Základní údaje

Sídlo

od 20.11.2007 Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ 11721

Historické adresy

9.3.2007 - 20.11.2007 Praha 1, Senovážné náměstí 977/24, PSČ 11000
20.1.2005 - 9.3.2007 Praha 1, Na Poříčí 1070/19, PSČ 11000
1.4.2003 - 20.1.2005 Praha 1, U Půjčovny 3

26761858

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

i89d4uz

Historické názvy

1.4.2003 - 18.5.2005

PDZPAS, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8123

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 1.4.2003

1 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 18. února 2005 - 2. října 2012 : Z důvodu potřeby dalších finančních zdrojů pro rozvoj podnikání se základní kapitál obchodní společnosti PDZPAS a.s., se sídlem Praha 1, U Půjčovny 3, IČ: 26761858, zvyšuje z dosav... adní výše 1,000.000,--Kč, ( slovy: jeden milión Kč) o částku 1,000.000,-- Kč, ( slovy : jeden milión Kč) upsáním nových akcií na základní kapitál ve výši 2,000.000,--Kč, ( slovy : dva milióny korun českých), který bude splacen peněžitými vklady.Připouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to až do výše 4.000.000,-- Kč, ( slovy : čtyři milióny Kč) na základní kapitál ve výši 5.000.000,-- Kč, ( slovy: pět miliónů Kč).Orgánem , který rozhodne o konečné částce zvýšení, je představenstvo společnosti. Nové akcie budou upsány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obchodního zákoníku. Společnost vydá 100 ks ( sto kusů) nových kmenových akcií, v listinné podobě, znějících na jméno, číslo série B001-B100 s tím, že se připouští upisování nových kmenových akcií společnosti nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu až do počtu 400 ks ( čtyřista kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, číslo série B101-B400, přičemž každá z nich bude mít jmenovitou hodnotu 10.000,--Kč ( slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. Při zvýšení základního kapitálu:a) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, přičemž nové akcie mohou být podmíněně upisovány akcionáři s přednostním právem po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku pod rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;b) místem pro vykonání přednostního práva je kancelář ( prostory) společnosti PDZPAS a.s. na adrese Na Poříčí 19/1070, Praha 1, PSČ: 110 00 , v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;c) lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 ( patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o přednostním právu představenstvem poslednímu z akcionářů způsobem určeným pro svolání valné hromady; o termínu odeslání této informace rozhodne představenstvo;d) počátek běhu lhůty pro vykonání přednostního práva bude akcionáři oznámen v uvedené informaci o přednostním právu;e) každý dosavadní akcionář má přednostní právo upsat pět až dvacet nových akcií na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 50.000,--Kč, přičemž lze upisovat pouze celé akcie;f) emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva je roven jejich jmenovité hodnotě, všechny akcie budou akciemi kmenovými, vydanými v listinné podobě a budou znít na jméno;g) přednostní právo spojené s akciemi je samostatně převoditelné od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Přednostní právo zanikne uplynutím lhůty stanovené pro jeho vykonání.Pokud s využitím přednostního práva budou upsány akcie alespoň o celkové jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč ( slovy : jeden milión Kč), nebude se konat upisování akcií bez využití přednostního práva a upisování akcií bude účinné. V případě, že s využitím přednostního práva budou upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě nižší než 1.000.000,--Kč ( slovy: jeden milión Kč), bude část akcií, které nebyly upsány s využitím přednostního práva, o takové jmenovité hodnotě, aby po jejich upsání byly celkem upsány akcie o celkové jmenovité hodnotě alespoň 1.000.000,--Kč ( slovy : jeden milión Kč) nabídnuty určitému zájemci nebo několika určitým zájemcům. Určitý zájemce nebo určití zájemci budou vybráni představenstvem podle následujících pravidel a tímto způsobem:- musí se jednat o zájemce z okruhu českých právnických či fyzických osob,- určitým zájemcem nemůže být akcionář společnosti,- zájemce musí být osobou vhodnou z hlediska zdravého a obezřetného vedení společnosti a musí mít zkušenosti s obchodováním s cennými papíry, přičemž posouzení je na úvaze představenstva.Výběr může být představenstvaem ukončen ve chvíli, kdy bude poptávka vybraných zájemců převyšovat částku potřebnou k upsání alespoň 1,000,000,--Kč ( slovy: jeden milión korun českých).Pokud bude podmínky splňovat více zájemců a poptávka bude převyšovat hodnotu 4,000.000,--Kč ( slovy : čtyři milióny korun českých) nově upisovaných akcií bude jejich poptávka rovnoměrně krácena.Pro zvýšení základního kapitálu bez využití přednostního práva:a) místem pro upisování akcií bez využití přednostního práva je kancelář společnosti Na Poříčí 19/1070, Praha 1, PSČ: 110 00 , v pracovní dny v době od 10.00 hodin do 17.00 hodin;b) lhůta pro úpis akcií bez využití přednostního práva činí 15 ( patnáct) dnů a počne běžet uplynutím desátého dne ode dne odeslání informace o upisování akcií určitému zájemci, přičemž upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku;c) počátek běhu lhůty pro upisování akcií bez využití přednostního práva bude určeným zájemcům oznámen v uvedené informaci o upisování akcií;d) určením výše emisního kurzu nových akcií upisovaných bez využití přednostního práva se pověřuje představenstvo s tím, že minimální výše emisního kurzu je 10.000,--Kč ( slovy : deset tisíc Kč), všechny akcie budou akciemi kmenovými, listinné podoby a budou znít na jméno.Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz jím upsaných akcií na účet č. 193124025/0300, vedený u Československé obchodní banky, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ: 115 20 , který společnost založila za účelem zvýšení základního kapitálu.Každý upisovatel je povinen splatit 30% ( třicet procent) emisního kurzu jím upsaných akcií nejpozději ve lhůtě 15-ti ( patnácti) dnů ode dne upsání akcií. Zbývajících 70% ( sedmdesát procent) emisního kurzu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští.Proti pohledávkám společnosti vůči jednotlivým upisovatelům na splacení části nebo celého emisního kurzu nově upsaných akcií se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky jednotlivých upisovatelů vůči společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů