Trendy

200 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2015

Trendy

-42 tis. Kč

Ztráta za rok 2015

Trendy

17 956 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2015

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2015

Základní údaje

Sídlo

od 2.1.2017 Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

Historické adresy

28.11.2013 - 2.1.2017 Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
28.11.2005 - 28.11.2013 Třinec - Staré Město, Komenského 812, PSČ 73961

26875373

DIČ

od 16.7.2014

CZ26875373

Datum vzniku

28. listopadu 2005

Datová schránka

rwmgr4p

Historické názvy

28.11.2005 - 2.1.2017

Třinecká realitní kancelář, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2968

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 19.9.2007

16 200 000 Kč

Historické jmění

6.12.2006 - 19.9.2007

2 000 000 Kč

28.11.2005 - 6.12.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 1

Bankovní účty

zvěřejněno 29.7.2014

86- 5857900297 / 0100

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

 • 30. srpna 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : h) Každý upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě 30 dnů od jejich upsání (uzavření smlouvy o upsání akcií). Nebude-li tato část emisní... ho kursu upsaných akcií v této lhůtě splacená započtením peněžité pohledávky či peněžitých pohledávek upisovatele vůči společnosti (uzavřením dohody o započtení), je upisovatel povinen takto nesplacenou část emisního kursu jím upsaných akcií v téže lhůtě splatit v penězích na zvláštní účet otevřený za tím účelem společností na její jméno u banky Komerční banka, a.s. č.ú. 86-5857900297/0100. Zbývající část 70 % emisního kursu upsaných akcií je každý upisovatel povinen splatit ve lhůtě jednoho (1) roku od jejich upsání, a to na účet u banky, který společnost upisovateli včas a prokazatelně sdělí. Emisní kurs lze splatit pouze peněžitými vklady. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : Pohledávky MUDr. Romana Dudysa, rodné číslo 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 739 61, vůči společnosti v celkové výši 2.916.000,-Kč bez příslušenství. Jedná... se o následující pohledávky:- Pohledávka na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2006 ve výši 2.700.000,-Kč. Připouští se možnost započtení do výše 2.700.000,-Kč- Pohledávka na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 12.03.2007 ve výši 216.000,-Kč. Připouští se možnost započtení do výše 216.000,-Kč.- Pohledávka Ing. Jána Modera, rodné číslo 580125/6681, bytem Bystřice 1241, PSČ 739 95, vůči společnosti ve výši 4.050.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2006. Připouští se možnost započtení do výše 4.050.000,-Kč.- Pohledávka Ing. Tomáše Chreneka, Ph.D., rodné číslo 630726/6185, bytem Praha 1, Ve Smečkách 1326/11, PSČ 110 00, vůči společnosti ve výši 4.050.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2006. Připouští se možnost započtení do výše 4.050.000,-Kč.Započtení shora uvedených pohledávek upisovatelů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií bude provedeno písemnou dohodou o započtení dle § 580 a 581 odst. 3 občanského zákoníku. Návrh dohody vypracuje představenstvo společnosti a doručí jej již podepsaný za společnost ve dvojím vyhotovení každému upisovateli při úpisu akcií ( uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatelé jsou povinni vníže uvedené 30 denní lhůtě návrh dohody podepsat a jeden podepsaný stejnopis doručit společnosti. Podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny. Dohody o započtení se všemi upisovateli musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : g) Připouští se, aby upisovatelé započetli své níže uvedené peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jimi upsaných akcií. Předmě... tem započtení mohou být tyto pohledávky:- Pohledávka JUDr. Henryka Kopce, rodné číslo 430503/952, bytem Třinec, Konská 411, PSČ 739 61 vůči společnosti ve výši 350.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 06.02.2007. Připouští se možnost započtení pouze do výše 296.000,-Kč.- Pohledávka Boženy Madejové, rodné číslo 445226/160, bytem Třinec, Konská 369, PSČ 739 61, vůči společnosti ve výši 350.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se o pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 06.02.2007. Připouští se možnost započtení pouze do výše 296.000,-Kč. - Pohledávka MUDr. Martina Polacha, rodné číslo 621021/0798, bytem Nový Malín, Plechy 61, PSČ 788 03, vůči společnosti ve výši 2.700.000,-Kč bez příslušenství. Jedná se pohledávku na vrácení peněz ze smlouvy o půjčce ze dne 21.12.2006. Připouští se možnost započtení pouze do výše 2.592.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : f) Předem určení zájemci upíší upisované akcie ve smlouvě o upsání akcií, jejíž návrh jim bude předložen představenstvem společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s. ve lhůtě 30 dn... ů od právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu, kterým bude povolen zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku s tím, že lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce 90 dnů po doručení jejího návrhu předem určenému zájemci. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : e) Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě, bez emisního ážia, tzn. že emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 162.000,-Kč činí... 162.000,-Kč, emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě ve výši 74.000,-Kč činí 74.000,-Kč. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : d) Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání v následujícím poměru těmto zájemcům (dále jen "předem určení zájemci"):- JUDr. Henryk Kopec, rodné číslo 430503/952, bytem Třinec, K... onská 411, PSČ 739 61 - 4 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 74.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 296.000,-Kč- Božena Madejová, rodné číslo 445226/160, bytem Třinec, Konská 369, PSČ 739 61 - 4 kusy kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 74.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 296.000,-Kč- MUDr. Martin Polach, rodné číslo 621021/0798, bytem Nový Malín, Plechy 61, PSČ 788 03 - 16 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 2.592.000,-Kč- MUDr. Roman Dudys, rodné číslo 560802/0077, bytem Třinec, Lyžbice, Jablunkovská 381, PSČ 739 61 - 18 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 2.916.000,-Kč- Ing. Ján Moder, rodné číslo 580125/6681, bytem Bystřice 1241, PSČ 739 95 - 25 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 4.050.000,-Kč- Ing. Tomáš Chrenek, Ph.D., rodné číslo 630726/6185, bytem Praha 1, Ve Smečkách 1326/11, PSČ 110 00 - 25 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, s tím, že celková jmenovitá hodnota akcií nabízených k upsání činí 4.050.000,-Kč. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : c) Vzhledem k tomu, že se akcionáři společnosti vzdali přednostního práva na upisování akcií, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 204a obchodního zákon... íku. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : b) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu se bude upisovat 84 kusů nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 162.000,-Kč, 8 kusů no... vých kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 74.000,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi již vydanými. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : a) Základní kapitál společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s. se zvyšuje o částku 14.200.000,-Kč (slovy: Čtrnáctmiliónůdvěstětisíc korun českých), tj. z částky 2.000.000,-Kč (sl... ovy: Dvamilióny korun českých) na částku 16.200.000,-Kč (slovy: Šestnáctmiliónůdvěstětisíc korun českých) upsáním nových akcií předem určenými zájemci. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. zobrazit více skrýt více
 • 29. května 2007 - 19. září 2007 : Valná hromada společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s., rozhodla dne 18.04.2007 v souladu s ustanovením čl. 39 odst. 4.2. stanov společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s., o...  zvýšení základního kapitálu společnosti Třinecká realitní kancelář, a.s.,tak, že: zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů