Trendy

451 164 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

26 567 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

289 175 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

150

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.6.2015č.p. 483, 756 31 Liptál

Historické adresy

26.5.2008 - 2.6.2015Liptál čp. 483, PSČ 75631
11.9.2002 - 26.5.2008Vsetín - Horní Jasénka čp.229, PSČ 75501

26783827

DIČ

od 16.9.2002

CZ26783827

Datum vzniku

11. září 2002

Datová schránka

3rvgumc

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2616

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 3.6.2008

41 600 000 Kč

Historické jmění

11.9.2002 - 3.6.2008

23 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Vsetín

Bankovní účty

zvěřejněno 10.4.2013

241259822 / 0300

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 1.6.2008

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Horní Jasenka 229, 755 01, Vsetín

... více provozoven (celkem 5) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 2. června 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. května 2008 - 3. června 2008 : Valná hromada společnosti přijala rozhodnutím ze dne 5.5. 2008 toto u s n e s e n í .a) důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení akciové společnosti... ke zvýšení schopnosti realizovat koncepci rozvoje firmyb) základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši Kč 18,600. 000,- (slovy: osmnáct milionů šest set tisíc korun českých), tj. ze stávajícího základního kapitálu ve výši Kč 23,000.000,- (slovy: dvacet tři miliony korun českých) dosud zapsaného v obchodním rejstříku, nově na Kč 41,600.000,- (slovy: čtyřicet jeden milion šest set tisíc korun českých) s určením, že upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouštíc) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen z části novými peněžitými vklady a z části formou zápočtu pohledávek akcionářů za společností na pohledávky společnosti vůči akcionářům na splacení emisního kursu upsaných akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto : Druh akcií: kmenové, Podoba akcií: listinná, Forma akcií: akcie na jméno,Počet vydávaných nových akcií a jejich jmenovitá hodnota:186 ks (slovy: jedno sto osmdesát šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- (slovy: jedno sto tisíc korun českých),Navrhovaná výše emisního kursu nově upisovaných akcií:Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a činí tak Kč 100.000,- za úpis jedné akcied) všechny nově vydané akcie budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů na rozsahu jejich účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti dle ust. § 205 obchodního zákoníkue) dohoda akcionářů dle ust. § 205 odst. 1) obchodního zákoníku nahrazuje listinu upisovatelů a bude sepsána samostatným notářským zápisem nejpozději do 30-ti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení, jímž byl povolen zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; valná hromada připouští možnost uzavření dohody dle § 205 odst. 1) obchodního zákoníku v den konání valné hromady, s tím, že akcionáři se dohodnou na odkládací podmínce, tj. že smlouva je platná dnem jejího podpisu a nabývá účinnosti podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a na rozvazovací podmínce, že smlouva pozbývá platnosti právní mocí usnesení Krajského soudu v Ostravě, oddělení obchodního rejstříku, o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuf) peněžité vklady musí být upisovateli splaceny na zvláštní účet u banky, který za tím účelem společnost otevřela na své jméno, tj. na účet číslo 3053482/ 0800, u České spořitelny, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00, IČ: 45 24 47 82. Upisovatelé jsou povinni splatit emisní kurz jimi upsaných akcií peněžitými vklady do 30-ti dnů ode dne následujícího po doručení usnesení Krajského soudu v Ostravě, oddělení obchodního rejstříku, o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu s vyznačenou doložkou právní moci; počátek běhu této lhůty bude představenstvem akcionářům sdělen osobně proti podpisu, případně poštovní zásilkou do vlastních rukoug) rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře Marty Valové za Společností z důvodu poskytnutí půjčky na základě:smlouvy o půjčce ze dne 30.9.2003 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 13.1.2004 na částku ve výši Kč 60.000,-smlouvy o půjčce ze dne 20.4.2005 na částku ve výši Kč 500.000,-a smlouvy o půjčce ze dne 29.3.2007 na částku ve výši Kč 660.000,-,tj. celkem ve výši Kč 1,420.000,- (slovy: jeden milion čtyři sta dvacet tisíc korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionáře Martou Valovou vzniklou na základě její povinnosti splatit emisní kurz jí upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 1,400.000,rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře Ing. Karla Valy za společností VALATRANS a.s., z důvodu poskytnutí půjčky na základě:smlouvy o půjčce ze dne 22.10.2002 na částku ve výši Kč 182.000,-smlouvy o půjčce ze dne 14.4.2003 na částku ve výši Kč 300.000,-smlouvy o půjčce ze dne 31.5.2004 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 15.2.2008 na částku ve výši Kč 18.000,-tj. celkem ve výši Kč 700.000,- (slovy: sedm set tisíc korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionářem Ing. Karlem Valou vzniklou na základě jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 700.000,-- rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře Jaroslava Valy za společností VALATRANS a.s. z důvodu poskytnutí:smlouvy o půjčce ze dne 11.9.2002 na částku ve výši Kč 500.000,-smlouvy o půjčce ze dne 15.10.2002 na částku ve výši Kč 150.000,-smlouvy o půjčce ze dne 28.2.2003 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 31.5.2003 na částku ve výši Kč 250.000,-smlouvy o půjčce ze dne 31.8.2003 na částku ve výši Kč 300.000,-smlouvy o půjčce ze dne 26.9.2003 na částku ve výši Kč 320.000,-smlouvy o půjčce ze dne 27.9.2003 na částku ve výši Kč 395.000,-smlouvy o půjčce ze dne 25.10.2003 na částku ve výši Kč 400.000,-smlouvy o půjčce ze dne 30.11.2003 na částku ve výši Kč 700.000,-smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2003 na částku ve výši Kč 574.471,-smlouvy o půjčce ze dne 7.1.2004 na částku ve výši Kč 400.000,-smlouvy o půjčce ze dne 29.1.2004 na částku ve výši Kč 640.000,-smlouvy o půjčce ze dne 31.3.2004 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 21.7.2004 na částku ve výši Kč 95.280,-smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2004 na částku ve výši Kč 550.000,-smlouvy o půjčce ze dne 3.1.2005 na částku ve výši Kč 370.000,-smlouvy o půjčce ze dne 15.2.2005 na částku ve výši Kč 250.000,-smlouvy o půjčce ze dne 17.2.2005 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 15.3.2005 na částku ve výši Kč 400.000,-smlouvy o půjčce ze dne 30.12.2005 na částku ve výši Kč 370.000,-smlouvy o půjčce ze dne 29.11.2007 na částku ve výši Kč 900.000,-tj. celkem ve výši Kč 8,164.751,- (slovy: osm milionů jedno sto šedesát čtyři tisíc sedm set padesát jedna korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionářem Jaroslavem Valou vzniklou na základě jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 8,000.000,-- rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře Martiny Valové za společností VALATRANS a.s. z důvodu poskytnutí půjčky na základě:smlouvy o půjčce ze dne 10.10.2004 o půjčce částky ve výši Kč 500.000,-smlouvy o půjčce ze dne 20.2.2007 o půjčce částky ve výši Kč 200.000,-a smlouvy o postoupení pohledávky půjčce ze dne 17.3.2008, jíž nabyla pohledávku za společností VALATRANS a.s. Kč 600.000,- , tj. celkem ve výši Kč 1,300.000,- (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionářem Martinou Valovou vzniklou na základě její povinnosti splatit emisní kurz jí upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž započtení bude provedeno do výše Kč 1,300.000, (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých),- rozhodnutím valné hromady byla připuštěna možnost započtení pohledávky akcionáře pohledávky akcionáře Karla Valy ml. za společností VALATRANS a.s. z důvodu poskytnutí půjčky na základě:smlouvy o půjčce ze dne 25.2.2004 na částku ve výši Kč 60.000,-smlouvy o půjčce ze dne 29.2.2004 na částku ve výši Kč 200.000,-smlouvy o půjčce ze dne 6.1.2005 na částku ve výši Kč 100.000,-smlouvy o půjčce ze dne 8.1.2007 na částku ve výši Kč 2,300.000,-smlouvy o půjčce ze dne 4.2.2008 na částku ve výši Kč 40.000,-tj. celkem ve výši Kč 2,700.000,- (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých), s pohledávkou společnosti VALATRANS a.s., za akcionářem Karlem Valou vzniklou na základě jeho povinnosti splatit emisní kurz jím upsaných akcií uzavřením smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů