Trendy

3 800 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

-2 026 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

3 281 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 21.11.2016 Hlavní 325, 790 84 Mikulovice

Historické adresy

11.12.2002 - 21.11.2016 Mikulovice, Hlavní 325, PSČ 79084

26791749

DIČ

od 17.12.2002

CZ26791749

Datum vzniku

11. prosince 2002

Datová schránka

c95gry6

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2647

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 23.6.2008

3 530 000 Kč

Historické jmění

11.12.2002 - 23.6.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Jeseník

Provozovny

od 11.12.2002

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Hlavní 325, 790 84, Mikulovice

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 2. května 2008 - 23. června 2008 : 9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromad... ě.10. Mimořádná valná hromada ukládá představenstvu, aby dle ust. § 203 odst. 4 obch. zák. podalo návrh na zápis tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 2. května 2008 - 23. června 2008 : 1. Základní kapitál společnosti TRUL AUTO a.s. se zvyšuje z částky 2,000.000,-Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku 1,530.000,-Kč (slovy: jedenmilionpětsettřicettisíc korun... českých) na částku 3,530.000,-Kč (slovy: třimilionypětsettřicettisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Zvýšení základního kapitálu o částku 1,530.000,- Kč (slovy jedenmilionpětsettřicettisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na majitele v listinné podobě, a to 15 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) a 3 ks akcií každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu.3. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je Ing. Jan Babják, r.č. 621218/1393, bytem Heřmanovice 345, PSČ 793 74, který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví vybraného zájemce. Jedná se o budovu č.p. 593 stojící na pozemku parc. st. 1217 a dále pozemky parc. č. st. 1217, 1994/9 a 3458, jak jsou tyto nemovitosti zapsané pro katastrální území Mikulovice u Jeseníka, okres Jeseník, obec Mikulovice, na LV č. 894 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník. Tyto nemovitosti jsou popsány, definovány a oceněny ve znaleckém posudku č. 07/12/272 ze dne 30.12.2007, který byl zpracován soudním znalcem, panem Ivo Trsťanem, nar. dne 17.5.1959, bytem Jeseník, Sokola Tůmy 1289/4, PSČ 790 01. Výše uvedeným znaleckým posudkem byla stanovena hodnota peněžitého vkladu - uvedených nemovitostí částkou 1,530.000,- Kč. Znalec Ivo Trsťan, znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, byl k vypracování znaleckého posudku k určení hodnoty výše uvedených nemovitostí jmenován usnesením KS v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 17.12.2007, č.j. 30Nc 4449/2007-9.4. Mimořádná valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu - nemovitostí předem vybraného zájemce, jak jsou definovány ve znaleckým posudku č. 07/12/272 ze dne 30.12.2007, zpracovaným soudním znalcem Ivo Tršťanem, v částce 1,530.000,- Kč (slovy: jedenmilionpětsettřicettisíc korun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 15 ks kmenových akcií společnosti každé o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč a 3 ks kmenových akcií společnosti každé o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, které všechny budou vydány v podobě listinné ve formě na majitele.5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti TRUL AUTO a.s., t.j. Mikulovice, Hlavní 325.6. Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění.7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 30 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna odeslat upisovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch.zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýšení základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné.8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad - nemovitosti, jak jsou definovány ve znaleckém posudku č. 07/12/272 ze dne 30.12.2007, zpracovaným soudním znalcem Ivo Tršťanem, kterým upíše akcie ke zvýšení základního kapitálu, formou uzavření smlouvy o vkladu nemovitostí se společností a současně předáním nemovitostí společnosti. O předání nemovitostí bude mezi společností a upisovatelem sepsán zápis. Upisovatel je současně povinen předat společnosti písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obch. zák. o vkladu nemovitostí do základního kapitálu společnosti TRUL AUTO a.s. Nepeněžitý vklad musí být upisovatelem splacen nejpozději do 30ti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů