Základní údaje

Historické adresy

1.9.2014 - 21.12.2015 Ruská 2887/101, Vítkovice, 703 00 Ostrava
25.1.2006 - 1.9.2014 Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602

26880911

DIČ

Není plátce DPH

Datum vzniku

25. ledna 2006

Datum zániku v obchodním rejstříku

21. prosince 2015

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

21. prosince 2015

Datová schránka

2t4gyvc

Historické názvy

25.1.2006 - 21.12.2015

VTK GROUP a.s.

Soud

Krajský soud v Ostravě, odd. vložka: B 2997

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.5.2006 - 21.12.2015

2 262 000 000 Kč

25.1.2006 - 9.5.2006

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 21. prosince 2015 - 21. prosince 2015 : Obchodní společnost VTK GROUP a.s. zanikla v důsledku převodu jmění obchodní společnosti VTK GROUP a.s. na jejího jediného akcionáře, a to pana Ing. Jana Světlíka, nar. 30.3.1979... , s bydlištěm na adrese Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova 3057/63, PSČ 702 00, v souladu s Projektem převodu jmění ze dne 20.11.2015. zobrazit více skrýt více
  • 1. září 2014 - 21. prosince 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 1. září 2014 - 21. prosince 2015 : Počet členů dozorčí rady: 3
  • 1. září 2014 - 21. prosince 2015 : Počet členů statutárního orgánu: 3
  • 28. března 2006 - 2. listopadu 2007 : Valná hromada konaná dne 2.3.2006 schvaluje toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti VTK GROUP a.s., IČ: 26880911, Sídlo: Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 7... 0602 (dále též jen "Společnost"), a o udělení souhlasu se započtením pohledávky předem určeného zájemce za Společností proti závazku předem určeného zájemce na splacení emisního kurzu upsaných akcií a o pravidlech postupu při uzavření dohody o započtení.Usnesení:1. Základní kapitál obchodní společnosti VTK GROUP a.s. (dále též jen "Společnost") se zvyšuje upisováním nových akcií ze současné výše 2.000.000,- Kč na novou výši 2.262.000.000,- Kč. Základní kapitál se tedy zvyšuje o částku 2.260.000.000,- Kč, slovy: dvěmiliardydvěstěšedesátmilionů korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových kmenových akcií v počtu celkem 2.260 ks, slovy: dvatisícedvěstěšedesát kusů, v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, které nebudou kótované (dále též jen "nové akcie").3. Všichni akcionáři Společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obch. zák. vzdali přednostního práva na upisování akcií při tomto zvýšení základního kapitálu. Všichni akcionáři Společnosti vyslovili svůj souhlas s tím, že nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, specifikovanému v tomto usnesení valné hromady.4. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost KING DAWN a.s., IČ: 26873567, Sídlo: Ostrava, Slezská Ostrava, U Staré elektrárny 1881/2, PSČ: 710 00.5. Místem upisování nových akcií je sídlo Společnosti VTK GROUP a.s., IČ: 26880911, na adrese: Ostrava. Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 70602. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí tři týdny a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Nové akcie Společnosti budou předem určeným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, uzavřené mezi předem určeným zájemcem a Společností, přičemž upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc usnesení o zamítnutí návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy osob jednajících za Společnost a za upisovatele musí být úředně ověřeny podle § 204 odst. 5 obch. zák.Výše emisního kursu je rovna jmenovité hodnotě nových akcií a činí 1.000.000,- Kč, slovy: jedenmilion korun českých, za jednu novou akcii Společnosti.Návrh smlouvy o upsání akcií bude obsahovat náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku a údaj o maximálním počtu akcií, které lze na základě této smlouvy upsat. Počátek běhu upisovací lhůty podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií.6. Dne 25.1.2006 uzavřela Společnost, jako kupující, se společností KING DAWN a.s., IČ: 26873567, jako prodávajícím, smlouvu o úplatném převodu cenných papírů, na základě které nabyla Společnost akcie společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ: 706 02, IČ 25816039, představující podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu této společnosti ve výši 50%, a to za kupní cenu ve výši 2.260.100.000,- Kč, slovy: dvěmiliardydvěstěšedesátmilionůstotisíc korun českých, (dále též jen "Specifikovaná pohledávka").Valná hromada vyslovuje souhlas se započtením Specifikované pohledávky proti závazku předem určeného zájemce KING DAWN a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií.7. Emisní kurz všech upsaných akcií bude splacen výhradně započtením Specifikované pohledávky, v její části, činící 2.260.000.000,- Kč, slovy: dvěmiliardydvěstěšedesátmilionů korun českých. Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí tři týdny a počne běžet ode dne podání návrhu na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. V této lhůtě musí být splaceno 100% jmenovité hodnoty akcií.Dohoda o započtení Specifikované pohledávky musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Započtení se stane účinné vůči Společnosti dnem, kdy návrh dohody o započtení akceptovaný předem určeným zájemcem KING DAWN a.s. bude doručen Společnosti na adresu jejího sídla. zobrazit více skrýt více
posunout dolů