Trendy

680 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

- 313 tis. Kč

Ztráta za rok 2013

Trendy

20 296 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

3

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 31.10.2007 Praha 4 - Krč, Točitá 1964/34, PSČ 14000

Historické adresy

24.11.2004 - 31.10.2007 Zlín, nám.T.G.Masaryka 1335, PSČ 76001
27.8.2003 - 24.11.2004 Zlín, Slunečná 4566, PSČ 76005

26904268

DIČ

od 14.10.2004

CZ26904268

Datum vzniku

27. srpna 2003

Datová schránka

nm6dm7y

Historické názvy

27.2.2015 - 22.4.2015

DANEB a.s.

16.10.2014 - 27.2.2015

DANEB a.s.

27.8.2003 - 16.10.2014

DANEB a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 3997

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 22.4.2015

73 000 000 Kč

Historické jmění

13.9.2004 - 22.4.2015

5 000 000 Kč

19.8.2004 - 13.9.2004

5 000 000 Kč

27.8.2003 - 19.8.2004

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Úřad městské části Praha 4

Bankovní účty

zvěřejněno 17.4.2016

4140385369 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 22. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 22. dubna 2015 - 22. dubna 2015 : Zapisuje se usnesení jediného akcionáře obchodní společnosti DANEB a.s., se sídlem Praha 4 - Krč, Točitá 1964/34, PSČ 140 00, IČ 26904268, zapsané v obchodním rejstříku Městského s... oudu v Praze, oddíl B, vložka 13122, při výkonu působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o 68 000 000 Kč (slovy: šedesát osm milionů korun českých) z původní výše 5 000 000 Kč na novou výši 73 000 000 Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je snížení výše závazků společnosti a pro rozvoj další podnikatelské činnosti společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to 68 ks nových listinných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč, veřejně neobchodovatelných, navrhovaná výše emisního kursu akcie je 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). S každou takovou akcií je spojeno 1 000 hlasů pro hlasování na valné hromadě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář obchodní společnost KIDRON a.s., IČ 28305060 prohlašuje, že se vzdává svého přednostního práva k úpisu nových akcií a žádá, aby toto jeho prohlášení bylo obsahem notářského zápisu o rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci - společnosti GOLDHORN TRADING LIMITED, reg.číslo: 4596982, se sídlem 122 126 Tooley Street, SE1 2TU, Londýn, Velká Británie. Určuje se upisovací lhůta do deseti dnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti, navrhovaná výše emisního kursu každé akcie 1 000 000 Kč (slovy: jeden milion korun českých). O počátku upisovací lhůty bude upisovatel písemně informován představenstvem společnosti, místem pro upisování akcií je Švýcarsko, Liestal. Peněžitý vklad bude splacen na účet číslo 185535545/0300, a to ve lhůtě patnácti dnů od úpisu akcií. zobrazit více skrýt více
  • 16. října 2014 - 22. dubna 2015 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 14. června 2004 - 19. srpna 2004 : Zapisuje se rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 23.03.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti o 3.000.000,- Kč (slovy: třimiliony korun českých), a to úpis... em nových akcií. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu.Všichni přítomni akcionáři se vzdali práva na přednostní úpis ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu společnosti. Důvodem zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení společnosti. Na základě splaceného zvýšení základního kapitálu budou vydány 3 kusy (slovy: tři kusy) kmenových akcií na majitele každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě. Akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to Petru Redlovi, r.č. 400209/483 Zlín, U Trojáku 4650.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno:Nepeněžitým vkladem:1) spoluvlastnickým podílem v id. 110/1000 k nemovitostem, zapsaným na LV č. 8637 pro okres, obec a k.ú. Zlín u Katastrálního úřadu ve Zlíně, a tok pozemkům:- pozemek st.pl.p.č. 5624/1 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek st.pl.p.č. 5624/2 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek st.pl.p.č. 5624/3 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek st.pl.p.č. 5624/4 - zastavěná plocha a nádvoří- pozemek p.č. 1119/152 - ostatní plocha- pozemek p.č. 4423 - ostatní plocha- pozemek p.č. 4424 - ostatní plocha,a k budovám občanské vybavenosti bez čp/če na pozemcích st.pl.p.č.:- 5624/1- 5624/2- 5624/3- 5624/4- 5624/5, pozemek na LV č. 10001- 5624/6, pozemek na LV č. 10001- 5624/7, pozemek na LV č. 10001- 5624/8, pozemek na LV č. 8277- 5624/9, pozemek na LV č. 82772) spoluvlastnickým podílem v id. 1/9 k nemovitostem, zapsaným na LV č. 4547 pro okres, obec a k.ú. Vsetín u Katastrálního úřadu ve Vsetíně, a to- k budově obč. vybav. č.p. 1114 na pozemcích st.p. 3074/1, st.p. 3074/3 (LV č. 9987), st. pl. 3074/4- k pozemku st.pl.č. 3074/1, zastavěná plocha a nádvoří- k pozemku st.pl.č. 3074/4, zastavěná plocha a nádvoří3) spoluvlastnickým podílem v id. 6/72 k nemovitostem st. 3074/3, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 9987 pro okres, obec a k.ú. Vsetín u Katastrálního úřadu ve Vsetíně.Výše ocenění nepeněžitého vkladu stanovená znalcem činí 4.640.000,- Kč (slovy: čtyřimiliony šestsetčtyřicettisíc korun českých). Znalce určil Krajský soud v Brně usnesením č.j. 50 Nc 6141/2003-9 ze dne 05.01.2004, pravomocným dne 10.02.2004, a to Ing. Aleše Janáska, Benešovo nábř. 3742, Zlín, PSČ 760 01, který předmět nepeněžitého vkladu ad 1) ocenil znaleckým posudkem č. 1484-54/04 ze dne 23. února 2004 na 800.000,- Kč a předmět nepeněžitého vkladu ad 2) a ad 3) ocenil znaleckým posudkem č. 1483-53/04 ze dne 23. února 2004 na 3.840.000,- Kč.Valná hromada schválila všemi hlasy přítomných akcionářů vložení shora uváděného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, a to v hodnotě 3.000.000,- Kč. Valná hromada souhlasí s přijetím shora uváděných nemovitostí do základního kapitálu společnosti DANEB a.s.Lhůta pro upisování nových akcií činí 14-ti dní ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nově upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Počátek běhu této lhůty bude upisovatelům oznámen doporučeným dopisem na adresu upisovatele zde uvedenou. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí nejpozději do 3 dnů (slovy: tří) ode dne úpisu nových akcií. Místem úpisu je sídlo společnosti. Místo splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů