Základní údaje

Sídlo

od 15.11.2016 Bořivojova 878/35, Žižkov, 130 00 Praha 3

Historické adresy

25.2.2009 - 15.11.2016 Praha 3, Bořivojova 35/878, PSČ 13000
18.2.2008 - 25.2.2009 Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 11000
5.3.2005 - 18.2.2008 Brno - střed - Veveří, Jaselská 200/17, PSČ 60200
24.2.2004 - 5.3.2005 Brno - střed - část Trnitá, Mlýnská č.p. 326/13, PSČ 60200
23.9.2002 - 24.2.2004 Opava - část Opava - Předměstí, Náměstí Republiky č.p. 160/11, PSČ 74601

26784068

DIČ

Není plátce DPH

9.10.2002 - 4.4.2016

CZ26784068

Datum vzniku

23. září 2002

Datová schránka

ansd3a3

Historické názvy

23.9.2002 - 24.10.2017

FAMILY BUSINESS a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2618

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 11.6.2003

6 200 000 Kč

Historické jmění

23.9.2002 - 11.6.2003

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 3

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 24. října 2017 : Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 85Cm 506/2017-11 ze dne 13.9.2017 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 30.9.2017.
  • 16. května 2003 : Přednostní právo akcionářů na úpis akcií se vylučuje z důvodunabytí konkrétního nemovitého majetku potřebného pro vybudovánídůstojného sídla společnosti.
  • 16. května 2003 : Emisní kurz všech upisovaných akcií bude splacen výhradněnepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi - pozemky parc. č. 613/1zahrada o výměře 880 m2, 613/2 zahrada o výměře 1217 m2 a 61 Emisní kurz všech upisovaných akcií bude splacen výhradněnepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi - pozemky parc. č. 613/1zahrada o výměře 880 m2, 613/2 zahrada o výměře 1217 m2 a 61...4zastavěná plocha a nádvoří o výměře 353 m2 a budovou určenou kbydlení č.p. 873 postavenou na pozemku parc. č. 614 vše okresa obec Opava, katastrální území Opava-Předměstí, vše zapsánona listu vlastnictví č. 5640 u Katastrálního úřadu v Opavě vevlastnictví společnosti GOLD ROYAL CROWN a.s., se sídlem v Praze2, části Nové Město, Sokolská třída č.p. 1788/60, PSČ 120 00,identifikační číslo 25867911, zapsané u Městského soudu v Prazeoddíl B vložka 7837, a to tak, že vkladatel předá společnosti vjejím sídle do dvacetijedna dnů ode dne doručení návrhu nauzavření smlouvy o upsání akcií podepsanou smlouvou o upsáníakcií a písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku.Podpisy na smlouvě a písemném prohlášení musí být úředněověřeny. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 2003 : Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem společnostíGOLD ROYAL CROWN a.s., se sídlem v Praze 2, části Nové Město,Sokolská třída č.p. 1788/60, PSČ 120 00, identifikační čí Všechny akcie budou upsány předem určeným zájemcem společnostíGOLD ROYAL CROWN a.s., se sídlem v Praze 2, části Nové Město,Sokolská třída č.p. 1788/60, PSČ 120 00, identifikační čí...slo25867911 zapsanou u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 7837v sídle společnosti, přičemž lhůta pro upsání akcií se stanoví vsouladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku na dvacetjedna dnůode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií výšeuvedenému předem určenému zájemci, přičemž návrh na uzavřenítéto smlouvy o upsání akcií nemůže být doručen před zápisemrozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodníhorejstříku. Za tím účelem se pověřuje představenstvo společnosti,aby písemným oznámením zaslaným nejpozději do třiceti dnů odedne právní moci rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě o zápisurozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříkuoznámilo tuto skutečnost společnosti GOLD ROYAL CROWN a.s., sesídlem v Praze 2, části Nové Město, Sokolská třída č.p. 1788/60,PSČ 120 00, identifikační číslo 25867911 a spolu s tímtooznámením jí zaslalo návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií.Aby bylo upsání akcií účinné, je upisující akcionář povinendoručit společnosti jím podepsanou smlouvu o upsání akciínejpozději ve lhůtě pro upsání akcií do místa upisování. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 2003 : Předmětem nepeněžitého vkladu ke zvýšení základního kapitálujsou nemovitosti, a to konkrétně pozemky parc. č. 613/1 zahradao výměře 880 m2, 613/2 zahrada o výměře 1217 m2 a 614 zas Předmětem nepeněžitého vkladu ke zvýšení základního kapitálujsou nemovitosti, a to konkrétně pozemky parc. č. 613/1 zahradao výměře 880 m2, 613/2 zahrada o výměře 1217 m2 a 614 zas...tavěnáplocha a nádvoří o výměře 353 m2 a budova určená k bydlení č.p.873 postavená na pozemku parc. č. 614 vše okres a obec Opava,katastrální území Opava-Předměstí, vše zapsáno na listuvlastnictví č. 5640 u Katastrálního úřadu v Opavě ve vlastnictvíspolečnosti GOLD ROYAL CROWN a.s., se sídlem v Praze 2, částiNové Město, Sokolská třída č.p. 1788/60, PSČ 120 00,identifikační číslo 25867911, zapsané u Městského soudu v Prazeoddíl B vložka 7837. Tyto nemovitosti byly popsány a oceněnyčástkou 4.200.000,- Kč znalcem jmenovaným Krajským soudem vOstravě Ing. Karlem Klamertem, Opava, Nerudova 54, ve znaleckémposudku číslo 2258-008/03 ze dne 18.2.2003. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 2003 : Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 42 slovyčtyřicetidvou kusů kmenových listinných akcií na majitele ojmenovité hodnotě každé akcie Kč 100 000,--, slovy jednostotis Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 42 slovyčtyřicetidvou kusů kmenových listinných akcií na majitele ojmenovité hodnotě každé akcie Kč 100 000,--, slovy jednostotis...íckorun českých za emisní kurs každé akcie rovnající se jejíjmenovité hodnotě. Upisování akcií nad schválenou částkunavrhovaného zvýšení základního kapitálu tj. nad Kč 4.200.000,--slovy čtyřimiliónydvěstětisíc korun českých se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
  • 16. května 2003 : Z důvodu posílení finančního hospodaření společnosti a jejístabilizace a vybudování důstojného sídla společnosti budezvýšen základní kapitál společnosti upsáním nových akcií o4.200 Z důvodu posílení finančního hospodaření společnosti a jejístabilizace a vybudování důstojného sídla společnosti budezvýšen základní kapitál společnosti upsáním nových akcií o4.200....000,-- Kč na novou výši základního kapitálu6.200.000,--Kč, a to nepeněžitým vkladem nemovitého majetku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů