Trendy

759 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

241 tis. Kč

Zisk za rok 2015

Trendy

24 734 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 28.11.2016 Březinova 136/7, Hodolany, 779 00 Olomouc

Historické adresy

19.1.2005 - 28.11.2016 Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 77200

26849682

DIČ

od 1.3.2005

CZ26849682

Datová schránka

pf3e6fc

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2856

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 21.12.2011

21 700 000 Kč

Historické jmění

17.2.2009 - 21.12.2011

29 000 000 Kč

1.3.2006 - 17.2.2009

2 000 000 Kč

19.1.2005 - 1.3.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Olomouce

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

209702468 / 0300

Provozovny

od 19.1.2005

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Březinova 136/7, 772 00, Olomouc - Hodolany

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 28. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 28. července 2014 - 11. května 2016 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 28. července 2014 - 12. prosince 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 3. srpna 2011 - 21. prosince 2011 : Mimořádná valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu, neboť společnost v zákonem stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a proto o jejich jmenovitou hodnotu snižuj... e svůj základní kapitál za níže uvedených podmínek. Základní kapitál se snižuje z důvodu, že si je valná hromada společnosti vědoma skutečnosti, že společnost v zákonem stanovených lhůtách nezcizí své vlastní akcie, a proto již nyní o jejich jmenovitou hodnotu snižuje svůj základní kapitál.Rozsah snížení základního kapitálu bude roven součtu jmenovitých hodnot vlastních akcií v majetku společnosti, což znamená, že jeho výše bude snížena ze současných 29.000.000,- Kč (slovy: dvacetidevítimilionůkorunčeských) o částku 7.300.000,- Kč (slovy: sedmimilionůtřísettisíckorunčeských) na nových 21.700.000,- Kč (slovy: dvacetjedenmilionsedmsettisíckorunčeských).Snížení základního kapitálu bude provedeno zničením vlastních listinných kmenových akcií v počtu 73 (slovy: sedmdesátitří) kusů, čísel 218 až 290, znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, nekótovaných, v celkové hodnotě 7.300.000,- Kč (slovy: sedmimilionůtřísettisíckorunčeských) vykazovaných v jejím majetku.S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že tato částka bude použita částečně na úhradu závazku vzniklého na základě koupě vlastních akcií (7.253.718,- Kč, slovy sedmmilionůdvěstěpadesáttřitisícesedmsetosmnáctkorunčeských) a částečně na úhradu ztráty z minulých let (46.282,- Kč, slovy: čtyřicetšesttisícdvěstěosmdesátdvěkorunyčeské). zobrazit více skrýt více
  • 14. ledna 2009 - 17. února 2009 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 17.12.2008 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o celkovou částku ve výši 27.000.000,- Kč (slovy : dvacet sedm milionů ... korun českých), tedy z dosavadní částky ve výši 2.000.000,- Kč (slovy : dva miliony korun českých( na částku ve výši 29.000.000,- Kč (slovy : dvacet devět milionů korun českých), a to nepeněžitým vkladem, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští.Předmět nepeněžitého vkladu tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, na listu vlastnictví 3022 pro katastrální území Hodolany, obec a okres Olomouc, a to : budova v části obce Hodolany č.p. 136, způsob využití občanská vybavenost postavená na pozemku parcele St. 1307/1 - zastavěná plocha a nádvoří a na cizím pozemku parcele číslo St. 1307/3 (zapsané na listu vlastnictví číslo 3472), pozemek parcela číslo St. 1307/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 500 m2, pozemek parcela číslo 624/37 - ostatní plocha o výměře 327 m2.Předmět nepeněžitého vkladu je oceněn znaleckým posudkem znalkyně paní Ing. Renáty Urbáškové, bytem Stromořadí 1291, Uničov, PSČ 783 91, pořadové číslo 1847-187-2008 ze dne 27.10.2008 (slovy :dvacátého sedmého října roku dva tisíce osm), jmenovanou pro ocenění nepeněžitého vkladu usnesením Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, č.j. 30 Nc 6095/2008-5, ze dne 25.8.2008 (slovy :dvacátého pátého srpna roku dva tisíce osm), které nabylo právní moci dne 16.9.2008 (slovy : šestnáctého října roku dva tisíce osm), na částku ve výši 27.000.000,- Kč (slovy : dvacet sedm milionů korun českých).Valná hromada současně rozhodla o tom, že základní kapitál bude navýšen upsáním nových akcií, a to 270 (slovy : dvě stě sedmdesáti) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy :jedno sto tisíc korun českých) v listinné podobě; o tom, že emisní kurz jedné akcie bude 100.000,- Kč (slovy : jedno sto tisíc korun českých); o tom, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti MERIT GROUP a.s., se sídlem Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00, identifikační číslo 646 09 995, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B vložka 1221; o tom, že lhůta pro upsání akcií bude činit jeden měsíc od doručení výzvy společnosti zájemci k upsání nových akcií; o tom, že místem upisování akcií bude sídlo společnosti, tedy Olomouc, Březinova 136/7, PSČ 772 00; o tom, že emisní kurz bude splacen předáním prohlášení vkladatele dle ustanovení § 60 obchodního zákoníku a předáním nemovitostí společnosti, ve lhůtě třicet dní od upsání akcií. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů