- Kč na společnost Multiscan s.r.o. Tato pohledávka vznikla na základě Smlouvy o vzájemné finanční výpomoci ze dne 3.1.2007, kdy na základě této smlouvy poskytla společnost Multiscan Pharma s.r.o. Společnosti v době od 24.9.2010 do 24.5.2012 finanční výpomoc v celkové výši 105,000.000,- Kč. Toto postoupení bylo postupitelem (společností Multiscan Pharma s.r.o.) Společnosti oznámeno dne 30.8.2013.Dle vyjádření auditora Ing. Ireny Pospíšilové, osvědčení KAČR č. 1433, ze dne 17.10.2013 je tento závazek ke dni 16.10.2013 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 1 tohoto notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena také zcela. zobrazit více skrýt více
  • 8. listopadu 2011 - 22. listopadu 2011 : Jediný Akcionář zvyšuje, z důvodu posílení vlastních zdrojů Společnosti, základní kapitál Společnosti o částku ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých), z původní ... výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 80 (osmdesáti) kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).Přednostní právo jediného Akcionáře se vylučuje, protože emisní kurs má být splacen výhradně započtením peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu.Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem (dále jen ?Zájemce?), kterým je v tomto případě Akcionář, výslovně společnost EURODIAGNOSIS a.s., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Okruhová 1135/44, okres Praha 4, PSČ 155 00, IČ 267 36 241.Smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 5, Stodůlky, Okruhová 1135/44, okres Praha 4, PSČ 155 00, a to ve lhůtě dvou týdnů. Prvním dnem lhůty je den 1.11.2011, přičemž Akcionář pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 31.10.2011. Návrh Smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen osobně, a to nejpozději dne 1.11.2011.V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude Zájemci oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresu rotta@akrotta.cz. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé akcie se rovná její jmenovité hodnotě.Akcionář vyslovuje svůj souhlas s tím, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem, byla započtena celá pohledávka, kterou má Zájemce za Společností, a to pohledávka ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osm milionů korun českých). Pohledávka je splatná ke dni 30.10.2011 a Akcionář souhlasí se započtením pohledávky i před její splatností.Pohledávka, kterou má Zájemce za Společností vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 25.10.2011 mezi společností Multiscan s.r.o., se sídlem Praha 5, Stodůlky, Okruhová 1135/44, PSČ 155 00, IČ 264 76 444 jako postupitelem na straně jedné a Zájemcem jako postupníkem na straně druhé. Postoupení pohledávky bylo Společnosti oznámeno postupitelem dne 25.10.2011. Smlouvou o postoupení byla postoupena pohledávka společnosti Multiscan s.r.o. za Společností v celkové výši 8,000.000,- Kč, která vznikla na základě Smlouvy o vzájemné finanční výpomoci ze dne 3.1.2007, kdy na základě této smlouvy poskytla společnost Multiscan s.r.o. Společnosti v době od 11.5.2010 do 28.12.2010 finanční výpomoc v celkové výši 8,000.000,- Kč.Dle vyjádření auditora Ing. Ireny Pospíšilové, osvědčení KAČR č. 1433, ze dne 25.10.2011 je tento závazek ke dni 25.10.2011 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. -Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a Zájemcem ve lhůtě sedmi dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí učiněného při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za Zájemcem z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má Zájemce za Společností bude splacena částečně, a to v rozsahu uvedeném shora, tedy bude splacena jistina a přirostlý úrok zůstává nadále závazkem Společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů