944 428 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2008

25 024 tis. Kč

Zisk za rok 2008

699 038 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2008

Základní údaje

Historické adresy

5.12.2005 - 31.12.2008 Ostrava, Frýdecká 700/475, PSČ 71904

26876175

DIČ

Není plátce DPH

14.12.2005 - 31.12.2008

CZ26876175

Datum vzniku

5. prosince 2005

Datum zániku v obchodním rejstříku

31. prosince 2008

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

31. prosince 2008

Historické názvy

5.12.2005 - 31.12.2008

FERRAM STEEL, a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2974

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

19.12.2007 - 31.12.2008

233 000 000 Kč

31.10.2007 - 19.12.2007

70 000 000 Kč

5.12.2005 - 31.10.2007

70 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 31. prosince 2008 - 31. prosince 2008 : Společnost FERRAM STEEL, a.s., se sídlem Ostrava, Frýdecká 700/475, PSČ 719 04, IČ: 268 76 175, zanikla na základě zrušení bez likvidace, a to jako zanikající společnost v důsledku... fúze sloučením se společností FERRAM STEEL s.r.o.(dříve Izante Estates s.r.o.), se sídlem Ostrava, Frýdecká 700/475, PSČ 719 04 (dříve Praha 1, Olivova 4/2096, PSČ 110 00), IČ: 282 43 781, jako nástupnickou společností, na kterou přešlo obchodní jmění společnosti FERRAM STEEL, a.s. zobrazit více skrýt více
  • 5. prosince 2005 - 10. září 2008 : Převoditelnost akcií na jméno:Akcie společnosti mají omezenou převoditelnost, když k převodu akcií je nutný souhlas valné hromady společnosti.
  • 5. prosince 2007 - 19. prosince 2007 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře společnosti při výkonu působnosti valné hromady ze dne 27.11.2007 o záměru zvýšit základní kapitál:Společnost FERRAM, a.s. jako jediný akc... ionář společnosti FERRAM STEEL, a.s., rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti FERRAM STEEL, a.s. nepeněžitým vkladem jediného společníka o 163.000.000,- Kč (slovy: jednostošedesáttřimilionů korun českých), tj. ze 70.000.000,- Kč (slovy: sedmdesátimilionů korun českých) na 233.000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicettřimilionů korun českých). Ke zvýšení základního kapitálu společnosti dojde tímto způsobem:1/ Zvýšení základního kapitálu společnosti se provede upsáním nových akcií společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2/ Bude vydáno 163 ks (slovy: jednostošedesáttři kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Emisní kurs každé z nově vydávaných akcií je roven její jmenovité hodnotě a činí tedy 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých).3/ Akcie budou v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku upsány jediným akcionářem, společností FERRAM, a.s., na základě smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro upsání akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií činí 30 dní od zápisu tohoto rozhodnutí jediného společníka o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O počátku běhu lhůty pro upsání bude upisovatele osobně informovat vybraný člen představenstva společnosti FERRAM STEEL, a.s.. Upsání akcií je možno realizovat i dříve, pokud bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány, resp. smlouva o upsání může být uzavřena kterýkoli pracovní den běhu lhůty pro upsání mezi 8:00 hod. a 16:00 hod. v kanceláři JUDr. Hany Kožiakové, notáře v Opavě na adrese Opava, Horní náměstí 2, 746 01.4/ Emisní kurs všech nově upisovaných akcií bude v plné výši splacen nepeněžitým vkladem jediného akcionáře, který je tvořen těmito nemovitostmi:- pozemky parcelní číslo 2278/1 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 2278/2 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 2283/2 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 2283/3 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 2283/4 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 2283/6 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 2283/13 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 2622/2 ostatní plocha, parcelní číslo 2622/3 ostatní plocha, parcelní číslo 2622/5 ostatní plocha a parcelní číslo 2622/17 ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č.1301 pro obec Ostrava, katastrální území Hrabová,- pozemky parcelní číslo 1283/1 ostatní plocha, parcelní číslo 1283/3 ostatní plocha, parcelní číslo 1335/9 trvalý travní porost, parcelní číslo 1337 orná půda, parcelní číslo 1349 zastavěná plocha a nádvoří, parcelní číslo 1352/1 ostatní plocha a parcelní číslo 1352/2 ostatní plocha, vše zapsáno na listu vlastnictví č.2135 pro obec a katastrální území Vratimov- jiná stavba č.p.700, postavená na pozemku parcelní číslo 2283/3 zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku parcelní číslo 2283/4 zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku parcelní číslo 2283/6 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na listu vlastnictví č.1301 pro obec Ostrava, katastrální území Hrabová- jiná stavba bez čísla popisného, postavená na pozemku parcelní číslo 1349 zastavěná plocha a nádvoří a pozemky ve zjednodušené evidenci - původ pozemkový katastr parcelní číslo 2251/1 díl 1 původní kat. území Hrabová a parcelní číslo 2251/1 díl 2 původní kat. území Hrabová, vše zapsáno na listu vlastnictví č.2135 pro obec a katastrální území Vratimov5/ Nepeněžitý vklad bude splacen v sídle společnosti předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku společnosti spolu s předáním vkladu společnosti a to ve lhůtě do 30 dní od ukončení upisování akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů