Trendy

46 274 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

- 243 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

216 094 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 14.3.2014 Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4

Historické adresy

11.1.2011 - 14.3.2014 Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 11000
26.4.2008 - 11.1.2011 Praha 1, Hybernská 1009/24, PSČ 11000
27.3.2006 - 26.4.2008 Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000
20.3.2006 - 27.3.2006 Praha, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000
3.10.2005 - 20.3.2006 Plzeň, Karlovarská 450/81, PSČ 32300
12.2.2004 - 3.10.2005 Praha 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 11000
6.8.2003 - 12.2.2004 Praha 1, Na Perštýně 356, PSČ 11000
2.4.2003 - 6.8.2003 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

26773180

DIČ

od 7.5.2003

CZ26773180

Datum vzniku

2. dubna 2003

Datová schránka

xdycuq7

Historické názvy

2.4.2003 - 6.8.2003

ZAGATTO a.s.

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8179

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.9.2011

7 980 000 Kč

Historické jmění

8.2.2006 - 19.9.2011

266 000 000 Kč

2.4.2003 - 8.2.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 23.3.2014

79094002 / 2700

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 10.4.2006

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Karlovarská 563/83, 323 00, Plzeň - Severní Předměstí

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 29. července 2014 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 29. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 23. ledna 2012 : Společnost byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění určené v projektu rozdělení odštěpením schváleném dne 19. 12. 2011 s nástupn Společnost byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění určené v projektu rozdělení odštěpením schváleném dne 19. 12. 2011 s nástupn...ickou společností FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 24175013, se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. srpna 2011 - 19. září 2011 : Valná hromada společnosti AP TRUST a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení zákla... dního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet výsledek hospodaření minulých let v celkové výši 259.449.359,49 Kč. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 266.000.000,- Kč o částku 258.020.000,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 7.980.000,- Kč. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 258.020.000,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 258.020.000,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ust. § 213a odst. 1 ObchZ., a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 100:3, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 30.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 6.000,- kč. Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie či zatimní listy. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotu. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně: Lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a.s. upozorněním na postup dle § 214 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu. zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2005 - 8. února 2006 : Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vnitřní zdroje fi... nancování společnosti AP TRUST a.s. a získání majetku, který společnost potřebuje pro své podnikání.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním akcií z částky 2 000 000,-- (dva miliony korun českých) o částku 264 000 000,-- Kč (dvě stě šedesát čtyři milionů korun českých) na částku 266 000 000,-- Kč (dvě stě šedesát šest milionů korun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení bude upsáno 264 (dvě stě šedesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jeden milion korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií.Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií, neboť všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou všechny upsány předem určeným zájemcem ? obchodní společností HQU International, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 26502399, na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti AP TRUST a.s., v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00.Lhůta pro úpis uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 6 (šest) měsíců a začne běžet okamžikem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci společností.Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci společností oznámen nejpozději do 5 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií na adresu sídla předem určeného zájemce nebo doručeným osobně členům statutárního orgánu zájemce oprávněným jednat jeho jménem.Pokud ve výše uvedené lhůtě nedojde k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti marným uplynutím této lhůty neúčinné.Schvaluji upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce ? obchodní společnosti HQU International, a.s., který byl oceněn na částku ve výši 264.000.000,-- Kč (dvě stě šedesát čtyři milionů korun českých) znaleckým posudkem ze dne 30. 5. 2005, číslo posudku 2491-86/2005 vypracovaným znalcem Milanem Olšanským jmenovaným pro tento účel pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2004, č.j. Nc 4671/2004-3.Popis nepeněžitého vkladu je proveden ve znaleckém posudku ze dne 30. května 2005 č. 2491-86/2005 znalce Milana Olšanského, se dvěma dodatky.Společnost může výše uvedený nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Upsání akcií společnosti tímto nepeněžitým vkladem v důležitém zájmu společnosti, když společnost předmětné nemovitosti nutně potřebuje pro provozování své podnikatelské činnosti, tj. zejména k pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, k realitní činnosti a ke správě a údržbě těchto nemovitostí.Ze tento nepeněžitý vklad bude vydáno 264 (dvě stě šedesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých).Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti AP TRUST a.s. v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PŠC 11000, kde dojde k předání nemovitosti předem určeným zájemcem společnosti a k předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 , 2 Obch. zák.Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne dne úpisu akcií, jinak bude úpis neúčinný. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 15. září 2005 - 16. prosince 2005 : Jediný akcionář rozhodl dne 16. června 2005 při výkonu působnosti valné hromady takto:Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vnitřní zdroje financování společnosti ... a získání majetku, který společnost potřebuje pro své podnikání.Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním akcií z částky 2 000 000,- Kč ( dvamilionykorun českých) o částku264 000 000,- Kč ( dvěstěšedesátčtyřimilionůkorun českých) na částku 266 000 000,- Kč (dvěstěšedesátšestmilionůkorun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení bude upsáno 264 (dvěstěšedesátčtyři) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorun českých) na jednu akcii. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií. Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií, neboť všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou všechny upsány předem určeným zájemcům - obchodní společností HQU International, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 26502399, na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti AP TRUST a.s., v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00. Lhůta pro úpis akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 30 (třicet) dnů a začne běžet okamžikem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci společností. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci společností oznámen nejpozději do 5 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií na adresu sídla předem určeného zájemce nebo doručeným osobně členům statutárního orgánu zájemce oprávněným jednat jeho jménem.Pokud ve výše uvedené lhůtě nedojde k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti marným uplynutím této lhůty neúčinné. Schvaluji upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce - obchodní společnosti HQU International, a.s., který byl oceněn na částku ve výši 264.000.000,- Kč (dvěstěšedesátčtyřimilionůkorun českých) znaleckým posudkem ze dne 30.5.2005 číslo posudku 2491-86/2005 vypracovaným znalcem Milanem Olšanským jmenovaným pro tento účel pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.11.2004, č.j. Nc 4671/2004-3.Popis nepeněžitého vkladu je proveden ve znaleckém posudku ze dne 30. května 2005 č. 2491-86/2005 znalce Milana Olšanského, se dvěma dodatky.Společnost může výše uvedený nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Upsání akcií společnosti tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost předmětné nemovitosti nutně potřebuje pro provozování své podnikatelské činnosti, tj. zejména k pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, k realitní činnosti a ke správě a údržbě těchto nemovitostí. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 264 (dvěstěšedesátčtyři) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorun českých). Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti AP TRUST a.s.v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, kde dojde k předání nemovitostí předem určeným zájemcem společnosti a k předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1, 2 Obch.zák. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne úpisu akcií, jinak bude úpis neúčinný. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů