Trendy

200 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-42 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

17 956 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.1.2017 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

28.11.2013 - 2.1.2017 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
28.11.2005 - 28.11.2013 Třinec - Staré Město, Komenského 812, PSČ 73961

26875373

DIČ

od 16.7.2014

CZ26875373

Datová schránka

rwmgr4p

Historické názvy

28.11.2005 - 2.1.2017

Třinecká realitní kancelář, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2968

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.9.2007

16 200 000 Kč

Historické jmění

6.12.2006 - 19.9.2007

2 000 000 Kč

28.11.2005 - 6.12.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 19.9.2017

5230010848 / 5500

... více účtů (celkem 4) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 20. září 2017 : K akciím vydaným obchodní společností byl na základě "Zástavní smlouvy k akciím vydaným společností CPI Retails Třinec, a.s." ze dne 24.8.2017 zřízen zákaz zatížení nebo zcizení be K akciím vydaným obchodní společností byl na základě "Zástavní smlouvy k akciím vydaným společností CPI Retails Třinec, a.s." ze dne 24.8.2017 zřízen zákaz zatížení nebo zcizení be...z předchozího písemného souhlasu společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČO: 492 40 901 ("Banka"). Zákaz zatížení nebo zcizení byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Banky na dobu od uzavření zástavní smlouvy až do zániku zástavního práva dle zástavní smlouvy, nejpozději však do 31.12.2031. zobrazit více skrýt více
 • 30. srpna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : h) Každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií). Nebude-li tato část emisní... ho kursu upsaných akcií v této lhůtě splacená započtením peněžité pohledávky či peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti (uzavřením dohody o započtení), je upisovatel povinen takto nesplacenou část emisního kursu jím upsaných akcií v téže lhůtě splatit v penězích na zvláštní účet otevřený za tím účelem společností na její jméno u banky Komerční banka, a.s. č.ú. 86-5857900297/0100. Zbývající část 70 % emisního kursu upsaných akcií je každý upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho (1) roku od jejich upsání, a to na účet u banky, který společnost upisovateli včas a prokazatelně sdělí. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : Pohledávky MUDr. Romana Dudysa, rodné číslo 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 739 61, vůči společnosti v celkové výši 2.916.000,-Kč bez příslušenství. Jedná... se o následující pohledávky:- Pohledávka na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2006 ve výši 2.700.000,-Kč. Připouští se možnost započtení do výše 2.700.000,-Kč- Pohledávka na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 12.03.2007 ve výši 216.000,-Kč. Připouští se možnost započtení do výše 216.000,-Kč.- Pohledávka Ing. Jána Modera, rodné číslo 580125/6681, bytem Bystřice 1241, PSČ 739 95, vůči společnosti ve výši 4.050.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2006. Připouští se možnost započtení do výše 4.050.000,-Kč.- Pohledávka Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., rodné číslo 630726/6185, bytem Praha 1, Ve Smečkách 1326/11, PSČ 110 00, vůči společnosti ve výši 4.050.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2006. Připouští se možnost započtení do výše 4.050.000,-Kč.Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisu akcií ( uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatelé jsou povinni vníže uvedené 30 denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení se všemi upisovateli musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : g) Připouští se, aby upisovatelé započetli své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Předmě... tem započtení mohou být tyto pohledávky:- Pohledávka JUDr. Henryka Kopce, rodné číslo 430503/952, bytem Třinec, Konská 411, PSČ 739 61 vůči společnosti ve výši 350.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 06.02.2007. Připouští se možnost započtení pouze do výše 296.000,-Kč.- Pohledávka Boženy Madejové, rodné číslo 445226/160, bytem Třinec, Konská 369, PSČ 739 61, vůči společnosti ve výši 350.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 06.02.2007. Připouští se možnost započtení pouze do výše 296.000,-Kč. - Pohledávka MUDr. Martina Polacha, rodné číslo 621021/0798, bytem Nový Malín, Plechy 61, PSČ 788 03, vůči společnosti ve výši 2.700.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2006. Připouští se možnost započtení pouze do výše 2.592.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : f) Předem určení zájemci upíší upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, jejíž návrh jim bude předložen představenstvem společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s. ve lhůtě 30 dn... ů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 90 dnů po doručení jejího návrhu předem určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : e) Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 162.000,-Kč činí... 162.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 74.000,-Kč činí 74.000,-Kč. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání v následujícím poměru těmto zájemcům (dále jen "předem určení zájemci"):- JUDr. Henryk Kopec, rodné číslo 430503/952, bytem Třinec, K... onská 411, PSČ 739 61 - 4 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 74.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 296.000,-Kč- Božena Madejová, rodné číslo 445226/160, bytem Třinec, Konská 369, PSČ 739 61 - 4 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 74.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 296.000,-Kč- MUDr. Martin Polach, rodné číslo 621021/0798, bytem Nový Malín, Plechy 61, PSČ 788 03 - 16 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 2.592.000,-Kč- MUDr. Roman Dudys, rodné číslo 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 739 61 - 18 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 2.916.000,-Kč- Ing. Ján Moder, rodné číslo 580125/6681, bytem Bystřice 1241, PSČ 739 95 - 25 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 4.050.000,-Kč- Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., rodné číslo 630726/6185, bytem Praha 1, Ve Smečkách 1326/11, PSČ 110 00 - 25 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 4.050.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : c) Vzhledem k tomu, že se akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upisování akcií, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákon... íku. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se bude upisovat 84 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, 8 kusů no... vých kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 74.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : a) Základní kapitál společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s. se zvyšuje o částku 14.200.000,-Kč (slovy: Čtrnáctmiliónůdvěstětisíc korun českých), tj. z částky 2.000.000,-Kč (sl... ovy: Dvamilióny korun českých) na částku 16.200.000,-Kč (slovy: Šestnáctmiliónůdvěstětisíc korun českých) upsáním nových akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : Valná hromada společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s., rozhodla dne 18.04.2007 v souladu s ustanovením čl. 39 odst. 4.2. stanov společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s., o...  zvýšení základního kapitálu společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s.,tak, že: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů