Trendy

2 412 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-1 099 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

24 134 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 6.6.2013 náměstí starosty Pavla 15, 272 01 Kladno

Historické adresy

12.5.2003 - 6.6.2013 Kladno, Huťská 1294, PSČ 27201

26778629

DIČ

od 1.9.2003

CZ26778629

Datum vzniku

12. května 2003

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

24. února 2015

Datová schránka

ds9gbqw

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8222

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 10.8.2012

25 900 000 Kč

Historické jmění

12.5.2003 - 10.8.2012

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Kladna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

2102138771 / 2700

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. února 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 21. června 2012 - 10. srpna 2012 : Důvod zvýšení základního kapitálu:Z důvodu kapitálového posílení Společnosti a s ohledem na potřebu posílení vnitřních zdrojů financování Společnosti a kapitálové přiměřenosti, a z... důvodu posílení důvěryhodnosti Společnosti v obchodních vztazích a při získávání vlastních zdrojů se zvyšuje základní kapitál Společnosti upsáním nových akcií s tím, že emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen.Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen :Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 23.900.000,00 Kč (dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 2.000.000,00 Kč (dva miliony korun českých) na částku ve výši 25.900.000,00 Kč (dvacet pět milionů devět set tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští.Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií :Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 239 (dvě stě třiceti devíti) kusykmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.Předem určený zájemce:Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen „obchodní zákoník“).Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři Lubošovi Paškovi, datum narození 19. 12. 1964, bydliště Mělník, Vinohrady Karla IV. 160/29, PSČ 276 01 (dále i jen „Luboš Pašek“), který upíše všech nových 239 (dvě stě třicet devět) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na majitele, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši100.000,00 Kč (jedno sto tisíc korun českých).Emisní kurs :Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Lhůta a místo pro upsání akcií předem určeným zájemcem :Místem pro úpis akcií Lubošem Paškem je adresa sídla Společnosti v době od 9.00 hodin do 16.00 hodin. Lhůta pro úpis akcií Lubošem Paškem bude činit 14 (čtrnáct) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a bude doručen Lubošovi Paškovi do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Představenstvo Společnosti je povinno písemně sdělit Lubošovi Paškovi emisní kurs upisovaných akcií, počátek a délku lhůty pro upsání akcií a den zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku, a současně ve stejné lhůtě předložit Lubošovi Paškovi návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, s tím že doručení návrhu na uzavření smlouvy se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursuPřipouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za akcionářem Lubošem Paškem na splacení emisního kursu do celkové výše 23.900.000,00 Kč (dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých) s příslušenstvím proti pohledávce Luboša Paška za Společností z titulu smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 31. 3. 2012 (třicátého prvního března roku dva tisíce dvanáct) uzavřené mezi obchodní společností INCOM PRESS LTD, se sídlem 306 Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelská republika, jako postupitelem a Lubošem Paškem jako postupníkem, v celkové výši 23.980.444,00 Kč (dvacet tři milionů devět set osmdesát tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých), která se započítává do celkové výše 23.900.000,00 Kč (dvacet tři milionů devět set tisíc korun českýchPeněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií: Emisní kurs upsaných akcií je Luboš Pašek povinen splatit peněžitým vkladem.Luboš Pašek jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto:emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 23.900.000,00 Kč (dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých) splatí Luboš Pašek jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře dohodu o započtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje.Schválení pravidel postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií a dohody o započtení Luboš Pašek jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, tak jak je uvedeno výše v tomto rozhodnutí, které upíše na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto:emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 23.900.000,00 Kč (dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých) splatí Luboš Pašek dnem, kdy se Společností uzavře dohodu o započtení. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanoví takto: lhůta 14 (čtrnácti) dnů pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen Lubošovi Paškovi jako předem určenému zájemci do 14 (čtrnácti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů