Trendy

893 575 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

36 998 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

629 108 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.10.2017 Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

12.11.2010 - 2.10.2017 Praha - Michle, Magistrů 921/9, PSČ 14000
21.1.2005 - 12.11.2010 Olomouc, Kožušanská 254/29, PSČ 78302
19.12.2002 - 21.1.2005 Olomouc, Tylova 1136/6, PSČ 77200

26792648

DIČ

od 1.6.2005

CZ26792648

1.3.2003 - 11.9.2004

CZ26792648

Datum vzniku

19. prosince 2002

Datová schránka

s2mfp2n

Historické názvy

2.11.2007 - 28.11.2014

PMD Invest, a.s.

19.12.2002 - 2.11.2007

Greda, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2653

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 13.8.2014

564 000 000 Kč

Historické jmění

9.9.2008 - 13.8.2014

771 000 000 Kč

10.9.2007 - 9.9.2008

375 000 000 Kč

5.1.2006 - 10.9.2007

113 000 000 Kč

19.12.2002 - 5.1.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

181629915 / 0300

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 13. srpna 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 13. srpna 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
 • 25. března 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
 • 25. března 2014 : Počet členů dozorčí rady: 1
 • 25. března 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3

Historické ostatní skutečnosti

 • 25. března 2014 - 13. srpna 2014 : Valná hromada přijala dne 13.3.2014 následující usnesení o snížení základního kapitálu:Valná hromada PMD Invest, a.s. (dále jen Společnost) schvaluje snížení základního kapitálu Sp... olečnosti z částky 771.000.000,-- Kč (slovy: sedm set sedmdesát jedna milionů korun českých) o částku 207.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedm milionů korun českých) na částku 564.000.000,-- Kč (slovy: pět set šedesát čtyři milionů korun českých), a to na základě úplatného veřejného návrhu smlouvy akcionářům.Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je skutečnost, že v současné době její podnikatelské aktivity nežádají tak vysoké úrovně základního kapitálu. Účelem snížení základního kapitálu Společnosti je vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionářům Společnosti, včetně zjednodušení vlastní struktury Společnosti.Částka, o kterou se sníží základní kapitál Společnosti, bude použita k úplatnému vzetí akcií z oběhu. Za akcie Společnosti, vzaté z oběhu na základě veřejného návrhu, tj. za 207 (dvě stě sedm) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (jeden milion korun českých) každá, vyplatí Společnost akcionáři/akcionářům celkovou úplatu ve výši 10.330.706 EUR (slovy: deset milionů tři sta třicet tisíc sedm set šest eur). Valná hromada schvaluje možnost započtení peněžitých pohledávek Společnosti vůči akcionáři/akcionářům proti pohledávce akcionáře/akcionářů vůči Společnosti na zaplacení kupní ceny za akcie vzaté z oběhu. Akcionář/akcionáři Společnosti, jejichž akcie budou vzaty z oběhu na základě veřejného návrhu, předloží 207 (dvě stě sedm) kusů kmenových listinných akcií na jméno o celkové jmenovité hodnotě rovnající se výši snížení základního kapitálu, tj. 207.000.000,-- Kč (slovy: dvě stě sedm milionů korun českých) Společnosti ve lhůtě 1 (jednoho) měsíce ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 27. června 2008 - 9. září 2008 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 375.000.000,--Kč, slovy: třistasedmdesátpětmilionůkorunčeských, o částku ve výši 396.000.000,-- K... č, slovy: třistadevadesátšestmilionůkorunčeských, na základní kapitál ve výši 771.000.000,-- Kč, slovy:sedmsetsedmdesátjednamilionůkorunčeských. Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 396 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, znějících na jméno, v listinné podobě. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie je 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských. Valná hromada schvaluje splacení emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady. Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky vyhotovenými Ing. Josefem Přikrylem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, a to akcie společnosti AHN, a.s., znaleckým posudkem č. 052-04/2008 ze dne 18.6.2008 a akcie společnosti MEDROX, a.s., znaleckým posudkem číslo 053-05/2008 ze dne 18.6.2008.Dle posudku činí hodnota jedné akcie společnosti AHN, a.s., 1.000.000,-- Sk, tj. hodnota vkládaných 396 kusů akcií činí přepočtem kurzem deviza - střed ČNB ke dni 19.6.2008, tj. kurzem 0,79427 Kč/1,-- Sk, 314.530.920,-- Kč. Dle posudku hodnota jedné akcie společnosti MEDROX, a.s. činí 931.200,-- Sk, tj. hodnota vkládaných 111 kusů akcií činí přepočtem kurzem deviza - střed ČNB ke dni 19.6.2008, tj. kurzem 0,79427 Kč/1,-- Sk, 82.098.288,-- Kč. Valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů tak, jak vyplývá z uvedených znaleckých posudků. Akcie budou upsány předem určenými zájemci následovně:1. Ing. Milan Špak, nar. 28.12.1959, bytem Slovenská republika, Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, upíše 279 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč následujícím nepeněžitým vkladem:- 111 kusy kmenových akcií společnosti MEDROX, a.s. se sídlem ve Slovenské republice, Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08, IČ 358 13 199, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 2725/B, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Sk, v hodnotě 82.098.288,-- Kč,-248 kusy kmenových akcií společnosti AHN, a.s., se sídlem ve Slovenské republice, Bratislava, Dvojkrížna 47, PSČ 821 07, IČ 438 97 878, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 4372/B, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Sk, v hodnotě 196.978.960,-- Kč,Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, tj. částka ve výši 77.248,-- Kč, slovy: sedmdesátsedmtisícdvěstěčtyřicetosmkorun českých,je společnost povinna vrátit upisovateli, a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje splacení emisního kurzu akcií, které mají být upsány tímto předem určeným zájemcem, uvedenými nepeněžitými vklady.Ing. Michal Hol´ko, nar. 2.8.1953, bytem Slovenská republika, Michalovce, Agátová 3926, upíše 117 kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,--- Kč následujícím nepeněžitým vkladem:- 148 kusy kmenových akcií společnosti AHN, a.s., se sídlem ve Slovenské republice, Bratislava, Dvojkrížna 47, PSČ 821 07, IČ 438 97 878, zapsané v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 4372/B, znějících na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Sk, v hodnotě 117.551.960,-- Kč,Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, tj. částka ve výši 551.960,-- Kč, slovy: pětsetpadesátjednatisícdevětsetšedesátkorunčeských, je společnost povinna vrátit upisovateli, a to ve lhůtě devadesáti dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Valná hromada schvaluje splacení emisního kurzu akcií, které mají být upsány tímto předem určeným zájemcem, uvedenými nepeněžitými vklady. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti. Lhůta pro upsání akcií činí třicet dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro splacení nepeněžitých vkladů činí devadesát dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. zobrazit více skrýt více
 • 22. srpna 2007 - 10. září 2007 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 113.000.000,-- Kč,slovy: jednostotřináctmiliónykorunčeských, o částku ve výši 262.000.000,-- Kč, ... slovy: dvěstěšedesátdvamiliónůkorunčeských, na základní kapitál ve výši 375.000.000,-- Kč,slovy: třistasedmdesátpětmiliónůkorunčeských.Upisování akcií nad navrženou výši základního kapitálu se nepřipouští.Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 262 kusů kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, znějících na majitele, v listinné podobě.Emisní kurz akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie je 1.000.000,-- Kč, slovy: jedenmilionkorunčeských.Valná hromada schvaluje splacení části emisního kurzu akcií nepeněžitými vklady.Nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky vyhotovenými Ing. Josefem Přikrylem, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací cenné papíry, a to akcie společnosti ZVHL, a.s., znaleckým posudkem č. 048-07/2007 ze dne 30. 7. 2007 a akcie společnosti MEDROX a.s. znaleckým posudkem číslo 047-06/2007 ze dne 28. 7. 2007.Dle posudku činí hodnota jedné akcie společnosti ZVHL, a.s., 783.945,-- Sk, tj. hodnota vkládaných 109 kusů akcií činí přepočtem kurzem deviza ? střed ČNB ke dni 7. 8. 2007, tj. kurzem 0,84266 Kč/1,-- Sk, 72.005.301,21 Kč. Dle posudku hodnota jedné akcie společnosti MEDROX a.s. činí 913.192,-- Sk, tj. hodnota vkládaných 238 kusů akcií činí přepočtem kurzem deviza ? střed ČNB ke dni 7. 8. 2007, tj. kurzem 0,84266 Kč/1,-- Sk, 183.143.468,23 Kč. Valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů tak, jak vyplývá z uvedených znaleckých posudků.Akcie budou upsány předem určenými zájemci následovně :1. Ing. Vladimír Lalinský, nar. 31. 12. 1958, bytem Olomouc, Stiborova 21, upíše 40 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč tak, že část emisního kurzu bude splacena nepeněžitými vklady, a to :- jedním kusem kmenové akcie společnosti ZVHL, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08, IČ 36716316, která je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 4041/B, znějící na jméno, vydané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Sk, v hodnotě 660.599,09 Kč,- 50 kusy kmenových akcií společnosti MEDROX a.s. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08, IČ 35813199, která je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 2725/B, znějící na jméno, vydané v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Sk, v hodnotě 38.475.518,54 Kč.Nepeněžitý vklad se na vklad započítává částkou 39.136.117,63 a částka ve výši 863.882,37 Kč bude splacena peněžitým vkladem.Valná hromada schvaluje splacení části emisního kurzu akcií, které mají být upsány tímto předem určeným zájemcem, uvedenými nepeněžitými vklady.2. Ing. Milan Špak, nar. 28. 12. 1959, bytem Slovenská republika, Holíč, Námestie sv. Martina 1716/9, upíše 118 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč tak, že část emisního kurzu bude splacena nepeněžitými vklady, a to :- 98 kusy kmenových akcií společnosti ZVHL, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08, IČ 36716316, která je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 4041/B, znějící na jméno, vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Sk, v hodnotě 64.738.711,18 Kč,- 68 kusy kmenových akcií společnosti MEDROX a.s. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08, IČ 35813199, která je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 2725/B, znějící na jméno, vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Sk, v hodnotě 52.326.705,21 Kč.Nepeněžitý vklad se na vklad započítává částkou 117.065.416,39 a částka ve výši 934.583,61 Kč bude splacena peněžitým vkladem.Valná hromada schvaluje splacení části emisního kurzu akcií, které mají být upsány tímto předem určeným zájemcem, uvedenými nepeněžitými vklady.3. Iva Stöhrová, nar. 27. 11. 1961, bytem Lužice, Velkomoravská 9/289, upíše 97 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč tak, že část emisního kurzu bude splacena nepeněžitými vklady, a to :- 120 kusy kmenových akcií společnosti MEDROX a.s. se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08, IČ 35813199, která je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 2725/B, znějící na jméno, vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, v hodnotě 92.341.244,49 Kč.Nepeněžitý vklad se na vklad započítává částkou 92.341.244,49 a částka ve výši 4.658.755,51 Kč bude splacena peněžitým vkladem.Valná hromada schvaluje splacení části emisního kurzu akcií, které mají být upsány tímto předem určeným zájemcem, uvedenými nepeněžitými vklady.4. společnost Cars-CZ, s.r.o., se sídlem v Olomouci, Kožušanská 254/29, PSČ 783 02, IČ 25393090, upíše 7 kusů kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-- Kč tak, že část emisního kurzu bude splacena nepeněžitými vklady, a to :- 10 kusy kmenových akcií společnosti ZVHL, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Košická 52, PSČ 821 08, IČ 36716316, která je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka číslo 4041/B, znějící na jméno, vydané v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč, v hodnotě 6.605.990,94 Kč.Nepeněžitý vklad se na vklad započítává částkou 6.605.990,94 a částka ve výši 394.009,06 Kč bude splacena peněžitým vkladem.Valná hromada schvaluje splacení části emisního kurzu akcií, které mají být upsány tímto předem určeným zájemcem, uvedenými nepeněžitými vklady.Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti.Lhůta pro upsání akcií činí třicet dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce a spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií bude předem určeným zájemcům zaslán i návrh smlouvy o upsání akcií. Lhůta k přijetí návrhu smlouvy o upsání akcií končí koncem lhůty pro upisování akcií nejdříve však po čtrnácti dnech ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určenému zájemci..Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti.Lhůta pro splacení peněžitých vkladů činí třicet dní ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty bude představenstvo společnosti informovat předem určené zájemce spolu s informací o začátku lhůty k upisování akcií. Část emisního kurzu akcií splácená peněžitými vklady bude splacena na zvláštní účet společnosti číslo 216365607/0300 zřízený u Československé obchodní banky, a.s. , pobočka Olomouc. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2005 - 5. ledna 2006 : c) smlouva o započtení bude uzavřena současně se smlouvou o upsání akcií a může být obsažena v jedné listině.
 • 31. října 2005 - 5. ledna 2006 : Započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení emisního kurzu bude realizováno smlouvou o započtení. Postup pro uzavírání smluv o započtení je následující:a) n... ávrh smlouvy o započtení připraví představenstvo společnosti,b) návrh smlouvy o započtení zašle představenstvo předem určenému zájemci spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií, tj. ve lhůtě sedmi dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2005 - 5. ledna 2006 : Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi společností a předem určeným zájemce. Návrh smlouvy o upsání akcií vyhotoví představenstvo společnosti a zašle jej předem... určenému zájemci nejpozději do sedmi dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií činí dvacet dnů ode dne doručení návrhu na její uzavření jedinému akcionáři.Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a v případě uzavření smlouvy k jejímu písemnému návrhu místo přijetí tohoto návrhu. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2005 - 5. ledna 2006 : Emisní kurz akcií je roven jejich nominální hodnotě, tj. emisní kurz jedné akcie činí 1.000.000,-Kč, slovy: jedenmiliónkorunčeských. Akcie upíše předem určený zájemce Ing. Vladimír... Lalinský, r.č. 581231/6114, bytem Olomouc, Stiborova 21. Ing. Vladimír Lalinský jako jediný akcionář souhlasí se splacením emisního kurzu upsaných akcií započtením pohledávky společnosti Greda, a.s., na splacení emisního kurzu upsaných akcií proti pohledávce Ing. Vladimíra Lalinského za společností Greda, a.s., vzniklé z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 30.9.2005, na částku 111.000.000,-Kč, slovy: jednostojedenáctmiliónůkorunčeských. zobrazit více skrýt více
 • 31. října 2005 - 5. ledna 2006 : Ing. Vladimír Lalinský, r.č. 581231/6114, bytem Olomouc, Stiborova 21, jako jediný akcionář obchodní společnosti Greda, a.s., rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze... stávající výše 2.000.000,-Kč, slovy: dvamiliónykorunčeských, o částku 111.000.000,-Kč, slovy: jednostojedenáctmiliónůkorunčeských, na základní kapitál ve výši 113.000.000,-Kč, slovy: jednostotřináctmiliónůkorunčeských. Upisování akcií nad uvedenou výši základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 113 kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč , slovy: jedenmiliónkorunčeských, znějících na majitele v listinné podobě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů