Trendy

30 454 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

-17 919 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

140 502 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 11.4.2015 28. října 205/45, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Historické adresy

26.2.2015 - 11.4.2015 Velká 2984/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
4.3.2014 - 26.2.2015 Velká 2984/23, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
26.8.2004 - 4.3.2014 Ostrava - Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 70200

26841274

DIČ

od 1.10.2004

CZ26841274

Datová schránka

ahrgrkw

Historické názvy

11.4.2015 - 6.5.2015

VOKD Development, a.s.

26.2.2015 - 11.4.2015

VOKD Development, a.s.

30.10.2014 - 26.2.2015

VOKD Development, a.s.

20.8.2012 - 30.10.2014

VOKD Development, a.s.

20.2.2009 - 20.8.2012

TRIMEX GROUP a.s.

20.2.2009 - 20.8.2012

TRIMEX  GROUP  a.s.

26.8.2004 - 20.2.2009

TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s.

26.8.2004 - 20.2.2009

TRIMEX  MAJETKOVÁ,  a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2824

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 17.7.2009

30 000 000 Kč

Historické jmění

26.8.2004 - 17.7.2009

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Ostravy

Bankovní účty

zvěřejněno 23.10.2013

1658092399 / 0800

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 11. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 26. srpna 2004 - 8. dubna 2011 : Jediným akcionářem je společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, se sídlem 15 Stopher House, Webber Street, London, SE1 0RE, England, číslo registrace rejstříku společností: 4364791.
  • 16. prosince 2008 - 17. července 2009 : Dne 6.11.2008 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s. o zvýšení základního kapitálu takto:1. Základní kapitál obchod... ní společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00, identifikační číslo: 268 41 274, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2824 (dále též jen "Společnost") se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2,000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých na novou výši 30,000.000,-Kč, slovy: třicet milionů korun českých. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 28,000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 28 ks, slovy: dvacet osm kusů, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slova: jeden milion korun českých, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie").3. V souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti jediný akcionář Společnosti výslovně prohlašuje, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku, v platném znění, vzdává svého přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu.4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je obchodní společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, se sídlem 15 Stopher House, Webber Street, London, SE1 0RE, England, číslo registrace rejstříku společnosti: 4364791 (dále též jen "TRIMEX ENTERPRISES LIMITED" nebo "předem určený zájemce").5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s.: Ostrava, Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí devadesát (90) kalendářních dnů a počne běžet od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, v platném znění.6. Výše úhrnného emisního kursu je rovna součtu jmenovitých hodnot nových akcií a činí 28,000.000,- Kč (slovy: dvacet osm milionů korun českých). Úpis s emisním ážiem se nepřipouští.7. Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcí, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcí.8. Společnost TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s. jako dlužník, a společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, jako věřitel, uzavřely postupně tyto smlouvy o úvěru:- Dne 28.2.2006, slovy: dvacátého osmého února roku dva tisíce šest, byla uzavřena smlouva o úvěru, kterou se společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 10,000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s. jako dlužníku poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části.- Dne 27.4.2006, slovy: dvacátého sedmého dubna roku dva tisíce šest, byla uzavřena smlouva o úvěru, kterou se společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 7,000.000,- Kč, slovy: sedm milionů korun českých. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části.- Dne 17.7.2006, slovy: sedmnáctého července roku dva tisíce šest, byla uzavřena smlouva o úvěru, kterou se společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 3,500.000,- Kč, slovy: tři miliony pět set tisíc korun českých. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části.- Dne 5.12.2006, slovy: pátého prosince roku dva tisíce šest, byla uzavřena smlouva o úvěru, kterou se společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 3,000.000,- Kč, slovy: tři miliony korun českých. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části.- Dne 3.7.2007, slovy: třetího července roku dva tisíce sedm, byla uzavřena smlouva o úvěru, kterou se společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 2,500.000,- Kč, slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části.- Dne 8.1.2008, slovy: osmého ledna roku dva tisíce osm, byla uzavřena smlouva o úvěru, kterou se společnost TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, jako věřitel, zavázala půjčit Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, peněžní prostředky celkem ve výši 2,000.000,- Kč, slovy: dva miliony korun českých. Tyto peněžní prostředky byly Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, poskytnuty a k dnešnímu dni nebyly splaceny, a to ani z části.Na základě výše uvedených skutečností tak vznikla společnosti TRIMEX ENTERPRISES LIMITED, jako věřiteli, pohledávka vůči Společnosti TRIMEX MAJETKOVÁ, a.s., jako dlužníku, celkem ve výši 28,000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých.(dále též jen "Specifikovaná pohledávka").Jediný akcionář v působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením Specifikované pohledávky proti závazku předem určeného zájemce TRIMEX ENTERPRISES LIMITED na splacení emisního kurzu upsaných akcií.9. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením Specifikované pohledávky, celkem ve výši 28,000.000,- Kč, slovy: dvacet osm milionů korun českých. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí devadesát (90) kalendářních dnů a počne běžet od dne podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno sto procent (100%) jmenovité hodnoty akcií. Splacení nepeněžitým vkladem se nepřipouští.10. Dohoda o započtení Specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem TRIMEX ENTERPRISES LIMITED bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů