Trendy

16 547 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2014

Trendy

-3 431 tis. Kč

Ztráta za rok 2014

Trendy

91 659 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2014

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2014

Základní údaje

Sídlo

od 29.2.2016 U Sadu 394, 691 27 Popice

Historické adresy

16.11.2010 - 29.2.2016 Popice, U Sadu 394, PSČ 69127
6.10.2009 - 16.11.2010 Popice 394, PSČ 69127
18.12.2003 - 6.10.2009 Kurdějov 52, PSČ 69301

26914913

DIČ

od 5.1.2004

CZ26914913

Datum vzniku

18. prosince 2003

Datová schránka

tvdea7c

Historické názvy

18.12.2003 - 5.2.2007

Gotberg, s.r.o.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: C 45119

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.1.2011

20 000 000 Kč

Historické jmění

7.8.2006 - 18.1.2011

2 000 000 Kč

18.12.2003 - 7.8.2006

200 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hustopeče

Bankovní účty

zvěřejněno 1.4.2013

1394165389 / 0800

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 29. února 2016 : Akcie jsou převoditelné se souhlasem valné hromady.
  • 29. února 2016 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Historické ostatní skutečnosti

  • 16. listopadu 2010 - 28. března 2012 : Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 18,000.000,- Kč (osmnáctmilionů korun českých) na celkovou částku 20.000.000,- Kč (dvacetmilionů korun čes... kých). Základní kapitál společnosti byl zcela splacen.Důvodem pro zvýšení základního kapitálu společnosti je optimalizace a stabilizace finančních zdrojů společnosti.Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitými vklady, a to upsáním nových akcií, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Nové akcie budou emitovány v počtu 180 (jednostoosmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), na jméno v listinné podobě. Emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Akcionáři společnosti mají přednostní právo upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu společnosti v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu společnosti takto:- přednostní právo akcionáře bude vykonáno v sídle společnosti ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku,- na jednu dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (jedno-stotisíc korun českých) lze upsat 9 (devět) nových akcií o jmenovité hodnotě každé 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie,- akcie určené k úpisu s využitím přednostního práva akcionářů budou představovat všechny akcie emitované společností v souvislosti se zvýšením základního kapitálu, a to 180 (jednostoosmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (jednostotisíc korun českých), na jméno, v listinné podobě. Emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionáři společnosti, budou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky za následujících podmínek:- upisování akcií, respektive zápis do listiny upisovatelů, bude probíhat v sídle společnosti ve lhůtě patnácti (15) dnů, která začne běžet dnem následujícím po zveřejnění veřejné nabídky,- emisní kurz nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě.Emisní kurz upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit na zvláštní běžný účet pro zvýšení základního kapitálu č.ú. 240663751/0300 vedený u ČSOB, a.s.Valná hromada uděluje s o u h l a s k započtení peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií, a to pohledávky ve výši 18,000.000,- Kč (osmnáctmilionů korun českých) z titulu smlouvy o půjčce č. 10/2008 ze dne 11.11.2008 ve výši 6,000.000,- Kč, smlouvy o půjčce č. 11/2008 ze dne 26.11.2008 ve výši 5,000.000,- Kč, smlouvy o půjčce č. 14/2009 ze dne 25.2.2009 ve výši 1,000.000,- Kč, ze smlouvy o půjčce č. 17/2009 ze dne 20.4.2009 ve výši 1,500.000,- Kč, ze smlouvy o půjčce č. 18/2009 ze dne 29.4.2009 ve výši 1,500.000,- Kč a ze smlouvy o půjčce č. 23/2009 ze dne 22.6.2009 ve výši 3,000.000,- Kč a dle Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené mezi Pavlem Ťahanem a Štěpánem Ťahanem dne 5.1.2010.Valná hromada uděluje souhlas k započtení předmětné peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií na základě přednostního práva akcionáře. V případě, že nebudou v souvislosti s navrhovaným zvýšením základního kapitálu společnosti upsány všechny nové akcie na základě přednostního práva, uděluje valná hromada souhlas k započtení předmětné peněžité pohledávky akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu upsaných nových akcií i na základě veřejné nabídky.Důvodem navrhovaného započtení pohledávek je kapitalizace těchto pohledávek tak, aby se snížil závazek společnosti z titulu dlouhodobých půjček finančních prostředků. Tím současně dojde k optimalizaci a stabilizaci finančních zdrojů společnosti.Existence pohledávek akcionáře Štěpána Ťahana vůči společnosti byla ověřena nezávislým auditorem Ing. Petrem Harťanským potvrzením ze dne 31.8.2010 (potvrzení se stává nedílnou součástí tohoto notářského zápisu jako příloha č. 6).Lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií mezi společností a akcionáři činí patnáct dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.Smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností a upisovatelem nových akcií, který je současně věřitelem shora uvedené pohledávky vůči společnosti, do 30 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií a před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku po vzájemné dohodě v sídle společnosti. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů