300 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

Trendy

-44 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

20 111 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Sídlo

od 12.5.2003 Praha 4, U Habrovky 247/11, PSČ 14000

26781638

DIČ

Není plátce DPH

Datová schránka

x8udxu6

Soud

Městský soud v Praze, odd. vložka: B 8243

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 31.3.2004

21 500 000 Kč

Historické jmění

12.5.2003 - 31.3.2004

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 23. ledna 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech
  • 23. ledna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
  • 23. ledna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 24. března 2004 - 31. března 2004 : Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ERYSTEUS a.s. ze dne 3,3,2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto:Základní ... kapitál se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o 19.500.000,- Kč na částku 21.500.000,- Kč, a to nepeněžitým vkladem s tím, že jedinému akcionáři byla předložena zpráva představenstva s uvedením důvodu upisování akcií nepeněžitým vkladem a s odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu.Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští.Důvodem zvýšení základního kapitálu je podpora rozvoje společnosti a zvýšení jejího kreditu kapitálovým posílením a dále získání nepeněžitého vkladu nemovitostí a s tím i realizace podnikatelského záměru společnosti.Za nepeněžitý vklad bude vydán jeden kus nové kmenové akcie znějící na majitele v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 19.500.000,- Kč. Emisní kurs nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě, nově vydaná akcie bude akcií téhož druhu jako akcie dosud existující a budou s ní spojena všechna práva podle stanov.Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje z důvodu úpisu akcií výlučně nepeněžitým vkladem s tím, že jedinému akcionáři byla předložena další zpráva představenstva s uvedením důvodu vyloučení přednostního práva a s odůvodněním výše navrhovaného emisního kursu včetně způsobu jeho určení.Tato akcie bude upsána bez veřejné výzvy k upisování akcií jediným akcionářem panem Ing. Josefem Černým jako předem určeným zájemcem.Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi podle § 205 obch. zák., kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje a odešle na adresu upisovatele nejpozději do 10 dnů od právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií je poskytnuta lhůta 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií zpracované společnosti. Místem splacení vkladu a úpisu akcií se stanovuje sídlo společnosti v každý pracovní den v době od 8,00 do 16,00 hod.Vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit nepeněžitý vklad - nemovitosti vlastnicky patřící jedinému akcionáři, zapsané u Katastrálního úřadu v Lounech v listu vlastnictví č. 4751 pro obec a katastrální území Louny jako pozemky č. parc.:- 3279/1, ostatní plocha - 11511 m2- 3299, zastavěná plocha a nádvoří - 161 m2- 3301/3, orná půda - 989 m2- 3301/5, orná půda - 3650 m2- 3301/6, orná půda - 3162 m2- 3301/7, orná půda - 8643 m2- 3301/8, orná půda - 6033 m2- 3301/9, orná půda - 2760 m2- 3301/10, orná půda - 280 m2- 3301/11, orná půda - 32 m2- 3306, zastavěná plocha a nádvoří - 143 m2- 3307, zastavěná plocha a nádvoří - 189 m2- 3308, zastavěná plocha a nádvoří - 2338 m2- 3310/1, ostatní plocha - 23490 m2- 3310/2, zastavěná plocha a nádvoří - 130 m2- 3310/3, zastavěná plocha a nádvoří - 203 m2- 3310/4, vodní plocha - 193 m2- 3310/5, zastavěná plocha a nádvoří - 112 m2- 3310/14, ostatní plocha - 1354 m2- 3310/15, ostatní plocha - 2713 m2- 3313/2, orná půda - 1834 m2- 3327/1, ostatní plocha - 455 m2- 3327/2, ostatní plocha - 42 m2- 3327/3, ostatní plocha - 204 m2- 3335/21, ostatní plocha - 2151 m2- 3335/86, orná půda - 4373 m2- 3335/87, ostatní plocha - 61 m2v hodnotě zjištěné znaleckým posudkem znalce Ing. Luboše Marka, bytem Rakovník, Rennerova 2510, z 7.10.2003 č. 19-2003, jmenovaného pro ocenění tohoto nepeněžitého vkladu usnesením Městského soudu v Praze z 25.9.2003 pod čj. Nc 4445/2003-6, které nabylo právní moci dne 6.10.2003, a to ve výši 19.708.800,- Kč, s tím, že jediný akcionář souhlasí s oceněním tohoto nepeněžitého vkladu a souhlasí s tím, aby předmětné nemovitosti byly použity na splacení emisního kursu akcií.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií je společnost povinna ihned po splacení vkladu zaúčtovat na účet rezervního fondu společnosti.Upisovatel - předem určený zájemce a jediný akcinář Ing. Josef Černý je povinen splatit 100% emisního kursu akcií před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 dnů od data úpisu akcií, předáním písemného prohlášení o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obch. zák. Spolu s písemným prohlášením dle předchozí věty předá upisovatel v téže lhůtě nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu spráci vkladu. zobrazit více skrýt více
  • 5. listopadu 2003 - 6. ledna 2004 : Zvýšení základního kapitálu:Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ERYSTEUS a.s. ze dne 8,10,2003 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním... nových akcií takto:a) základní kapitál společnost se zvyšuje o částku 19.500.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanovením § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1 kusu kmenové akcie v listinné podobě, na majitele, ve jmenovité hodnotě 19.500.000,- Kč. Emisní kurs jedné akcie činí 19.500.000,- Kč.c) jediný akcionář společnosti rozhoduje, že vylučuje přednostní právo akcionářů na upisování akciíd) akcie bude upsána bez veřejné výzvy k upisování akcií jediným akcionářem panem Ing. Josefem Černým, r.č. 550224/0678 jako předem určeným zájemceme) místem splacení vkladu a úpisu akcií se stanovuje sídlo společnosti v každý pracovní den v době od 8,00 do 16,00 hod. Jediný akcionář upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií s náležitostmi podle § 205 obch. zák., kterou uzavře se společností, která tuto smlouvu zpracuje a odešle na adresu upisovatele nejpozději do jednoho týdne od právní moci zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K upsání akcií je poskytnuta lhůta 21 dnů od doručení návrhu na uzavrření smlouvy o upsání akcií zpracované společnosti.f) vklad upisovatele na zvýšení základního kapitálu společnosti bude tvořit nepeněžitý vklad - nemovitosti vlastnicky patřící jedinému akcionáři, zapsané u Katastrálního úřadu v Lounech v listu vlastnictví č. 4751 pro obec a katastrální území Louny jako pozemky č. parc. :- 3279/1, ostatní plocha - 11511 m2- 3299, zastavěná plocha a nádvoří - 161 m2- 3301/3, orná půda - 989 m2- 3301/5, orná půda - 3650 m2- 3301/6, orná půda - 3162 m2- 3301/7, orná půda - 8643 m2- 3301/8, orná půda - 6033 m2- 3301/9, orná půda - 2760 m2- 3301/10, orná půda - 280 m2- 3301/11, orná půda - 32 m2- 3306, zastavěná plocha a nádvoří - 143 m2- 3307, zastavěná plocha a nádvoří - 189 m2- 3308, zastavěná plocha a nádvoří - 2338 m2- 3310/1, ostatní plocha - 23490 m2- 3310/2, zastavěná plocha - 130 m2- 3310/3, zastavěná plocha - 203 m2- 3310/4, vodní plocha - 193 m2- 3310/5, zastavěná plocha a nádvoří - 112 m2- 3310/14, ostatní plocha - 1354 m2- 3310/15, ostatní plocha - 2713 m2- 3313/2, orná půda - 1834 m2- 3327/1, ostatní plocha - 455 m2- 3327/2, ostatní plocha - 42 m2- 3327/3, ostatní plocha - 204 m2- 3335/21, ostatní plocha - 2151 m2- 3335/86, orná půda - 4373 m2- 3335/87, ostatní plocha - 61 m2v hodnotě zjištěné znaleckým posudkem znalce Ing. Luboše Marka, bytem Rakovník, Rennerova 2510, z 7,10,2003 č. 19-2003, ve výši 19.708.800,- Kč, s tím, že rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií je společnost povinna ihned po splacení vkladu zaúčtovat na účet rezervního fondu společnosti.g) upisovatel - předem určený zájemce a jediný akcionář Ing. Josef Černý je povinen splatit 100% emisního kursu akcií před podáním návrhu na zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku předáním písemného prohlášení o vložení nemovitostí do základního kapitálu společnosti ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 obch. zák. Spolu s písemným prohlášením předá upisovatel v téže lhůtě nemovitosti, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu správci vkladu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů