Trendy

32 488 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

- 427 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

25 144 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

23.10.2003 - 23.12.2013 Holešov, Palackého 62, PSČ 76901

26908913

DIČ

Není plátce DPH

3.11.2003 - 23.12.2013

CZ26908913

Datum vzniku

23. října 2003

Datum zániku v obchodním rejstříku

23. prosince 2013

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

23. prosince 2013

Historické názvy

6.5.2013 - 23.12.2013

MORAVSKÁ BYTOVÁ a.s.-v likvidaci

23.10.2003 - 6.5.2013

MORAVSKÁ BYTOVÁ a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4022

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

9.12.2004 - 23.12.2013

9 450 000 Kč

23.2.2004 - 9.12.2004

8 950 000 Kč

28.1.2004 - 23.2.2004

3 550 000 Kč

23.10.2003 - 28.1.2004

3 550 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Holešov

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 23. prosince 2013 - 23. prosince 2013 : Společnost se vymazává z obchodního rejstříku po ukončené likvidaci, včetně všech zapsaných skutečností, ke dni právní moci tohoto rozhodnutí.
  • 6. května 2013 - 23. prosince 2013 : Právním důvodem vstupu společnosti do likvidace ke dni 01.05.2013 je rozhodnutí valné hromady společnosti MORAVSKÁ BYTOVÁ a.s. ze dne 05.04.2013.
  • 23. října 2003 - 23. prosince 2013 : Omezení převoditelnosti akcií:Kmenové akcie na jméno lze převést nebo zastavit jen se souhlasem představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nej... bližším svém zasedání. Pokud tak neučiní do dvou měsíců od doručení žádosti, má se za to, že s převodem souhlasí. Představenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ust, § 116 Občanského zákoníku. Smlouva o převodu akcií, která nesplňuje podmínky je neplatná s výjimkou případů, že představenstvo udělí svůj souhlas dodatečně ve lhůtě bez zbytečného odkladu poté, co se o uzavření takové smlouvy dovědělo. Jestliže představenstvo odmítne udělit souhlas s převodem v případech, kdy podle stanov nemělo právo souhlas odmítnout, je společnost povinna na žádost akcionáře odkoupit akcie, které měly být předmětem převodu za cenu určenou dle § 186 a) odst.4 obch.zák. do 1 měsíce ode dne , kdy akcion ář uplatnil toto právo u společnosti. Právo na odkoupení akcie lze uplatnit do jednoho měsíce ode dne, v němž bylo akcionáři doručeno odmítnutí souhlasu s převodem akcie, jinak zaniká. zobrazit více skrýt více
  • 16. září 2004 - 9. prosince 2004 : I. Valná hromada rozhodla dne 3.6.2004 o zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 8.950.000,- Kč, na částku ve výši 9.450.000,- Kč tj. o částku ve výši 500.000,- Kč, s... lovy: pět set tisíc korun českých takto:Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku ve výši 500.000,- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení. Bude upisováno 10 kusů, slovy: deset kusů kmenové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč za jednu akcii v listinné podobě.Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti určený pro zvýšení základního kapitálu číslo 19-1484633369/0800.Vzhledem k tomu, že úpis nových akcií bude proveden dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku nepoužije se ustanovení § 204a odst. 2.Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti určený pro zvýšení základního kapitálu číslo 19-148463369/0800.Valná hromada rozhodla, že místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti MORAVSKÁ BYTOVÁ a.s. v Holešově, Palackého 62. Doba upisování se stanoví na třicet dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí akcionářům písemně. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nejpozději do patnácti dnů ode dne úpisu akcií na účet č. 19-148463369/0800 vedený u České spořitelny, a.s. pobočka Holešov. zobrazit více skrýt více
  • 28. ledna 2004 - 23. února 2004 : I. Valná hromada rozhodla na svém jednání dne 12. prosince 2003:1. O zvýšení základního kapitálu společnosti z dosavadních 3.550.000,- Kč na částku ve výši 8.950.000,- Kč, tj. o čá... stku ve výši 5.400.000,- Kč, slovy: pět milionů čtyři sta tisíc korun českých takto:A) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku ve výši 1.200.000,- Kč, slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení. Bude upisováno 24 kusy, slovy: dvacet čtyři kusy kmenové akcie o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč za jednu akcii v listinné podobě.Vzhledem k tomu, že úpis nových akcií bude proveden dohodou akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku nepoužije se ustanovení § 204a odst. 2.Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen na zvláštní účet společnosti určený pro zvýšení základního kapitálu číslo 19-1484633369/0800.B) Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku ve výši 4.200.000,- Kč, slovy: čtyři miliony dvě stě tisíc korun českých, upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitým vkladem, přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrženého zvýšení.* Bude upisováno 8 kusů (slovy: osm kusů) kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 525.000,- Kč, slovy: pět set dvacet tisíc korun českých za akcii.* Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady, se nepoužije ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku a akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to takto:- Ing. Jaromír Doležel, r.č. 610411/0331, upíše 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 525.000,- Kč, slovy: pět set dvacet tisíc korun českých, pan Ing. Jaromír Doležel upíše celkem částku ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých- František Žůrek, r.