Trendy

18 003 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-4 606 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

474 122 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Trendy

7

Zaměstnanců za rok 2009

Základní údaje

Sídlo

od 20.6.2005 Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov 407, PSČ 74251

Historické adresy

20.12.2003 - 20.6.2005 Nový Jičín, K Nemocnici 211/1, PSČ 74101

26822369

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2012 - 26.2.2014

CZ26822369

31.12.2005 - 31.12.2008

CZ26822369

Datum vzniku

20. prosince 2003

Datová schránka

euedcdf

Historické názvy

20.12.2003 - 3.3.2015

CCG a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2742

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 6.10.2009

170 000 000 Kč

Historické jmění

17.8.2007 - 6.10.2009

80 000 000 Kč

24.7.2006 - 17.8.2007

64 000 000 Kč

7.3.2005 - 24.7.2006

30 000 000 Kč

26.1.2005 - 7.3.2005

2 000 000 Kč

20.12.2003 - 26.1.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kopřivnice

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 3. března 2015 : Právní důvod zrušení : Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 6/2014-9 ze dne 02.12.2014, které nabylo právní moci dne 31.12.2014 byla společnost zrušena s likvidací.

Historické ostatní skutečnosti

 • 10. září 2009 - 6. října 2009 : Dne 19. ledna 2009 rozhodla valná hromada společnosti CCG a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:- Základní kapitál CCG a.s., se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, P... SČ 742 51, identifikační číslo 268 22 369 (dále též "společnost") se zvyšuje o částku ve výši 90,000.000,-- Kč, slovy: devadesátmilionů korun českých, na částku 170,000.000,-- Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií.- Základní kaptiál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to: 180, slovy: stoosmdesát kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.00,-- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,- Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci a to- obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo 253 42 533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542.- Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CCG a.s., na adrese Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 745 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku- Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí: 500.000,-- Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč,- Připouští se možnost započtění pěněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a to pohledávek v níže uvedeném rozsahu:- Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 18.9.2007 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., jako věřitelem, a obchodní společností CCG a.s., jako dlužníkem na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 30,000.000,- Kč, slovy: třicet milionů korun českých. Tyto peněžní prostředky byly obchodní společnosti CCG, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 30,000.000,-- Kč, slovy: třicet milionů korun českých.- Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 27.9.2007 uzavřené mezi obchodní společnosti Geofin, a.s., jako věřitelem, a obchodní společností CCG a.s., jako dlužníkem, na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 70,000.000,--Kč, slovy: sedmdesát milionů korun českých. Tyto peněžní prostředky byly obchodní společnosti CCG, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 60,000.000,-- Kč, slovy: šedesát milionů korun českých. Stav a existence pohledávek včetně dokladů prokazujících právní důvod vzniku těchto pohledávek byla ověřena auditorem - obchodní společností DANEPO s.r.o., Masarykova 334/20, 746 01 Opava (číslo osvědčení 320) ve Zprávě auditora, č. ev. 08/754 ze dne 17.12.2008.Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Geofin, a.s. bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2007 - 17. srpna 2007 : Emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením pohledávek v rozsahu výše uvedeném a to uzavřením dohody o započtení pohledávek. Lhůta pro splacení peněžitého vkl... adu t.j. uzavření dohody o započtení pohledávek činí šedesát dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh dohody o započtení bude předem určenému zájemci doručen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Započtení se stane účinné vůči společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem Geofin, a.s.bude doručen společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2007 - 17. srpna 2007 : * Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 21.6.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem a společností jako dluž... níkem, na základě které byly akcionářem společnosti poskytnuty finanční prostředky ve výši 215.000,-Kč, slovy: dvěstěpatnácttisíc korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 215.000,-Kč, slovy: dvěstěpatnácttisíc korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 215.000,-Kč, slovy: dvěstěpatnácttisíc korun českých.* Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 5.9.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem a společností jako dlužníkem, na základě které byly akcionářem společnosti poskytnuty finanční prostředky ve výši 1,400.000,-Kč slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 1,400.000,-Kč, slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 1,400.000,-Kč, slovy: jedenmiliončtyřistatisíc korun českých.* Pohledávky vyplývající ze smlouvy o úvěru ze dne 15.9.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., identifikační číslo: 253 42 533, jako věřitelem a společností jako dlužníkem, na základě které byly jakcionářem společnosti poskytnuty finanční prostředky ve výši 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 2,000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 2.000.000,-Kč, slovy: dvamiliony korun českých .* Pohledávka vyplývající ze Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.10.