Trendy

423 602 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2011

Trendy

- 124 466 tis. Kč

Ztráta za rok 2011

Trendy

26 051 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2011

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2011

Základní údaje

Sídlo

od 29.6.2005 Mezinárodní letiště Ostrava - Mošnov 407, PSČ 74251

26864703

DIČ

Není plátce DPH

1.1.2012 - 18.8.2014

CZ26864703

5.10.2005 - 31.12.2008

CZ26864703

Datum vzniku

29. června 2005

Datová schránka

cnqdcvj

Historické názvy

22.2.2010 - 28.12.2010

Central Charter Airlines a.s.

24.8.2007 - 22.2.2010

CENTRAL AVIATION ASSETS a.s.

29.6.2005 - 24.8.2007

CENTRAL CONNECT AIRLINES a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2906

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 4.7.2011

21 000 000 Kč

Historické jmění

29.6.2005 - 4.7.2011

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Kopřivnice

Provozovny

od 29.6.2005

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 742 51, Mošnov 407

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 12. června 2013 : Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 36 INS 3268/2012-B-25 ze dne 22.5.2013 byl insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek zproštěn funkce a ustanovena novým insolvenčním správcem Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. KSOS 36 INS 3268/2012-B-25 ze dne 22.5.2013 byl insolvenční správce Mgr. Ivo Šotek zproštěn funkce a ustanovena novým insolvenčním správcem... JUDr. Kateřina Martínková. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. března 2011 - 4. července 2011 : Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,-Kč (dva miliony korun českých) o částku 19.000.000,-Kč (devatenáct milionů korun českých) na novou výši 21.000.0... 00,-Kč (dvacet jedna milionů korun českých) za následujících podmínek:- upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští,- nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem,- zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 190 ks akcií (jedno sto devadesát kusů) nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá,- akcie nebudou kótované a se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti,- akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím valné hromady svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti,- nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, Josefu Břeňovi, nar. 21.02.1983, bytem Havířov, Město, Mickiewiczova 555/13, okr. Karviná, tak, že mu bude nabídnuto všech 190 ks (jedno sto devadesát kusů) kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, a to Smlouvou o upsání akcií, která bude uzavřena mezi společností a předem určeným zájemcem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku,- místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti Czech Connect Airlines a.s. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí 30 (třicet) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Tento návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií je představenstvo povinno zaslat či předat předem určenému zájemci po podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů od jeho podání. Upisování akcií předem určeným zájemcem může začít dříve, než usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku, je však vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,- emisní kurs každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (jedno sto tisíc korun českých) činí 100.711,-Kč (jedno sto tisíc sedm set jedenáct korun českých), přičemž emisní ážio činí 711,- Kč (sedm set jedenáct korun českých) na každou nově upsanou akcii.Připouští se možnost započtení níže uvedených peněžitých pohledávek předem určeného zájemce, Josefa Břeně, proti pohledávce společnosti Czech Connect Airlines a.s. na splacení emisního kursu všech 190 ks (jedno sto devadesát kusů) kmenových listinných akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) každá, upsaných tímto předem určeným zájemcem.Pohledávky předem určeného zájemce tvoří nesplacené dlužné částky a jejich příslušenství, vzniklé z titulu níže uvedených smluv o úvěru, uzavřených mezi společností CCG a.s., se sídlem Mezinárodní letiště Ostrava, Mošnov 407, PSČ 742 51, IČ 268 22 369, jako věřitelem (dále jen "CCG a.s.") a společností Czech Connect Airlines a.s., jako dlužníkem, přičemž pohledávky z níže uvedených smluv o úvěru byly postoupeny na základě smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené mezi společností CCG a.s. jako postupitelem a předem určeným zájemcem, Josefem Břeněm jako postupníkem dne 01.03.2011 (prvního března roku dvoutisícího jedenáctého).Pohledávky ze:- Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 08.02.2010 (osmého února roku dvoutisícího desátého) na částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých),- Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 08.03.2010 (osmého března roku dvoutisícího desátého) na částku 1.800.000,- Kč (jeden milion osm set tisíc korun českých),- Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 08.03.2010 (osmého března roku dvoutisícího desátého) na částku 2.200.000,- Kč (dva milony dvě stě tisíc korun českých),- Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 12.4.2010 (dvanáctého dubna roku dvoutisícího desátého) na částku 4.000.000,- Kč (čtyři miliony korun českých),- Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 20.04.2010 (dvacátého dubna roku dvoutisícího desátého) na částku 2.500.000,- Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých),- Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 03.05.2010 (třetího května roku dvoutisícího desátého) na částku 7.900.000,- Kč (sedm milionů devět set tisíc korun českých), ze které již byla splacena dlužná částka ve výši 5.400.000,- Kč (pět milionů čtyři sta tisíc korun českých),- Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 11.10.2010 (jedenáctého října roku dvoutisícího desátého) na částku 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých), a- Smlouvy o úvěru, uzavřené dne 16.12.2010 (šestnáctého prosince roku dvoutisícího desátého) na částku 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých),činí dle předložené zprávy auditora, vyhotovené auditorskou společností MGI HÁJEK, KOČOVÁ & spol., s.r.o., se sídlem Praha 6, Jaselská 18, PSČ 160 00, IČ 618 55 120, osvědčení č. 127, dne 02.03.2011 (druhého března roku dvoutisícího jedenáctého), odpovědnými auditory Ing. Naděždou Kočovou, osvědčení č. 156 a Ing. Petrem Hájkem, osvědčení č. 140, k datu vydání zprávy auditora (dále jen "zpráva auditora") celkem 19.135.261,41 Kč (devatenáct milionů jedno sto třicet pět tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých a čtyřicet jedna haléřů). Tato pohledávka bude započtena ve výši 19.135.090,-Kč (devatenáct milionů jedno sto třicet pět tisíc devadesát korun českých).Schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v sídle společnosti Czech Connect Airlines a.s. nejdéle do 3 (tří) dnů od úpisu nových akcií, tj, od uzavření Smlouvy o upsání nových akcií. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude předem určenému zájemci předložen současně se smlouvou o upsání nových akcií.V případě, že nebudou předem určeným zájemcem upsány všechny mu nabídnuté akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií v souladu s tímto rozhodnutím neúčinné dle ust. § 167 Obch.Z. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů