Trendy

474 935 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

17 896 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

353 828 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.6.2015 č.p. 483, 756 31 Liptál

Historické adresy

26.5.2008 - 2.6.2015 Liptál čp. 483, PSČ 75631
11.9.2002 - 26.5.2008 Vsetín - Horní Jasénka čp.229, PSČ 75501

26783827

DIČ

od 16.9.2002

CZ26783827

Datum vzniku

11. září 2002

Datová schránka

3rvgumc

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2616

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.6.2008

41 600 000 Kč

Historické jmění

11.9.2002 - 3.6.2008

23 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 10.4.2013

241259822 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Horní Jasenka 229, 755 01, Vsetín

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. května 2008 - 3. června 2008 : Valná hromada společnosti přijala rozhodnutím ze dne 5.5. 2008 toto u s n e s e n í .a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení akciové společnosti... ke zvýšení schopnosti realizovat koncepci rozvoje firmyb) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 18,600. 000,- (slovy: osmnáct milionů šest set tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 23,000.000,- (slovy: dvacet tři miliony korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku, nově na Kč 41,600.000,- (slovy: čtyřicet jeden milion šest set tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouštíc) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen z části novými peněžitými vklady a z části formou zápočtu pohledávek akcionářů za společností na pohledávky společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu upsaných akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto : Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno,Počet vydávaných nových akcií a jejich jmenovitá hodnota:186 ks (slovy: jedno sto osmdesát šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých),Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií:Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a činí tak Kč 100.000,- za úpis jedné akcied) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníkue) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; valná hromada připouští možnost uzavření dohody dle § 205 odst. 1) obchodního zákoníku v den konání valné hromady, s tím, že akcionáři se dohodnou na odkládací podmínce, tj. že smlouva je platná dnem jejího podpisu a nabývá účinnosti podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a na rozvazovací podmínce, že smlouva pozbývá platnosti právní mocí usnesení Krajského soudu v Ostravě, oddělení obchodního rejstříku, o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuf) peněžité vklady musí být upisovateli splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet číslo 3053482/ 0800, u České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45 24 47 82. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných akcií peněžitými vklady do 30-ti dnů ode dne následujícího po doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě, oddělení obchodního rejstříku, o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu s vyznačenou doložkou právní moci; počátek běhu této lhůty bude představenstvem akcionářům sdělen osobně proti podpisu, případně poštovní zásilkou do vlastních rukoug) rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře Marty Valové za Společností z důvodu poskytnutí půjčky na základě:smlouvy o půjčce ze dne 30.9.2003 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 13.1.2004 na částku ve výši Kč 60.000,-smlouvy o půjčce ze dne 20.4.2005 na částku ve výši Kč 500.000,-a smlouvy o půjčce ze dne 29.3.2007 na částku ve výši Kč 660.000,-,tj. celkem ve výši Kč 1,420.000,- (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet tisíc korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionáře Martou Valovou vzniklou na základě její povinnosti splatit emisní kurz jí upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 1,400.000,rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře Ing. Karla Valy za společností VALATRANS a.s., z důvodu poskytnutí půjčky na základě:smlouvy o půjčce ze dne 22.10.2002 na částku ve výši Kč 182.000,-smlouvy o půjčce ze dne 14.4.2003 na částku ve výši Kč 300.000,-smlouvy o půjčce ze dne 31.5.2004 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 15.2.2008 na částku ve výši Kč 18.000,-tj. celkem ve výši Kč 700.000,- (slovy: sedm set tisíc korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionářem Ing. Karlem Valou vzniklou na základě jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 700.000,-- rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře Jaroslava Valy za společností VALATRANS a.s. z důvodu poskytnutí:smlouvy o půjčce ze dne 11.9.2002 na částku ve výši Kč 500.000,-smlouvy o půjčce ze dne 15.10.2002 na částku ve výši Kč 150.000,-smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2003 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 31.5.2003 na částku ve výši Kč 250.000,-smlouvy o půjčce ze dne 31.8.2003 na částku ve výši Kč 300.000,-smlouvy o půjčce ze dne 26.9.2003 na částku ve výši Kč 320.000,-smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2003 na částku ve výši Kč 395.000,-smlouvy o půjčce ze dne 25.10.2003 na částku ve výši Kč 400.000,-smlouvy o půjčce ze dne 30.11.2003 na částku ve výši Kč 700.000,-smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2003 na částku ve výši Kč 574.471,-smlouvy o půjčce ze dne 7.1.2004 na částku ve výši Kč 400.000,-smlouvy o půjčce ze dne 29.1.2004 na částku ve výši Kč 640.000,-smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2004 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 21.7.2004 na částku ve výši Kč 95.280,-smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2004 na částku ve výši Kč 550.000,-smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2005 na částku ve výši Kč 370.000,-smlouvy o půjčce ze dne 15.2.2005 na částku ve výši Kč 250.000,-smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2005 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2005 na částku ve výši Kč 400.000,-smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2005 na částku ve výši Kč 370.000,-smlouvy o půjčce ze dne 29.11.2007 na částku ve výši Kč 900.000,-tj. celkem ve výši Kč 8,164.751,- (slovy: osm milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc sedm set padesát jedna korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionářem Jaroslavem Valou vzniklou na základě jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 8,000.000,-- rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře Martiny Valové za společností VALATRANS a.s. z důvodu poskytnutí půjčky na základě:smlouvy o půjčce ze dne 10.10.2004 o půjčce částky ve výši Kč 500.000,-smlouvy o půjčce ze dne 20.2.2007 o půjčce částky ve výši Kč 200.000,-a smlouvy o postoupení pohledávky půjčce ze dne 17.3.2008, jíž nabyla pohledávku za společností VALATRANS a.s. Kč 600.000,- , tj. celkem ve výši Kč 1,300.000,- (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionářem Martinou Valovou vzniklou na základě její povinnosti splatit emisní kurz jí upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 1,300.000, (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých),- rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře pohledávky akcionáře Karla Valy ml. za společností VALATRANS a.s. z důvodu poskytnutí půjčky na základě:smlouvy o půjčce ze dne 25.2.2004 na částku ve výši Kč 60.000,-smlouvy o půjčce ze dne 29.2.2004 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 6.1.2005 na částku ve výši Kč 100.000,-smlouvy o půjčce ze dne 8.1.2007 na částku ve výši Kč 2,300.000,-smlouvy o půjčce ze dne 4.2.2008 na částku ve výši Kč 40.000,-tj. celkem ve výši Kč 2,700.000,- (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionářem Karlem Valou vzniklou na základě jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů