Trendy

13 523 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

429 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

7 614 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 7.10.2004 Praha 1, Karmelitská 28, PSČ 11000

Historické adresy

10.3.2003 - 7.10.2004 Praha 8, Sokolovská 7/41, PSČ 18000

26765136

DIČ

od 1.3.2004

CZ26765136

Datum vzniku

10. března 2003

Datová schránka

zs6dcju

Historické názvy

10.3.2003 - 29.12.2004

Central European Franchise Consultants, a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8137

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 27.9.2005

7 700 000 Kč

Historické jmění

10.3.2003 - 27.9.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

51- 666690247 / 0100

Provozovny

od 9.10.2009

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • V parku 2336/22, 148 00, Praha - Chodov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 29. prosince 2004 - 27. září 2005 : Zápis: "Rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 25. 11. 2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti:Valná hromada rozhodla, vzhledem k tomu, že základní kapitál sp... olečnosti je již zcela splacen a z důvodů účelného kapitálového posílení společnosti v souvislosti s jejím dalším rozvojem a ke zvýšení její ekonomické stability o zvýšení základního kapitálu z původní výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o 5,700.000,-Kč (slovy: pět milionů sedmsettisíc korun českých) na 7,700.000,-Kč (slovy:sedmmilionůsedmsettisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady.Vzhledem k tomu, že emisní kurs má být částečně splacen započtením pohledávky a částečně peněžitým vkladem určitého zájemce se přednostní právo akcionářů na upsání akcií z povahy věci neuplatní, resp. vylučuje.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 570 ks (slovy: pětisetsedmdesáti kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a při emisním kursu 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) na jednu akcii. Akcie nebudou kótované. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie budou upsány a splaceny takto:A. - započtení pohledávky:1.290 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč jedné akcie upíše akcionář Nathaniel James Bentley, nar. 17. 3. 1975, bytem Praha 4, Podolské nábř. 1125/2a, PSČ: 140 00;2.260 kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč jedné akcie upíše akcionář Steven Sarles, nar. 23. 9. 1973, bytem Praha 8, Sokolovská 7.Valná hromada jednomyslně souhlasí se započtením peněžitých pohledávek výše uvedených upisovatelů vůči společnosti proti pohledávkám společnosti vůči upisovatelům na splacení emisního kursu upisovaných akcií, a to započtení následujících pohledávek upisovatelůAd 1. Nathaniel James Bentleya) započtení části pohledávky ve výši 2,600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) vzniklé z titulu dohody o postoupení pohledávky ze dne 1. 8. 2004, uzavřené mezi Homerem Bentleyem jako postupitelem a Nathanielem Jamesem Bentleym jako postupníkem, na základě které byla na akcionáře postoupena pohledávka za společností v celkové výši 2,503.340,30 Kč (slovy: dvamilionypětsettřitisícetřistačtyřicet korun českých 30 hal.) s příslušenstvím K 31.10.2004 dosahuje pohledávka částky 2,610.081,18 Kč (2,503.340,30 Kč - jistina plus úrok ve výši 106.740,88 Kč). Předmětem započtení je tedy celá jistina ve výši 2,503.340,30 Kč plus část úroků ve výši 96.659,70 Kč. Tato pohledávka je splatná ke dni 31. 12. 2008 a valná hromada výslovně souhlasí s jejich započtením i před jejich splatností.b) započtení části pohledávky ve výši 300.000,- Kč (slovy: třistatisíc korun českých) vzniklé na základě smlouvy o půjčce ze dne 2. 1. 2004, uzavřené mezi společností Central European Franchise Consultants, a. s. jako dlužníkem a Nathanielem Jamesem Bentleym jako věřitelem, na základě které byly společnosti poskytnuty peněžité prostředky v celkové výši 392.559,60 Kč (slovy: třistadevadesátdvatisícepětsetpadesátdevět tisíc korun českých 60 hal.) s příslušenstvím. K 31.10.2004 dosahuje pohledávka částky 406.948,70 Kč (slovy: čtyřistašesttisícdevětsetčtyřicetosm korun českých 70 hal.) (392.559,60 Kč - jistina plus úrok ve výši 14.389,10 Kč). Předmětem započtení je tedy část jistiny ve výši 300.000,- Kč. Tato pohledávka je splatná ke dni 30. 4. 2005 a valná hromada výslovně souhlasí s jejím započtením i před její splatností.Ad 2. Steven Sarlesa) započtení části pohledávky ve výši 2,600.000,- Kč (slovy: dvamilionyšestsettisíc korun českých) vzniklé z titulu dohody o postoupení pohledávky ze dne 1. 8. 2004 uzavřené mezi Curtisem Sarlesem jako postupitelem a Stevenem Sarlesem jako postupníkem, na základě které byla na akcionáře postoupena pohledávka za společností v celkové výši 2,511.492,13 Kč (slovy: dvamilionypětsetjedenácttisícčtyřistadevadesátdva korun českých 13 hal.) s příslušenstvím. K 31. 10. 2004 dosahuje pohledávka částky 2,619.073,98 Kč (2,511.492,13 Kč - jistina plus úrok ve výši 107.581,85 Kč). Předmětem započtení je tedy celá jistina ve výši 2,511.492,13 Kč plus část úroků ve výši 88.507,87 Kč. Tato pohledávka je splatná ke dni 31. 12. 2008 a valná hromada výslovně souhlasí s jejím započtením před její splatností.Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny mezi společností a pány Nathaniel James Bentley a Steven Sarles v sídle společnosti, tj, Praha l, Karmelitská 28 s tím, že lhůta pro upisování bude činit tři měsíce a její počátek bude oznámen upisovatelům doporučenými dopisy s doručenkou zaslaným představenstvem společnosti. Přílohou oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty nesmí předcházet dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi společností a pány Nathaniel James Bentley a Steven Sarles ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií.Uzavřením smluv o započtení budou pohledávky na splacení emisního kursu, kterou bude mít společnost za pány Nathaniel James Bentley a Steven Sarles z titulu uzavření Smluv o upsání akcií zcela splaceny a pohledávky, které mají pánové Nathaniel James Bentley a Steven Sarles za společností budou splaceny částečně a to v rozsahu uvedeném shora, s tím, že části úroků, resp. část jistiny a úroky zůstávají nadále závazkem společnosti.Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých).B. peněžitý vklad:20 ks akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) jedné akcie upíše určitý zájemce - Colin James Shea, nar. 24. 6. 2004, bytem Praha 4, Sinkulova 81. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena mezi společností a panem Colin James Shea v sídle společnosti, tj. Praha 1, Karmelitská 28 s tím, že lhůta pro upisování bude činit tři měsíce a její počátek bude oznámen upisovateli doporučeným dopisem s doručenkou zaslaným představenstvem společnosti. Přílohou oznámení bude návrh smlouvy o upsání akcií. Počátek lhůty nesmí předcházet dni, kdy nabude právní moci rozhodnutí o zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního do obchodního rejstříku.Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých).100 % emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel - určitý zájemce pan Colin James Shea povinen splatit na podúčet účtu č. 35-3713180287/0100, vedený u Komerční banky, a. s., a to do tří měsíců ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.S novými akciemi budou spojena stejná práva jako se stávajícími akciemi společnosti." zobrazit více skrýt více
posunout dolů