Trendy

58 420 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2013

Trendy

5 271 tis. Kč

Zisk za rok 2013

Trendy

40 881 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2013

Trendy

15

Zaměstnanců za rok 2013

Základní údaje

Sídlo

od 19.10.2016 nám. Dr. E. Beneše 25/27, 769 01 Holešov

Historické adresy

12.10.2005 - 19.10.2016 Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, PSČ 76901
3.2.2004 - 12.10.2005 Zlín, Zarámí 4077, PSČ 76040

26918188

DIČ

od 23.12.2005

CZ26918188

1.3.2004 - 6.9.2005

CZ26918188

Datum vzniku

3. února 2004

Datová schránka

m4xees8

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4103

Právní forma

121 Akciová společnost

Základní jmění

od 7.6.2006

15 500 000 Kč

Historické jmění

3.2.2004 - 7.6.2006

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Městský úřad Holešov

Bankovní účty

zvěřejněno 11.6.2013

CZ6568000000001200193921

... více účtů (celkem 2) najdete zde

Provozovny

od 3.2.2004

Název neuveden v RŽP
  • Adresy:
    • 751 17, Horní Moštěnice 201

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Ostatní skutečnosti

  • 7. července 2014 : Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
  • 7. července 2014 : Počet členů správní rady: 1
  • 7. července 2014 : Počet členů statutárního orgánu: 1
  • 7. června 2006 : Způsob založení:Zakladatelskou smlouvou formou notářského zápisu o založení akciové společnosti ze dne 18.12.2003 ve znění notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady ze dne 11.1. Způsob založení:Zakladatelskou smlouvou formou notářského zápisu o založení akciové společnosti ze dne 18.12.2003 ve znění notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady ze dne 11.1....2006. zobrazit více skrýt více

Historické ostatní skutečnosti

  • 31. ledna 2006 - 7. června 2006 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 11.1.2006 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti:Zvyšuje se základní kapitál společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisní... kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že:1. Základní kapitál společnosti bude zvýšen o 13,500.000,- Kč (slovy: třináct milionů pětset tisíc korun českých) ze stávající výše 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 15,500.000,- Kč (slovy: patnáct milionů pětset tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem. Upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity a jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou nepeněžitého vkladu.3. Upsáno bude 13 nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrovány a budou veřejně neobchodovatelné. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude připadat deset hlasů a na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč bude připadat jeden hlas. Jmenovitá hodnota akcií je 13,500.000,- Kč (slovy: třináct milionů pětset tisíc korun českých), emisní kurs akcií je 13,509.000,- Kč (slovy: třináct milionů pětset devět tisíc korun českých). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcií tvoří emisní ážio ve výši 9.000,- Kč (devět tisíc korun českých).4. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, neboť se stávající akcionář vzdal přednostního práva na upisování akcií. Akcie budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to obchodní společnosti Hanácká potravinářská společnost s.r.o., se sídlem Brno, nám. Svobody 12, PSČ 602 00, IČ: 619 75 290, zapsané v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38951.5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, PSČ 769 01, vždy každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.6. Lhůta pro upsání nových akcií bez využití přednostního práva je stanovena tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy usnesení valné hromady bude pravomocně zapsáno do příslušného obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, předpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je společnost povinna poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.7. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Holešov, nám. Dr. E. Beneše 25, PSČ 769 01, vždy každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.8. Nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním nepeněžitého vkladu společnosti.9. Předmětem nepeněžitého vkladu je část podniku vedená v rámci účetního i organizačního členění jako "divize sirupárna č. 105", a to včetně nemovitostí - stavby bez č.p., technické vybavenosti na pozemku p.č. st. 567/2 a pozemku p.č. st. 567/2 o výměře 661 m2 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Horní Moštěnice, vše uvedeno na uvedeny na LV č. 1251 a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov. Nepeněžitý vklad je oceněn Ing. Jiřím Slezákem, soudním znalcem jmenovaným dekretem Krajského soudu v Brně dne 27.11.2000, č.j. Spr 2739, ve znaleckém posudku ze dne 7.1.2006 vypracovaném na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6170/2005-2. Předmět vkladu je oceněn výše uvedeným posudkem na hodnotu 13,509.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 13 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 5 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě jedné každé akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), které nebudou registrovány a nebudou veřejně obchodovatelné. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií se považuje za emisní ážio. zobrazit více skrýt více
  • 3. února 2004 - 7. června 2006 : Způsob založení:Zakladatelskou smlouvou formou notářského zápisu o založení akciové společnosti ze dn e18.12.2003.
  • 17. března 2004 - 31. ledna 2006 : Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 08.03.2004 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti:Zvyšuje se základní kapitál společnosti upsáním nových akcií, jejichž emisn... í kurs bude splacen pouze nepeněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci tak, že:1. Základní kapitál společnosti společnosti HKS sirup, a.s. se sídlem Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 01, IČ: 26918188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4103, se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o částku 14.000.000,- Kč na 16.000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku se nepřipouští.2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílení kapitálových zdrojů společnosti, zvýšení bonity a jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace společnosti. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno formou nepeněžitého vkladu.3. Upsáno bude 14 nových kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč. Akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrovány, budou veřejně neobchodovatelné. Na jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč bude připadat deset hlasů.4. Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva a budou všechny nabídnuty určitému zájemci, a to Hanácké potravinářské společnosti, s.r.o., se sídlem nám. Svobody 12, 602 00 Brno, IČ 61975290, která je nyní vlastníkem věci, která bude předmětem vkladu.5. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti na adrese Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40 v kanceláři ředitele dv. č. 606, vždy každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.6. Lhůta pro upsání nových akcií s využitím přednostního práva je stanovena tak, že určený zájemce je povinen upsat akcie ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy usnesení valné hromady bude pravomocně zapsáno do příslušného obchodního rejstříku. Upisovateli bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele. Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, předpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií je společnost povinna poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií.7. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná součtu jmenovitých hodnot akcií a emisního ážia. Emisní kurs je stanoven ve výši rovnající se hodnotě nepeněžitého vkladu. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a součtem jmenovitých hodnot nově vydaných akcií tvoří emisní ážio.8. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Zlín, Zarámí 4077, PSČ 760 40 v kanceláři ředitele dv. č. 606, vždy každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 8,00 hodin do 16,00 hodin.9. Nepeněžitý vklad musí být splacen do sedmi dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to předáním písemného prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku spolu s předáním nepeněžitého vkladu společnosti.10. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou věci movité, zásoby a pohledávky související s výrobou sirupů včetně nemovitostí - stavby bez č.p., technické vybavenosti na pozmku p.č. st. 567/2 a pozemku p.č.567/2 o výměře 661 m2 v k.ú. Horní Moštěnice. Nepeněžitý vklad je oceněn Ing. Jiřím Slezákem, soudním znalcem jmenovaným dekretem Krajského soudu v Brně dne 27.11.2000, č.j. Spr 2739, ve znaleckém posudku ze dne 04.03.2004 vypracovaném na základě usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 50 Nc 6022/2004-23, který nabyl právní moc 25.02.2004. Předmět vkladu je oceněn výše uvedeným posudkem na hodnotu 14.000.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 14 kusů kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč, které nebudou registrovány, nebudou veřejně obchodovatelné. zobrazit více skrýt více
Zobrazit historická a neaktivní data
posunout dolů