Trendy

105 964 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

17 730 tis. Kč

Zisk za rok 2014

Trendy

85 252 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 1.2.2018 U Vlečky 592, 664 42 Modřice

Historické adresy

28.5.2015 - 1.2.2018 U Vlečky 592, 664 42 Modřice
14.8.2009 - 28.5.2015 Modřice, U Vlečky 592, PSČ 66442
5.5.2003 - 14.8.2009 Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 60200

26892537

DIČ

od 20.9.2004

CZ26892537

Datum vzniku

5. května 2003

Datová schránka

b5wfney

Historické názvy

28.5.2015 - 17.6.2015

PETKA CZ, a.s.

5.5.2003 - 28.5.2015

PETKA CZ, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3893

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 2.11.2006

35 000 000 Kč

Historické jmění

28.2.2005 - 2.11.2006

3 000 000 Kč

5.5.2003 - 28.2.2005

2 850 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Šlapanice

Bankovní účty

zvěřejněno 12.9.2013

CZ3703001712800117153123

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Historické provozovny

5.5.2003 - 31.1.2018

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Černovická 454/15, 617 00, Brno - Komárov

... více provozoven (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 17. července 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 5. října 2006 - 2. listopadu 2006 : a) Základní kapitál společnosti PETKA CZ, a.s., se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00, IČ 268 92 537, se zvyšuje o částku ve výši 32,000.000,-- Kč, slovy: třicet dva milionů... korun českých, a to upisováním nových akcií.b) Upsané akcie budou splaceny výlučně peněžitými vklady. Upisování akcií nad výše uvedenou částku se nepřipouští.c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 32, slovy: třiceti dvou, kusů listinných kmenových nekótovaných akcií na jméno, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 1,000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, a je shodná s jejich emisním kursem.d) Místem úpisu akcií je sídlo společnosti a notářská kancelář notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13.e) Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů na úpis akcií dle ust. § 204a obchodního zákoníku, neboť veškeré nově vydávané akcie budou upsány na základě dohody stávajících akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku, přičemž k uzavření dohody dojde nejpozději do 15, slovy: patnácti kalendářních dnů po dni zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku v kanceláři notářky v Brně Liběny Pernicové, Brno, Jezuitská 13, kdy podle této dohody akcionář van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 634 83 360 upíše 21 kusů akcií, akcionář BRNOMETAL, s.r.o., se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 469 03 534 upíše 11 kusů akcií a akcionář JUDr. Milan Zábrž, r.č. 610620/1673, bytem Brno, Rerychova 6 neupíše žádnou akcii.Výzva k uzavření dohody bude akcionářům písemně oznámena ihned po zápisu unesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.f) Upisovatelé jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 60, slovy: šedesáti dnů od úpisu a to výlučně peněžitými vklady, a to na účet číslo 39824031/2700.g) Valná hromada schvaluje, aby část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 11,000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, byla splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to van Gansewinkel, a.s., se sídlem Modřice, U Vlečky 592, PSČ 664 42, IČ 634 83 360, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.3.2005, uzavřené mezi společností van Gansewinkel, a.s. a společností PETKA CZ, a.s., a celkem tato pohledávka činí částku 11,119.521,22Kč, slovy: jedenáct milionů sto devatenáct tisíc pět set dvacet jedna korun českých a dvacet dva haléřů, a dále aby část emisního kursu upisovaných akcií ve výši 11,000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, byla splacena započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce, a to společností BRNOMETAL, s.r.o., se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 469 03 534, která vznikla na základě smlouvy o úvěru ze dne 9.3.2005, uzavřené mezi společností BRNOMETAL, s.r.o. a společností PETKA CZ, a.s., a celkem tato pohledávka činí částku 10,983.034,74Kč, slovy: deset milionů devět set osmdesát tři tisíc třicet čtyři korun českých a sedmdesát čtyři haléřů, a dále na základě rámcové smlouvy kupní ze dne 2.1.2006, uzavřené mezi společností BRNOMETAL, s.r.o. a společností PETKA CZ, a.s., kdy za plnění z titulu této smlouvy byla vystavena společností BRNOMETAL, s.r.o. faktura číslo 31-0600050, na částku ve výši 42.661,50Kč, slovy: čtyřicet dva tisíc šest set šedesát jedna korun českých a padesát haléřů.Návrh smlouvy o zápočtu ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm j) obchodního zákoníku doručí představenstvo upisovateli současně s oznámením o uzavření dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku.h) Důvodem pro navrhované započtení pohledávek předem určených zájemců je snížení objemu cizích zdrojů společnosti započtením pohledávek akcionářů společnosti a skutečnost, že započtení je nejefektivnější způsob splácení emisního kurzu akcií, tedy vložení a zaúčtování finančních prostředků, které byly do společnosti zapůjčeny, do základního kapitálu společnosti. Důvodem pro zvýšení základního kapitálu je zvýšení majetkové stability společnosti a posílení vlastních zdrojů společnosti. zobrazit více skrýt více
  • 24. února 2005 - 28. února 2005 : Valná hromada společnosti konaná dne 10.12.2004 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti PETKA CZ, a.s. takto :Základní kapitál společnosti PETKA CZ, a.s. se sídlem Brno,... Čechyňská 367/25, PSČ 602 00, IČ 26892537 se zvyšuje základní kapitál společnosti z částky 2.850.000,- Kč, slovy: dva miliony osm set padasát tisíc korun českých, o částku ve výši 150.000,- Kč, slovy: sto padesát tisíc korun českých, nově na částku ve výši 3.000.000,-Kč, slovy: tři miliony korun českých, a to úpisem nových akcií. Upisování nad tuto částku se nepřipouští.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 3 ks, slovy: tří kusů, kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,-Kč, slovy: padesát tisíc korun českých.Emisní kurz nově upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a emisní ážio je nulové.Veškeré nově upisované akcie na zvýšení základního kapitálu budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určitému zájemci a to akcionáři - společnosti BRNOMETAL, s.r.o. se sídlem Brno, Čechyňská 25, IČ 46903534, za emisní kurs, který je roven jejich jmenovitým hodnotám. Místem úpisu je sídlo společnosti PETKA CZ, a.s. se sídlem Brno, Čechyňská 367/25, PSČ 602 00.Upisovatel splatí 100 % emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti číslo 39824031/2700, vedený u HVB Bank Czech Republik a.s., nejpozději do třiceti dnů od právní moci zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Upsání akcií bude provedeno po zapsání tohoto rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, a to smlouvou ve smyslu ust. § 204 odst.5 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy doručí představensvo upisovateli ihned poté, kdy usnesení příslušného soudu o zápisu záměru na zvýšení základního kapitálu nabude právní moci. Upisovatel smlouvu uzavře nejpozději do 14, slovy: čtrnácti, dnů od doručení návrhu. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů