Trendy

342 138 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-7 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

3 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Historické adresy

22.9.2016 - 9.8.2017 Mikulandská 135/7, Nové Město, 110 00 Praha 1
18.8.2009 - 22.9.2016 Praha 1, Mikulandská 135, PSČ 11000
26.1.2006 - 18.8.2009 Praha 1, Opatovická 4, PSČ 11000
26.11.2003 - 26.1.2006 Praha 4, Gregorova č.p. 2115, PSČ 14000
12.2.2003 - 26.11.2003 Praha 1, Dušní 8, čp. 906, PSČ 11000

26755394

DIČ

Není plátce DPH

29.5.2006 - 25.6.2014

CZ26755394

Datum zániku v obchodním rejstříku

9. srpna 2017

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

9. srpna 2017

Datová schránka

ewudqqt

Historické názvy

22.9.2016 - 9.8.2017

DITRICH, a.s., v likvidaci

29.5.2007 - 22.9.2016

DITRICH, a.s.

12.2.2003 - 29.5.2007

DITRICH, s.r.o.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: C 91645

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

29.5.2007 - 9.8.2017

2 000 000 Kč

12.2.2003 - 29.5.2007

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Historické provozovny

4.1.2006 - 9.8.2017

Název neuveden v RŽP
 • Adresy:
  • Národní 138/10, 110 00, Praha - Nové Město

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

 • 9. srpna 2017 - 9. srpna 2017 : Právní důvod výmazu společnosti je ukončení likvidace.
 • 22. září 2016 - 9. srpna 2017 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 21. září 2016 o zrušení společnosti s likvidací s účinností dnem 21. září 2016.
 • 24. června 2014 - 9. srpna 2017 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
 • 31. července 2012 - 9. srpna 2017 : Mimořádná valná hromada společnosti DITRICH, a.s. rozhodla dne 30. července 2012 o změně stanov společnosti DITRICH, a.s. týkající se převoditelnosti akcií tak, že převoditelnost a... kcií na jméno není omezena. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 9. srpna 2017 : Společnost změnila právní formu na základě rozhodnutí o změně právní formy ze dne 30.3.2007.
 • 24. června 2014 - 22. září 2016 : Počet členů statutárního orgánu: 1
 • 24. června 2014 - 22. září 2016 : Počet členů dozorčí rady: 2
 • 26. května 2010 - 24. června 2014 : Valná hromada společnosti Ditrich, a.s. přijala dne 18.5.2010 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu:Valná hromada společnosti DITRICH, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kap... itálu peněžitým vkladem z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) na částku nejméně 182.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát dva miliony korun českých) a nejvíce 222.000.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliony korun českých) za následujících podmínek:Zvýšení základního kapitálu bude provedeno bez veřejné nabídky akcií úpisem nejméně 18.000 (slovy: osmnácti tisíc) a nejvíce 22.000 (slovy: dvaceti dvou tisíc) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Nové akcie mohou být na žádost nabyvatele vydány jako hromadná listina resp. více hromadných listin. Nově upisované akcie nebudou kotované.Součet jmenovitých hodnot nově vydaných akcií činí nejméně 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a nejvíce 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) a je roven částce, o kterou je zvyšován základní kapitál společnosti.Upisování nad částku navrženého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu je v souladu s § 203 obchodního zákoníku přípustné, neboť emisní kurz dříve upsaných akcií je zcela splacen.Všichni stávající akcionáři se v plném rozsahu vzdali svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti, a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odstavec 2 písmeno c) obchodního zákoníku.Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti SARMIA LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn EC2A 4JB, 27 Hollywel Row, společnosti založené v Anglii podle Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 jako společnost s ručením omezeným dne 31. ledna 2001 pod číslem společnosti 4150972, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické stability. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti.Emisní kurz jedné akcie o jmenovité hodnotě 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě a je bez emisního ážia.Upisovatel provede úpis akcií uzavřením smlouvy o úpisu akcí se společností dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku s možností stanovení rozvazovací podmínky dle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií může proto začít již po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Smlouva o úpisu akcií musí mít písemnou formu, podpisy na ní musí být úředně ověřeny.Místem upisování je sídlo společnosti DITRICH, a.s., tedy Praha 1, Mikulandská 135, PSČ 110 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 17.00 hodin.Lhůta pro upisování akcií je 90 (devadesát) dnů počínaje dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli. Připadne-li poslední den lhůty na den pracovního volna nebo klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší následující pracovní den. Návrh smlouvy o upsání akcií doručí společnost upisovateli do 14 (čtrnácti) dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Společnost oznámí počátek běhu lhůty pro upisování akcií upisovateli spolu s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií.Právo upsat akcie zaniká marným uplynutím výše uvedené lhůty pro jeho vykonání.Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem - započtením peněžité pohledávky společnosti SARMIA LIMITED, se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn EC2A 4JB, 27 Hollywel Row, společnosti založené v Anglii podle Zákona o obchodních společnostech z roku 1985 jako společnost s ručením omezeným dne 31. ledna 2001 pod číslem společnosti 4150972, ve výši, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých) za společností DITRICH, a.s., proti pohledávce společnosti společností DITRICH, a.s. na splacení emisního kurzu akcií ve výši, jejíž rozmezí je určeno spodní hranicí ve výši 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých) a horní hranicí ve výši 220.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě dvacet milionů korun českých).Poukázky na akcie nebudou vydány. zobrazit více skrýt více
posunout dolů