Trendy

489 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2009

Trendy

-1 189 tis. Kč

Ztráta za rok 2009

Trendy

9 626 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2009

Základní údaje

Historické adresy

17.2.2005 - 16.2.2011 Praha 1 - Nové Město, Vodičkova 1277/19, PSČ 11000
14.9.2004 - 17.2.2005 Praha 1 - Nové Město, Klimentská ulice č. 6, č.p. 2062, PSČ 11000
1.10.2003 - 14.9.2004 Brno, Soběšická 821/151, PSČ 63800

26906651

DIČ

Není plátce DPH

1.10.2004 - 16.2.2011

CZ26906651

Datum vzniku

1. října 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

16. února 2011

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

16. února 2011

Historické názvy

3.6.2008 - 16.2.2011

IV NOVA, a.s. "v likvidaci"

1.10.2003 - 3.6.2008

IV NOVA, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4017

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

21.5.2008 - 16.2.2011

10 000 000 Kč

16.6.2004 - 21.5.2008

100 000 000 Kč

14.5.2004 - 16.6.2004

2 000 000 Kč

1.10.2003 - 14.5.2004

2 000 000 Kč

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 16. února 2011 - 16. února 2011 : Právním důvodem výmazu společnosti z obchodního rejstříku je ukončení likvidace.
  • 3. června 2008 - 16. února 2011 : Rozhodnutím jedniného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady byla obchodní společnost IV NOVA, a.s., zrušena s likvidací, a to ke dni 28.5.2008.
  • 12. prosince 2007 - 21. května 2008 : Jediný akcionář obchodní společnosti IV NOVA, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 31.10.2007 o snížení základního kapitálu obchodní společnosti IV NOVA, a.s. takto... :a) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je rozdělení přebytku provozního kapitálu společnosti mezi akcionáře.b) Základní kapitál obchodní společnosti IV NOVA, a.s. se snižuje o částku ve výši 90,000.000,--Kč, slovy: devadesátmilionů korun českých, ze stávajících 100,000.000,--Kč, slovy: jednohostamilionů korun českých, na částku ve výši 10,000.000,--Kč, slovy: desetmilionů korun českých. Částka, o níž se základní kapitál snižuje, bude vyplacena akcionáři.c) Snížení základního kapitálu je přípustné, neboť se základní kapitál nesnižuje pod obchodním zákoníkem stanovenou minimální výši základního kapitálu.d) Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že bude snížena jmenovitá hodnota akcií takto:- jmenovitá hodnota akcií o jmenovité hodnotě 100.000,--Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, bude snížena na částku ve výši 10.000,--Kč, slovy: desettisíc korun českých- jmenovitá hodnota akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,--Kč, slovy: jedenmilion korun českých, bude snížena na částku ve výši 100.000,--Kč, slovy: jednostotisíc korun českých;e) Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny za nové akcie činí 60, slovy: šedesát, dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.f) Představenstvo společnosti vyzve ve lhůtě 15, slovy: patnácti, dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře k předložení akcií ve lhůtě stanovené pod písmenem e) za účelem jejich výměny za akcie s menší jmenovitou hodnotou. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nebo zatímní listy nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo uplatní postup podle § 214 obchodního zákoníku.g) Zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku dojde současně ke změně stanov v části týkající se výše základního kapitálu a jmenovitých hodnot akcií.i) Jediný akcionář, a to obchodní společnost INTER PARTNERS LTD. ukládá představenstvu společnosti, aby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30, slovy: třiceti, dnů od dnešního rozhodnutí, podalo návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 14. května 2004 - 16. června 2004 : Jediný společník při výkonu působnosti valné hromady dne 28.04.2004 rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžit... ým vkladem takto:Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých) z částky 2.000.000,- Kč na konečnou částku 100.000.000,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou částku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových devadesáti osmi kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými.Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s. se sídlem Praha 1, Opatovická 4, IČ 26649388 a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společností IV NOVA, a.s. a obchodní společností CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží obchodní společnost IV NOVA, a.s. obchodní společnosti CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s. ve lhůtě do deseti dnů ode dne, kdy rozhodnutí rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nabude právní moci. Lhůta pro upisování nových akcií činí deset dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo obchodní společnosti IV NOVA, a.s. s tím, že upisování je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla obchodní společnosti IV NOVA, a.s.Předem určený zájemce obchodní společnost CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT, a.s. je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných nových akcií společnosti IV NOVA, a.s. na zvláštní účet č. 4200028516/6800 zřízený ve smyslu § 204 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění, u banky Volksbank CZ, a.s., pobočka Brno, a to ve lhůtě deseti dnů od okamžiku, kdy upsal nové akcie společnosti IV NOVA, a.s., jinak je jeho upsání nových akcií neúčinné.Pro zvolený postup zvýšení základního kapitálu společnosti byly splněny veškeré podmínky stanovené právními předpisy a stanovami společnosti pro zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií společnosti, tedy v souladu s ustanovením § 203 odstavce 1 Obchodního zákoníku byl zcela splacen emisní kurs dříve upsaných akcií. zobrazit více skrýt více
posunout dolů