č. 660719/0056, upíše 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 525.000,- Kč, slovy: pět set dvacet pět tisíc korun českých, pan František Žůrek upíše celkem částku ve výši 1.050.000,-, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých- Ing. Zbyšek Zelík, r.č. 670328/0045, upíše 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 525.000,- Kč, slovy: pět set dvacet pět tisíc korun českých- Ing. Oto Zelík, r.č. 610428/2096 upíše 2 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 525.000,- Kč, slovy: pět set dvacet tisíc korun českých, Ing. Oto Zelík upíše celkem částku ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých- paní Pavlína Zelíkova, r.č. 695724/4173 upíše 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 525.000,- Kč, slovy: pět set dvacet pět tisíc korun českých.2. Valná hromada schválila:* předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Ing. Jaromíra Doležela, r.č. 610411/0331, kterým je id. jedna čtvrtina pozemku p.č. 567 zapsaného na listu vlastnictví č. 3133 katastrální území Řepy, obec Praha* výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem č. 4474-324/03 ze dne 09. prosince 2003, vypracovaných Jaromírem Ondrušákem, částku ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých na jednu čtvrtinu vkládaného pozemku.Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává v plné výši, tj. částkou ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých.* Za tento nepeněžitý vklad budou vydány 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 525.000,- Kč (pět set dvacet pět tisíc korun českých).* Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věci podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií.3. Valná hromada schválila* předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Františka Žůrka, r.č. 610719/0056, kterým je id. jedna čtvrtina pozemku p.č. 567 zapsaného na listu vlastnictví č. 3133 katastrální území Řepy, obec Praha* výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem č. 4474-324/3 ze dne 09. prosince 2003, vypracovaným Jaromírem Ondrušákem, částku ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých na jednu čtvrtinu vkládaného pozemku.Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává v plné výši, tj. částkou ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých.* Za tento nepeněžitý vklad budou vydány 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 525.000,- Kč (pět set dvacet pět tisíc korun českých).* Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věci podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nepozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií.4. Valná hromada schválila* předmět nepeněžitého vkladu předem určeného zájemce Ing. Oto Zelíka, r.č. 610428/2096, kterým je id. jedna čtvrtina pozemku p.č. 567 zapsaného na listu vlastnictví č. 3133 katastrální území Řepy, obec Praha* výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem č. 4474-324/03 ze dne 09. prosince 2003, vypracovaným Jaromírem Ondrušákem, částku ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých za jednu čtvrtinu vkládaného pozemku.Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává v plné výši, tj. částkou ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých.* Za tento nepeněžitý vklad budou vydány 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 525.000,- Kč (pět set dvacet pět tisíc korun českých).* Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věci podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií.5. Valná hromada schválila* předmět nepeněžitého vkladu předem určených zájemců Ing. Zbyška Zelíka, r.č. 670325/0045, a Pavlíny Zelíkové, r.č. 695724/4773, kterým je id. jedna čtvrtina pozemku p.č. 567 zapsaného na listu vlastnictví č. 3133 katastrální území Řepy, obec Praha, kterou mají manželé Zelíkovi ve společném jmění manželů* výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou znaleckým posudkem č. 4474-324/03 ze dne 09. prosince 2003, vypracovaným Jaromírem Ondrušákem, částku ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden tisíc padesát tisíc korun českých za jednu osminu vkládaného pozemku.Tento vklad se na zvýšení základního kapitálu započítává v plné výši, tj. částkou ve výši 1.050.000,- Kč, slovy: jeden milion padesát tisíc korun českých.* Za tento nepeněžitý vklad budou vydány 2 kusy (slovy: dva kusy) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 525.000,- Kč (pět set dvacet pět tisíc korun českých) tak, že:- pan Ing. Zbyšek Zelík upíše 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 525.000,- Kč- paní Pavlína Zelíková upíše 1 kus kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 525.000,- Kč* Nepeněžitý vklad bude splacen předáním věci podle ustanovení § 60 obch. zákoníku, a to nejpozději do třiceti dnů ode dne úpisu akcií.6. Valná hromada rozhodla, že místem úpisu akcií se stanoví sídlo společnosti MORAVSKÁ BYTOVÁ a.s. v Holešově, Palackého 62. Doba upisování se stanoví na čtrnáct dnů. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Brně o povolení zvýšení základního kapitálu. Představenstvo společnosti počátek lhůty pro upisování sdělí předem určeným zájemcům písemně. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen nejpozději do deseti dnů ode dne úpisu akcií na účet č. 19-1484633369/0800 vedený u České spořitelny, a.s. pobočka Holešov.7. Valná hromada rozhodla o schválení písemné zprávy představenstva, která obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitými vklady, tj. využitelnost nepeněžitého vkladu, protože na tomto pozemku společnost staví víceúčelový dům a peněžitým vkladem z důvodu zajištění stavby víceúčelového domu. zobrazit více skrýt více
posunout dolů