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s. identifikační číslo 253 42 533, jako postupitelem a společností jako postupníkem, na základě vznikl společnosti vůči obchodní společností Geofin, a.s. závazek ve výši 9,092.640,-Kč, slovy: devětmilionůdevadesátdvatisícšestsetčtyřicet korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 9,092.640,-Kč, slovy: devětmilionůdevadesátdvatisícešestsetčtyřicet korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 8,375.000,-Kč, slovy: osmmilionůtřistasedmdesátpět korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2007 - 17. srpna 2007 : Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu a to pohledávek v níže uvedeném rozsahu:*Pohledávky vy... plývající ze smlouvy o úvěru ze dne 30.3.2006 uzavřené mezi obchodní společností Geofin, a.s., identifikační číslo 253 42 533, jako věřitelem a společností jako dlužníkem, na základě které byly akcionářem společnosti poskytnuty finanční prostředky ve výši 34,000.000,-Kč, slovy: třicetčtyřimilionů korun českých. K 31.10.2006, slovy: třicátému prvnímu říjnu roku dvatisícešest, činil závazek společnosti z tohoto právního důvodu 4,010.000,-Kč slovy: čtyřimilionydesettisíc korun českých. Pohledávka je navrhována k započtení v rozsahu 4,010.000,-Kč, slovy: čtyřimilionydesettisíc korun českých. zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2007 - 17. srpna 2007 : Základní kapitál CCG a.s., se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 742 51, identifikační číslo: 268 22 369 (dále též "společnost") se zvyšuje o částku ve výši 16,000... .000,-Kč, slovy: šestnáctmilionů korun českých, na částku 80.000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to :32, slovy: třicetdva kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii v listinné podobě,Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci a to* obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07, identifikační číslo 25342533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542 upíše 32 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě,Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CCG a.s., na adrese Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 745 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí:500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč, zobrazit více skrýt více
 • 29. června 2007 - 17. srpna 2007 : Dne 21.12.2006 rozhodla valná hromada společnosti CCG a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:
 • 9. února 2006 - 24. července 2006 : Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí:100.000,00 Kč, slovy: stotisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč. Celý em... isní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě do tří měsíců ode dne úpisu akcií na účet č. 4023721028/2400. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti na splacení emisního kursu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2006 - 24. července 2006 : Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to 340, slovy třistačtyřicet kusů, kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč jedné akcie v listinné podobě... . Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisování akcií, a budou nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07, identifikační číslo 25342533, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542 upíše 340 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 100.000,00 Kč v listinné podobě. Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti CCG a.s., na adrese Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 745 51 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počítané ode dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2006 - 24. července 2006 : Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 34,000.000,00 Kč, slovy: třicetčtyřimilionů korun českých, na částku 64,000.000,00 Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení... základního kapitálu se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 9. února 2006 - 24. července 2006 : Dne 30.11.2005 rozhodla valná hromada o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:
 • 26. ledna 2005 - 7. března 2005 : Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští.
 • 26. ledna 2005 - 7. března 2005 : Celý emisní kurs nově upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne úpisu akcií na účet č. 4023721028/2400
 • 26. ledna 2005 - 7. března 2005 : Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí:500.000,-Kč, slovy: pětsettisíc korun českých, na jednu akcii ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč
 • 26. ledna 2005 - 7. března 2005 : Všechny akcie lze upsat v sídle společnosti JOB AIR, s.r.o., na adrese Mezinárodní letiště Ostrava, 745 51, Mošnov 407 smlouvou o upsání akcií ve lhůtě do třiceti dnů počínaje ode ... dne právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen představenstvem osobně nebo zásilkou doručenou na adresu jeho bydliště nebo sídla. Upisování akcií může začít též dříve než bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku za předpokladu, že byl podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2005 - 7. března 2005 : Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť akcionáři všichni akcionáři se prohlášením učiněným na této valné hromadě vzdali svého přednostního práva k upisová... ní akcií, a budou nabídnuty určitým zájemcům a to :- pan Ing. Josef Horňák, r.č. 600328/0415, bytem Nový Jičín, Resslova 1213/1 upíše 14 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě- obchodní společnosti Geofin, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Pikartská 1337/7, PSČ 716 07, identifikační číslo 25342533, zapsané v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2542 upíše 28 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě- pan Ing. Lubomír Vavroš, r.č. 620725/1204, bytem Studénka, ul. Mírová č. 613, PSČ 742 13 upíše 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě- pan Ing. Pavel Honěk, r.č. 670609/0666, bytem Studénka, ul. Bezručova č. 703, PSČ 742 13 upíše 5 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě- pan Martin Lubojacký, r.č. 680615/1374, bytem Studénka, ul. Sjednocení 757, PSČ 742 13 upíše 4 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2005 - 7. března 2005 : Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, a to:56 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč v listinné podobě
 • 26. ledna 2005 - 7. března 2005 : Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 28,000.000,-Kč, slovy: dvacetosmmilionů korun českých, na částku 30,000.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základ... ního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu je přípustné, neboť akcionáři splatili emisní kurz dříve upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
 • 26. ledna 2005 - 7. března 2005 : Dne 25.11.2004 rozhodla valná hromada společnosti o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií, přičemž:
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů