Základní údaje

Sídlo

od 13.10.2015 Lidická 1005/23b, Veveří, 602 00 Brno

Historické adresy

1.12.2011 - 13.10.2015 Brno, Lidická 1005/23b
31.1.2007 - 1.12.2011 Brno, Lidická 1005/23b
5.12.2005 - 31.1.2007 Praha 2, Tyršova 1834/11, PSČ 12000
4.8.2003 - 5.12.2005 Brno, Lidická 77, PSČ 60200

Adresa z obchodního rejstříku

od 23.7.2008 Brno, Lidická 1005/23b), PSČ 60200

26902281

DIČ

od 1.7.2008

CZ26902281

Datová schránka

h9gqh9u

Historické názvy

4.8.2003 - 5.12.2005

ARS General, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3892

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 25.8.2009

2 000 000 Kč

Historické jmění

26.7.2007 - 25.8.2009

20 103 000 Kč

12.4.2006 - 26.7.2007

2 000 000 Kč

4.8.2003 - 12.4.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

203910020 / 0300

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 5. listopadu 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 29. prosince 2008 - 25. srpna 2009 : Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady dne 12.12.2008 takto: Základní kapitál obchodní společnosti INSECO a.s. se snižuje o částku 18,103.000,- Kč (slovy: osmnáct milio... nů sto tři tisíce korun českých), a to z dosavadní výše 20,103.000,- Kč (slovy: dvacet milionů sto tři tisíce korun českých), na novou výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu společnosti, získaný prodejem nemovitostí společnosti, který má být vyplacen akcionáři. Základní kapitál se snižuje snížením jmenovité hodnoty akcií emitovaných obchodní společností INSECO a.s., a to poměrně u všech akcií společnosti takto: a) dvě stě (200) kusů akcií s dosavadní jmenovitou hodnotou každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) bude mít novou jmenovitou hodnotu každé akcie 995,- Kč (slovy: devět set devadesát pět korun českých),b) jeden (1) kus akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 18,103.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sto tři tisíce korun českých) bude mít novou jmenovitou hodnotu 1,801.000,- Kč (slovy: jeden milion osm set jeden tisíc korun českých). Částka odpovídající snížení základního kapitálu, t.j. 18,103.000,- Kč (slovy osmnáct milionů sto tři tisíce korun českých) bude celá vyplacena jedinému akcionáři, panu Ing. Vladimíru Silnicovi, r.č. 661213/1482, bytem Šlapanice, Brněnská 1324/95, PSČ 664 51, a to ve lhůtě jednoho (1) měsíce od zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak nesmí být vyplacena před zápisem snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před uspokojením či zajištěním pohledávek věřitelů dle § 215 obch. zák. Lhůta pro předložení listinných akcií k vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích se určuje na jeden (1) měsíc po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pan Ing. Vladimír Silnica prohlašuje, že společnost INSECO a.s. nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie nebo zatímní listy. zobrazit více skrýt více
  • 4. července 2007 - 26. července 2007 : Jediný společník rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 18.103.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů sto tři tisíc kor... un českých, upsáním 1, slovy: jedné kmenové nekótované akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 18.103.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů sto tři tisíc korun českých, přičemž upisování akcií nad navrženou výši zvýšení se nepřipouští.Místem úpisu akcie a splacení jejího emisního kurzu je kancelář notáře JUDr. Michala Voříška, na adrese Brno, Jezuitská 13.Nově vydávaná akcie bude upsána předem určeným zájemcem - dosavadním jediným akcionářem panem Ing. Vladimírem Silnicou, r.č. 661213/1482, bytem Šlapanice, Brněnská 1324/95, PSČ 664 51, který celý emisní kurs splatí tímto nepeněžitým vkladem:- byty (bytové jednotky), zapsané na LV číslo 8590 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město, a to byt (bytová jednotka) číslo 2822/1, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 10382/51946, byt (bytová jednotka) číslo 2822/2, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5177/51946, byt (bytová jednotka) číslo 2822/3, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 6757/51946, byt (bytová jednotka) číslo 2822/4, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5308/51946, byt (bytová jednotka) číslo 2822/5, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 12526/51946, byt (bytová jednotka) číslo 2822/6, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5962/51946, byt (bytová jednotka) číslo 2822/7, včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 5834/51946, nacházející se v budově č.p. 2822 postavené na pozemku parcelní číslo 1694/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 337 m2 (zapsaných na LV číslo 8591), vše v obci Brno, katastrální území Líšeň, okrese Brno-město,- nemovitosti zapsané na LV číslo 2068 pro obec Brno, katastrální území Líšeň, okres Brno-město, a to pozemek parcelní číslo 1694/2 ostatní plocha o výměře 7 m2, pozemek parcelní číslo 1695/1 ostatní plocha o výměře 189 m2, pozemek parcelní číslo 1695/2 ostatní plocha o výměře 40 m2, pozemek parcelní číslo 1695/3 ostatní plocha o výměře 12 m2, s tím, že geometrickým plánem číslo 3171-1847/2006 ověřeným Ing. Vladimírem Levínským, zeměměřičským inženýrem dne 12.3.2007 a potvrzeným katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-město dne 15.3.2007 pod číslem 371/2007-702, dosud v katastru nemovitostí neprovedeným, byl shora popsaný pozemek parcelní číslo 1695/1 rozdělen na nově vzniklé pozemky parcelní číslo 1695/1 ostatní plocha o výměře 90 m2, pozemek parcelní číslo 1695/4 ostatní plocha o výměře 14 m2, pozemek parcelní číslo 1695/6 ostatní plocha o výměře 13 m2, pozemek parcelní číslo 1695/7 ostatní plocha o výměře 13 m2, pozemek parcelní číslo 1695/8 ostatní plocha o výměře 13 m2, pozemek parcelní číslo 1695/9 ostatní plocha o výměře 13 m2, pozemek parcelní číslo 1695/10 ostatní plocha o výměře 13 m2, pozemek parcelní číslo 1695/11 ostatní plocha o výměře 13 m2, a shora popsaný pozemek parcelní číslo 1695/2 byl týmž geometrickým plánem rozdělen na nově vzniklé pozemky 1695/2 ostatní plocha o výměře 19 m2, a pozemek parcelní číslo 1695/12 ostatní plocha o výměře 17 m2.Předmět nepeněžitého vkladu je popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Tomáše Janase, zpracovaném dne 22.6.2007 pod pořadovým číslem znaleckého deníku 170-42.Znalec byl pro účely zpracování tohoto znaleckého posudku ustanoven pravomocným usnesením KS Brno č.j. 50 Nc 6327/2007-18 ze dne 5.6.2007, které nabylo právní moci dne 18.6.2007, a stanovil hodnotu shora uvedeného nepeněžitého vkladu pro účely zvýšení základního kapitálu společnosti na částku ve výši 18.103.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů sto tři tisíc korun českých.Schvaluje se, aby jako protiplnění na výše popsaný nepeněžitý vklad byla upisovateli vydána 1, slovy: jedna kmenová nekótovaná akcie na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 18.103.000,-- Kč, slovy: osmnáct milionů sto tři tisíc korun českých. Emisní ážio nově vydávané akcie je rovno její jmenovité hodnotě. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcie vydávané jako protiplnění je nulový.Upisování akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný člen představenstva doručí jedinému akcionáři - určitému zájemci návrh smlouvy o upsání akcie bez zbytečného odkladu ihned po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku.Lhůta pro upsání akcie činí 14, slovy: čtrnáct, dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcie s tím, že doručením tohoto návrhu bude upisovateli oznámen počátek běhu této lhůty.Ve stejné lhůtě je upisovatel povinen splatit 100% emisního kurzu jím upsané akcie. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů