Trendy

1 506 857 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

85 826 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

928 010 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 2.6.2015 Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9

Historické adresy

16.4.2015 - 2.6.2015 U Skály 70/62, Krásné Pole, 725 26 Ostrava
27.8.2003 - 16.4.2015 Ostrava - Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 72526

26816121

DIČ

od 8.9.2003

CZ26816121

Datum vzniku

27. srpna 2003

Datová schránka

zzydazr

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2706

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.9.2009

255 000 000 Kč

Historické jmění

12.7.2005 - 9.9.2009

10 000 000 Kč

27.4.2005 - 12.7.2005

10 000 000 Kč

15.12.2004 - 27.4.2005

10 000 000 Kč

27.8.2003 - 15.12.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 3.9.2015

CZ5703000000000186518034

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 2.5.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vídeňská 255/106c, 619 00, Brno - Přízřenice

... více provozoven (celkem 32) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. dubna 2015 : Na společnost CANIS SAFETY a.s., IČ 26816121, se sídlem Ostrava - Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 725 26, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě přeshranič Na společnost CANIS SAFETY a.s., IČ 26816121, se sídlem Ostrava - Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 725 26, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě přeshranič...ní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti CANIS SLOVAKIA, s.r.o., IČ 36431168, se sídlem Priemyselná 2, Košice, PSČ 040 01, zapsané v Obchodném registru Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.28921/V. Rozhodným dnem sloučení byl 1. leden 2015. zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. června 2009 - 9. září 2009 : V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti prohlašuje JUDr. Petr Svatoš za zastoupené akcionáře Jiřího Rataje a Jaromíra Rataje ve smyslu § 204a odstavec... 7 obchodního zákoníku, že akcionáři Jiří Rataj a Jaromír Rataj se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, aby umožnili upsat nové akcie akcionáři Calibre Establishment. Nové akcie budou ve smyslu § 203 odstavec 2 písmeno d obchodního zákoníku nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři Calibre Establishemnt. Valná hromada společnosti CANIS SAFETY a.s. konaná dne 27.2.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionů korun českých, ze základního kapitálu 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na částku 255.000.000 Kč, slovy: dvěstěpadesátpětmilionů korun českých, a to upsáním nových akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku.A) důvodem zvýšení základního jmění je potřeba kapitálového posílení společnosti zejména ve vztahu k bankám;B) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku v platném znění, přičemž pokud jde o rozsah zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen z původních 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, o nových 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionůkorunčeských, tedy na nových 255.000.000,- Kč slovy: dvěstěpadesátpětkorunčeských; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.C) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno vydáním 245 (dvěstěčtyřicetipěti) kusy nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to tím způsobem, že tyto akcie budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, obchodní společnosti Calibre Establishment, se sídlem Vaduz, Am Schrägen Weg 17, Fürstentum Liechtenstein, reg.č. FL-0002.304.866-2, a to za emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií;D) lhůta pro upsání nových akcií je třicetidenní, s tím, že počíná běžet ode dne následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;E) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva, v pracovní dny od 8,00 hodin do 12,00 hodinF) emisní kurz bude společností Calibre Establishment splacen dohodou o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti, a to pohledávky ve výši 292.531.134,21 Kč, slovy dvěstědevadesátdvamilionůpětsettřicetjedentisícjednostočtyřicetčtyři koruny české dvacetjedna haléřů,vyplývajících z dohody o privativní novaci ze dne 7.1. 2009.G) důvodem započtení je snížení rozsahu závazků společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky akcionáře Calibre Establishment v celkové výši 292.531.134,21 Kč, slovy dvěstědevadesátdvamilionůpětsettřicetjedentisícjednostočtyřicetčtyři koruny české dvacetjedna haléřů, tak, že se na zvýšení základního kapitálu započítává část pohledávky ve výši 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionů korun českých. zobrazit více skrýt více
  • 6. října 2004 - 15. prosince 2004 : Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti CANIS SAFETY a.s. o zvýšení základního kapitálua) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál... společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba posílit vnitřní zdroje financování společnostib) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) na částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouštíc) základní kapitál se zvyšuje upsáním 80 ks (slovy: osmdesáti kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, v listinné podobě a nebudou registrovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady určitých zájemcůd) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na úpis akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnostie) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům takto: * 40 ks (čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Jaromír Rataj, rodné číslo 67-06-05/0868, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 597; * 40 ks (čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Jiří Rataj, rodné číslo 71-05-27/5562, bytem Ostrava, Krásné Pole, Okolnice 646;f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti CANIS SAFETY a.s., a to Ostrava, Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 725 26, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný;g) upisovatel je povinen splatit:30 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet číslo 192436588/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Ostrava, zbytek emisního kursu do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,h) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to pan Jaromír Rataj a pan Jiří Rataj jsou povinni upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů