Trendy

81 196 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

731 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

377 878 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.11.2013 Huťská 124, 272 01 Kladno

Historické adresy

26.7.2012 - 14.11.2013 Frymburk 140, PSČ 38279
5.1.2004 - 26.7.2012 Kladno, Bellevue 3238, PSČ 27201
19.2.2003 - 5.1.2004 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

26761131

DIČ

od 1.6.2003

CZ26761131

Datum vzniku

19. února 2003

Datová schránka

fnigz93

Historické názvy

19.2.2003 - 14.5.2003

WHITEHAVEN a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8120

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 16.10.2008

120 000 000 Kč

Historické jmění

5.1.2004 - 16.10.2008

17 100 000 Kč

19.2.2003 - 5.1.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Bankovní účty

zvěřejněno 28.4.2017

2400991519 / 2010

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Historické provozovny

1.6.2007 - 30.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 382 79, Frymburk 140

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. července 2008 - 16. října 2008 : Pan Ing. Bořivoj Vágner, jako jediný akcionář společnosti WELLNESS HOTEL a.s., vykonávajíc působnost valné hromady dle ustanovení § 190 obchodního zákoníku rozhodl o zvýšení základ... nícho kapitálu společnosti následovně:- základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 102 900 000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů devět set tisíc korun českých) upsáním nových akcií, tím se základní kapitál společnosti zvýší ze stávající částky 17 100 000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) na celkovou částku 120 000 000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet milionů korun českých), přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.- na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno 9 (slovy. devět) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100 000,- kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za kus (charakter nekótované) a 102 (slovy: jedno sto dva) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za kus (charakter nekótované). Emisní kurs akcie se rovná její jmenovité hodnotě.- všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti WELLNESS HOTEL a.s., panem Ing. Bořivojem Vágnerem, r.č. 650902/1992, bytem Kladno, Bellevue 3238, a to smlouvou o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- akcie budou upsány v sídle společnosti WELLNESS HOTEL a.s., 272 01 Kladno, Bellevue 3238 ve lhůtě 14 (slovy: čtrnáct dnů) ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Ing. Bořivoji Vágnerovi s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři doručen do jeho bydliště ve lhůtě patnácti dnů po právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.- připouští se možnost započtení peněžité pohledávky ve výši 102 900 000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů devět set tisíc korun českých), kterou má pan Ing. Bořivoj Vágner, r.č. 650902/1992, bytem Kladno, Bellevue 3238 vůči společnosti WELLNESS HOTEL a.s., IČ 267 61 131, se sídlem 272 01 Kladno, Bellevue 3238, která vznikla: a) z titulu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 1.9.2004, uzavřené mezi Ing. Bořivojem Vágnerem, jako věřitelem a společnosti WELLNESS HOTEL a.s., IČ 267 61 131, se sídlem 272 01 Kladno, Bellevue 3238b) z titulu smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze dne 15.1.2008, uzavřené mezi Ing. Bořivojem Vágnerem, jako věřitelem a společnosti WELLNESS HOTEL a.s., IČ 267 61 131, se sídlem 272 01 Kladno, Bellevue 3238, proti pohledávce společnosti WELLNESS HOTEL a.s. ve výši 102 900 000,- Kč (slovy: jedno sto dva milionů devět set tisíc korun českých) za panem Ing. Bořivojem Vágnerem, na splacení emisního kursu akcií, jež bude splacena panem Ing. Bořivojem Vágnerem na zvýšení základního kapitálu. Ke splacení emisního kursu akcií dochází dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi vkladatelem - panem Ing. Bořivojem Vágnerem a společností WELLNESS HOTEL a.s. doručí panu Ing. Bořivoji Vágnerovi návrh smlouvy o upsání akcií, nejpozději do patnácti dnů po nabytí právní moci usnesení Městského soudu v Praze o zápisu rozhodnutí jediného akiconáře o zvýšení základního kapitálu, když lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct dnů a počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií panu Ing. Bořivoji Vágnerovi. zobrazit více skrýt více
  • 1. prosince 2003 - 5. ledna 2004 : Společnost REALIT GLOBAL s.r.o., jejímž jménem jedná jednatel Radek Hušek, vykonávajíc působnost valné hromady společnosti WELLNESS HOTEL a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitá... lu společnosti takto:a) základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 15,100.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů sto tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští;b) na navrhované zvýšení základního kapitálu bude upsáno 75 ( slovy: sedmdesát pět ) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých), neregistrovaných, a 1 ( slovy: jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč ( slovy: sto tisíc korun českých), neregistrované;c) všechny akcie budou upsány jediným akcionářem společnosti, tj. společností REALIT GLOBAL s.r.o., se sídlem Kladno- Rozdělov, Doberská 297, PSČ: 272 04, IČ: 25 66 91 17, která je vlastníkem nepeněžitého vkladu uvedeného pod písmenem f) tohoto rozhodnutí, a to smlouvou podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníkud) akcie budou upsány v sídle společnosti ve lhůtě šedesáti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude jedinému akcionáři, tj. společnosti REALIT GLOBAL s.r.o. doručen do jeho sídla ve lhůtě patnácti dnů po právní moci rozhodnutí o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;e) nepeněžitý vklad bude splacen ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií společnosti, a to v souladu s § 60 odst. 2 obchodního zákoníku předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku představenstvu společnosti v sídle společnosti a fyzickým předáním nemovitostí, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu, představenstvu společnosti;f) schvaluje upisování akcií nepeněžitým vkladem oceněným soudním znalcem Ing. Vladimírem Hůdou, kterým jsou nemovitosti podrobně popsané a oceněné ve znaleckém posudku číslo 90/2990/03 částkou 15.100.000,- Kč ( slovy: patnáct milionů sto tisíc korun českých), a to:- budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/2( zastavěná plocha a nádvoří),- budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/3( zastavěná plocha a nádvoří),- budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/4( zastavěná plocha a nádvoří),- budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/5( zastavěná plocha a nádvoří),- budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/6( zastavěná plocha a nádvoří),- budova bez čísla popisného nebo evidenčního ( občanská vybavenost) postavená na pozemku č. parc. 217/7( zastavěná plocha a nádvoří),- pozemek č. parc. 213/1 ( ostatní plocha),- pozemek č. parc. 213/3 ( ostatní plocha),- pozemek č. parc. 213/4 ( ostatní plocha),- pozemek č. parc. 217/1 ( ostatní plocha),- pozemek č. parc. 217/2 ( zastavěná plocha a nádvoří),- pozemek č. parc. 217/3 ( zastavěná plocha a nádvoří),- pozemek č. parc. 217/4 ( zastavěná plocha a nádvoří),- pozemek č. parc. 217/5 ( zastavěná plocha a nádvoří),- pozemek č. parc. 217/6 ( zastavěná plocha a nádvoří),- pozemek č. parc. 217/7 ( zastavěná plocha a nádvoří),vše v obci a katastrálním území Frymburks tím, že zea tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti REALIT GLOBAL s.r.o. vydáno 75 ( slovy: sedmdesát pět) kusů kmenových akcií v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 200.000,- Kč ( slovy: dvěstě tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie, který se rovná její jmenovité hodnotě, a 1 ( slovy: jeden) kus kmenové akcie v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč ( slovy sto tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie, který se rovná její jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
posunout dolů