Trendy

1 878 030 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

96 707 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

1 013 072 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.6.2015Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9

Historické adresy

16.4.2015 - 2.6.2015U Skály 70/62, Krásné Pole, 725 26 Ostrava
27.8.2003 - 16.4.2015Ostrava - Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 72526

26816121

DIČ

od 8.9.2003

CZ26816121

Datum vzniku

27. srpna 2003

Datová schránka

zzydazr

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2706

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 9.9.2009

255 000 000 Kč

Historické jmění

12.7.2005 - 9.9.2009

10 000 000 Kč

27.4.2005 - 12.7.2005

10 000 000 Kč

15.12.2004 - 27.4.2005

10 000 000 Kč

27.8.2003 - 15.12.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 9

Bankovní účty

zvěřejněno 3.9.2015

CZ5703000000000186518034

... více účtů (celkem 7) najdete zde

Provozovny

od 2.5.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Vídeňská 255/106c, 619 00, Brno - Přízřenice

... více provozoven (celkem 32) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 16. dubna 2015 : Na společnost CANIS SAFETY a.s., IČ 26816121, se sídlem Ostrava - Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 725 26, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě přeshranič Na společnost CANIS SAFETY a.s., IČ 26816121, se sídlem Ostrava - Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 725 26, coby společnost nástupnickou přešlo v důsledku přeměny ve formě přeshranič...ní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti CANIS SLOVAKIA, s.r.o., IČ 36431168, se sídlem Priemyselná 2, Košice, PSČ 040 01, zapsané v Obchodném registru Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.28921/V. Rozhodným dnem sloučení byl 1. leden 2015. zobrazit více skrýt více
  • 16. prosince 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 10. června 2009 - 9. září 2009 : V souvislosti s rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu společnosti prohlašuje JUDr. Petr Svatoš za zastoupené akcionáře Jiřího Rataje a Jaromíra Rataje ve smyslu § 204a odstavec... 7 obchodního zákoníku, že akcionáři Jiří Rataj a Jaromír Rataj se vzdávají přednostního práva na upisování akcií, aby umožnili upsat nové akcie akcionáři Calibre Establishment. Nové akcie budou ve smyslu § 203 odstavec 2 písmeno d obchodního zákoníku nabídnuty předem určenému zájemci - akcionáři Calibre Establishemnt. Valná hromada společnosti CANIS SAFETY a.s. konaná dne 27.2.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti za těchto podmínek:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionů korun českých, ze základního kapitálu 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionů korun českých, na částku 255.000.000 Kč, slovy: dvěstěpadesátpětmilionů korun českých, a to upsáním nových akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku.A) důvodem zvýšení základního jmění je potřeba kapitálového posílení společnosti zejména ve vztahu k bankám;B) základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií ve smyslu § 203 obchodního zákoníku v platném znění, přičemž pokud jde o rozsah zvýšení základního kapitálu, bude základní kapitál zvýšen z původních 10.000.000,- Kč, slovy: desetmilionůkorunčeských, o nových 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionůkorunčeských, tedy na nových 255.000.000,- Kč slovy: dvěstěpadesátpětkorunčeských; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.C) zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno vydáním 245 (dvěstěčtyřicetipěti) kusy nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, a to tím způsobem, že tyto akcie budou nabídnuty konkrétnímu zájemci, obchodní společnosti Calibre Establishment, se sídlem Vaduz, Am Schrägen Weg 17, Fürstentum Liechtenstein, reg.č. FL-0002.304.866-2, a to za emisní kurs odpovídající jmenovité hodnotě nových akcií;D) lhůta pro upsání nových akcií je třicetidenní, s tím, že počíná běžet ode dne následujícího po nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; emisní kurz nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě;E) místem pro upisování akcií je sídlo společnosti - kancelář předsedy představenstva, v pracovní dny od 8,00 hodin do 12,00 hodinF) emisní kurz bude společností Calibre Establishment splacen dohodou o započtení peněžité pohledávky vůči společnosti, a to pohledávky ve výši 292.531.134,21 Kč, slovy dvěstědevadesátdvamilionůpětsettřicetjedentisícjednostočtyřicetčtyři koruny české dvacetjedna haléřů,vyplývajících z dohody o privativní novaci ze dne 7.1. 2009.G) důvodem započtení je snížení rozsahu závazků společnosti. Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením pohledávky akcionáře Calibre Establishment v celkové výši 292.531.134,21 Kč, slovy dvěstědevadesátdvamilionůpětsettřicetjedentisícjednostočtyřicetčtyři koruny české dvacetjedna haléřů, tak, že se na zvýšení základního kapitálu započítává část pohledávky ve výši 245.000.000,- Kč, slovy: dvěstěčtyřicetpětmilionů korun českých. zobrazit více skrýt více
  • 6. října 2004 - 15. prosince 2004 : Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti CANIS SAFETY a.s. o zvýšení základního kapitálua) zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, když základní kapitál... společnosti je v plné výši splacen; důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je potřeba posílit vnitřní zdroje financování společnostib) základní kapitál společnosti se zvyšuje ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) o částku ve výši 8,000.000,- Kč (slovy: osmmilionů korun českých) na částku ve výši 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouštíc) základní kapitál se zvyšuje upsáním 80 ks (slovy: osmdesáti kusů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, v listinné podobě a nebudou registrovány; zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady určitých zájemcůd) všichni akcionáři společnosti se před tímto rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali svého přednostního práva na úpis akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnostie) všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitým zájemcům takto: * 40 ks (čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Jaromír Rataj, rodné číslo 67-06-05/0868, bytem Ostrava, Krásné Pole, Bajgarova 597; * 40 ks (čtyřicet kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč v listinné podobě budou nabídnuty určitému zájemci, kterým je pan Jiří Rataj, rodné číslo 71-05-27/5562, bytem Ostrava, Krásné Pole, Okolnice 646;f) určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo obchodní společnosti CANIS SAFETY a.s., a to Ostrava, Krásné Pole, U Skály 70/62, PSČ 725 26, a to místnost předsedy představenstva vždy v každý pracovní den lhůty od 8,00 hodin do 15,00 hodin; emisní kurs akcií takto upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tedy 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých) na jednu akcii a tento emisní kurs je pro všechny upisovatele stejný;g) upisovatel je povinen splatit:30 % emisního kursu upsaných akcií nejpozději do čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na účet číslo 192436588/0300 vedený u ČSOB, a.s., pobočka Ostrava, zbytek emisního kursu do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,h) určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, že určitý zájemce, a to pan Jaromír Rataj a pan Jiří Rataj jsou povinni upsat akcie ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým bude toto rozhodnutí valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty oznámí představenstvo předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nejpozději pátý pracovní den běhu této lhůty nebo osobně předaným v této lhůtě; akcie budou upsány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů