Trendy

1 440 409 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

21 305 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

926 352 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

375

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 18.7.2014 Bratislavská 1647/3, 695 01 Hodonín

Historické adresy

23.1.2004 - 18.7.2014 Hodonín, Bratislavská 1647/3, PSČ 69501

26916371

DIČ

od 1.3.2004

CZ26916371

Datum vzniku

23. ledna 2004

Datová schránka

wxadpbn

Historické názvy

23.1.2004 - 18.7.2014

DELIMAX, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4086

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 18.7.2014

295 000 000 Kč

Historické jmění

4.2.2014 - 18.7.2014

295 000 000 Kč

1.8.2006 - 4.2.2014

207 000 000 Kč

14.11.2005 - 1.8.2006

17 000 000 Kč

19.7.2005 - 14.11.2005

2 000 000 Kč

23.1.2004 - 19.7.2005

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Hodonín

Bankovní účty

zvěřejněno 16.7.2013

825442671 / 0100

... více účtů (celkem 3) najdete zde

Provozovny

od 15.11.2017

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • Stráže 3661, 760 01, Zlín

... více provozoven (celkem 3) najdete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 18. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 18. července 2014 : Počet členů správní rady: 3
  • 18. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1

Historické ostatní skutečnosti

  • 7. ledna 2014 - 4. února 2014 : Valná hromada schválila dne 13.12.2013 usnesení o zvýšení základního kapitálu takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 88.000.000,-- Kč (osmdesátosmmilionů korun če... ských). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 88 (osmdesátosm) kusů listinných akcií společnosti DELIMAX, a.s. o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) znějících na jméno, jejichž převoditelnost bude omezena předkupním právem zbývajících akcionářů dle stanov, (dále též jen „Akcie“). Všechny Akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným písemně s úředně ověřeným podpisem. 4. Upsání všech Akcií bude nabídnuto určitému zájemci – Ing. Janu Ladislavu V a r m u ž o v i , datum narození 11. září 1947, bytem Švýcarská konfederace, 3920 Zermatt, Winkelmattenweg 15, (dále též jen „Ing. Jan Ladislav Varmuža“ nebo jen „určitý zájemce“). 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti DELIMAX, a.s. v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání Akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Určitý zájemce upisuje Akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání Akcií sdělí společnost DELIMAX, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. 8. Emisní kurs upsaných Akcií činí 89.760.000,-- Kč (osmdesátdevětmilionůsedmsetšedesáttisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem upsaných Akcií a jmenovitou hodnotou Akcií, které mají být vydány určitému zájemci jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. 9. Emisní kurs upsaných Akcií bude nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání Akcií splacen peněžitým vkladem určitého zájemce. Připouští se možnost, aby emisní kurs Akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti DELIMAX, a.s. ve výši 89.760.000,-- Kč (osmdesátdevětmilionůsedmsetšedesáttisíc korun českých) za určitým zájemcem Ing. Janem Ladislavem Varmužou z titulu splacení emisního kursu upsaných Akcií budou započteny níže uvedené pohledávky Ing. Jana Ladislava Varmuži za společností DELIMAX, a.s. v celkové výši 89.760.000,-- Kč (osmdesátdevětmilionůsedmsetšedesáttisíc korun českých), a to: a) část pohledávky ve výši 8.062.893,-- Kč (osmmilionůšedesátdvatisíceosmsetdevadesáttři koruny české) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru č. OTF/JV/113 uzavřené dne 28. prosince 1998 společností ONYX TRADE & FINANCE GmbH, se sídlem Švýcarská konfederace, Zug, Baarerstrasse 8, CH-6301, (dále též jen „ONYX TRADE & FINANCE GmbH“), na straně jedné jako věřitelem, a Ing. Janem Ladislavem Varmužou, na straně druhé jako dlužníkem (dále též jen „Smlouva o úvěru č. OTF/JV/113“). Na základě dohody o nahrazení závazku uzavřené dne 30. prosince 2003 koupila a nabyla práva a povinnosti věřitele ze Smlouvy o úvěru č. OTF/JV/113 společnost GIP HOLDING AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Zug, Baarerstrasse 8, CH-6300, (dále též jen „GIP HOLDING AG“). Dne 6. června 2006 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ve společnosti DELIMAX, a.s. úpisem nových akcií Ing. Janem Ladislavem Varmužou, který emisní kurs takto upsaných akcií splatil uzavřením smlouvy o vkladu části podniku dne 19. června 2006, přičemž na společnost DELIMAX, a.s. takto s částí podniku přešly i veškeré závazky z titulu Smlouvy o úvěru č. OTF/JV/113. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. října 2013 mezi společností GIP HOLDING AG, na straně jedné jako postupitelem, a Ing. Janem Ladislavem Varmužou, na straně druhé jako postupníkem, přešla na Ing. Jana Ladislava Varmužu práva a povinnosti věřitele z titulu Smlouvy o úvěru č. OTF/JV/113, b) část pohledávky ve výši 81.697.107,-- Kč (osmdesátjedenmilionšestsetdevadesátsedm-tisícjednostosedm korun českých) vzniklé z titulu smlouvy o úvěru č. OTF/JV/115 uzavřené dne 28. prosince 2001 společností ONYX TRADE & FINANCE GmbH, na straně jedné jako věřitelem, a Ing. Janem Ladislavem Varmužou, na straně druhé jako dlužníkem (dále též jen „Smlouva o úvěru č. OTF/JV/115“). Na základě dohody o nahrazení závazku uzavřené dne 30. prosince 2003 koupila a nabyla práva a povinnosti věřitele ze Smlouvy o úvěru č. OTF/JV/115 společnost GIP HOLDING AG. Dne 6. června 2006 bylo přijato rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu ve společnosti DELIMAX, a.s. úpisem nových akcií Ing. Janem Ladislavem Varmužou, který emisní kurs takto upsaných akcií splatil uzavřením smlouvy o vkladu části podniku dne 19. června 2006, přičemž na společnost DELIMAX, a.s. takto s částí podniku přešly i veškeré závazky z titulu Smlouvy o úvěru č. OTF/JV/115. Na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 31. října 2013 mezi společností GIP HOLDING AG, na straně jedné jako postupitelem, a Ing. Janem Ladislavem Varmužou, na straně druhé jako postupníkem, přešla na Ing. Jana Ladislava Varmužu práva a povinnosti věřitele z titulu Smlouvy o úvěru č. OTF/JV/115. 10. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení:Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti DELIMAX, a.s. určitému zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií dle bodu 7 tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných Akcií. Podpisy účastníků smlouvy budou úředně ověřeny.11. Představenstvo společnosti je povinno do třiceti dnů ode dne přijetí tohoto usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 12. června 2006 - 1. srpna 2006 : Valná hromada společnosti schválila dne 6. června 2006 usnesení o zvýšení základního kapitálu tohoto znění:1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 190.000.000,- Kč. Upiso... vání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 190 kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované.3. Upsání všech 190 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Janu Varmužovi, r.č. 470911/458, bytem Zlín, Vršava 4483, PSČ 760 01.4. Akcie je možno upsat v sídle společnosti DELIMAX, a.s. v Hodoníně, Bratislavská 1647/3, PSČ 695 01, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií počíná běžet dnem doručení návrhu smouvy o upsání akcií určitému zájemci a skončí dnem 1. srpna 2006.5. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku.6. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně.7. Emisní kurs akcií je stanoven takto: 190 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na majitele bude upsáno emisním kurzem 197.000.000,- Kč.Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného soudem ustanoveným znalcem a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, bude dle ustanovení § 163a odstavce 3 obchodního zákoníku použit na tvorbu rezervního fondu.8. Emisní kurs upsaných 190 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na majitele bude nejpozději do 1. sprna 2006 splacen nepeněžitým vkladem spočívajícím ve vložení části podniku - samostatně organizační jednotky (závod Hodonín), umístěné na adrese Hodonín, Bratislavská 3, PSČ 695 01, která tvoří část podniku podnikatele Ing. Jana Varmuži, r.č. 470911/458, bytem Zlín, Vršava 4483, PSČ 760 01, podnikajícího pod obchodní firmou Jan Varmuža, s místem podnikání Hodonín, Bratislavská 3, IČ 46219285, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle A, číslo vložky 4612.Nepeněžitý vklad byl v souladu s ustanovením § 59 odstavce 3) obchodního zákoníku popsán a oceněn znaleckým posudkem soudního znalce ustanoveného usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 8. března 2006 pod číslem 50 Nc 6022/2006-12, které nabylo právní moci dne 11. dubna 2006. Znalecký posudek č. MU-03/26 vypracovaný v souladu s výše uvedeným usnesením dne 2. května 2006 Ing. Miluší Urbanovou stanovuje hodnotu nepeněžitého vkladu částku 197.000.000,- Kč.Za nepeněžitý vklad výše popsaný bude tedy vydáno 190 kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč znějících na majitele.Nepeněžitý vklad je splacen uzavřením smlouvy o vkladu části podniku do společnosti DELIMAX, a.s. v sídle společnosti DELIMAX, a.s. a faktickým předáním nepeněžitého vkladu. zobrazit více skrýt více
  • 29. září 2005 - 14. listopadu 2005 : Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 8.9.2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti o 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých), tj. na celkovou ... částku 17.000.000,- Kč (slovy: sedmnáctmilionů korun českých), upsáním nových stopadesáti kusů kmenových akcií na majitele, v listinné podobě a jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), nekótovaných. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Výše emisního kursu nově upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Poté, co se všichni akcionáři vzdali přednostního práva na upisování akcií, budou všechny nové akcie nabídnuty určitému zájemci - Ing. Janu Varmužovi, r.č. 470911/458. Ing. Jan Varmuža je oprávněn upsat akcie smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, jejíž návrh mu bude společností doručen do jeho bydliště po zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Ing. Jan Varmuža je oprávněn upsat akcie, tj. uzavřít předloženou smlouvu o upsání akcií, ve lhůtě 14 dnů od doručení návrhu na uzavření této smlouvy. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v plné výši do 30 dnů od podpisu smlouvy o upsání akcií, a to převodem na bankovní účet zřízený zvlášť společností za tímto účelem, číslo účtu 35-4607890247/0100. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů