Trendy

277 229 tis. Kč

Celkové výnosy za rok 2012

Trendy

-24 077 tis. Kč

Ztráta za rok 2012

Trendy

342 294 tis. Kč

Aktiva celkem za rok 2012

Trendy

0

Zaměstnanců za rok 2012

Základní údaje

Historické adresy

27.11.2013 - 5.8.2014 Cejl 494/25, Zábrdovice, 602 00 Brno
11.9.2009 - 27.11.2013 Brno, Cejl 494/25, PSČ 60200
2.6.2008 - 11.9.2009 Brno, Příkop 834/8, PSČ 60200
14.7.2005 - 2.6.2008 Praha 1, Revoluční 3/1003, PSČ 11000
15.3.2004 - 14.7.2005 Brno, Mlýnská 326/13, PSČ 60200

26922452

DIČ

Není plátce DPH

1.8.2005 - 5.8.2014

CZ26922452

Datum vzniku

15. března 2004

Datum zániku v obchodním rejstříku

5. srpna 2014

Datum zániku v registru živnostenského podnikání

5. srpna 2014

Historické názvy

14.7.2005 - 5.8.2014

European Property Group, a.s.

15.3.2004 - 14.7.2005

PANDORA BOX, a.s.

Soud

Krajský soud v Brně, odd. vložka: B 4128

Právní forma

121 Akciová společnost

Historické jmění

27.8.2009 - 5.8.2014

636 492 000 Kč

15.1.2009 - 27.8.2009

328 620 000 Kč

21.4.2008 - 15.1.2009

283 800 000 Kč

15.3.2004 - 21.4.2008

2 000 000 Kč

Evidující úřad v registru živnostenského podnikání

Magistrát města Brna

Historické provozovny

25.4.2008 - 10.11.2010

PENSION REISTEN
  • Adresy:
    • Husova 308/44, 692 01, Mikulov

... více informací naleznete zde

Rating společnosti

Zjišťuji aktuální rating
Zjišťuji aktuální informace

Mapa


Historické ostatní skutečnosti

  • 5. srpna 2014 - 5. srpna 2014 : Společnost European Property Group, a.s. zanikla přeměnou ve formě fúze sloučením s nástupnickou společností Cornell, a.s., IČ: 25702351, se sídlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, z... apsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4110, s účinností ke dni provedení zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 3. června 2011 - 5. srpna 2014 : V důsledku přeměny - vnitrostátní fúze společnosti European Property Group, a.s. jako společnosti nástupnické sloučením se společností Areál Bohunická s.r.o., IČ: 292 13 401, se sí... dlem Brno, Cejl 494/25, PSČ 602 00, jako společností zanikající, přešlo na společnost European Property Group, a.s. jmění zanikající společnosti Areál Bohunická s.r.o., s účinností ke dni provedení zápisu vnitrostátní fúze sloučením do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
  • 29. září 2008 - 5. srpna 2014 : V důsledku fúze společnosti European Property Group, a.s., jako společnosti nástupnické, sloučením se společností OSICO ENTERPRISES CZ s.r.o, jako společností zanikající, přešlo na... společnost European Property Group, a.s. jmění zanikající společnosti OSICO ENTERPRISES CZ s.r.o., IČ : 274 35 849, se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 28, PSČ 150 00. zobrazit více skrýt více
  • 2. července 2009 - 27. srpna 2009 : ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s. jako jediný akcionář společnosti European Property Group, a.s. vykonávající působnost valné hromady ve smyslu § 190 obchodního zákoníku učinila... dne 23.6.2009 toto rozhodnutí: Základní kapitál společnosti European Property Group, a.s. se z původní výše 328,620.000,-- Kč (slovy: tři sta dvacet osm milionů šest set dvacet tisíc korun českých) zvyšuje o částku ve výši 307,872.000,- Kč (slovy: tři sta sedm milionů osm set sedmdesát dva tisíc korun českých) na nový základní kapitál ve výši 636,492.000,- Kč (slovy: šest set třicet šest milionů čtyři sta devadesát dva tisíc korun českých). Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu se bude upisovat: lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 78,208.000,-- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě osm tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 78,208.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě osm tisíc korun českých), lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 2,611.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set jedenáct tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 2,611.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set jedenáct tisíc korun českých), lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 227,053.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů padesát tři tisíc korun českých), a to peněžitým vkladem ve výši 227,053.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů padesát tři tisíc korun českých). Dosavadní jediný akcionář se vzdává svého přednostního práva na upisování akcií na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí.Nové akcie budou nabídnuty určitým zájemcům, a to 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 78,208.000,-- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě osm tisíc korun českých) společnosti SPV CO. Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, registrační číslo HE148845, lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 2,611.000,-- Kč (slovy: dva miliony šest set jedenáct tisíc korun českých) společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, IČ 269 28 949 a lks (slovy: jeden kus) kmenové listinné akcie znějící na majitele ve jmenovité hodnotě jedné ve výši 227,053.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů padesát tři tisíc korun českých) společnosti TOSTEPTAN a.s., se sídlem Brno, Rybnická 132/126, PSČ 634 00, IČ 282 72 315, kteří je upíší peněžitými vklady.Místem pro úpis akcií je sídlo společnosti European Property Group, a.s., a lhůta pro jejich úpis činí třicet (30) dnů. Tato lhůta počne běžet následujícím dnem po dni zápisu toto usnesení do obchodního rejstříku. Počátek běhu této lhůty budeupisovatelům oznámen doporučeným dopisem s tím, že emisní kurs takto upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Současně s tím mu bude předložen návrh na uzavření smlouvy oupsání akcií ve smyslu § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Peněžitý vklad upisovatelů musí být splacen v celém rozsahu, tj. celý emisní kurs upsaných akcií, a to do jednoho (1) měsíce ode dne jejich úpisu, nejpozději však do dne podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Připouští se možnost započtení dále uvedených peněžitých pohledávek upisovatelů (určených zájemců) proti pohledávce na splacení emisního kursu tak, že emisní kursupisovaných akcií bude splacen výhradně tímto započtením. Dohody o započtení musí být uzavřeny před podáním návrhu nazápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, s tím, že návrh na jejich uzavření předloží společnost.Jedná se o pohledávku společnosti SPV CO. Limited, vůči společnosti v celkové výši 78,208.775,64 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě osm tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých a šedesát čtyři haléřů) z titulu poskytnutých úvěrů ze dne 20.05.2009, 11.02.2009 a 06.03.2009, kde se na emisní kurs započte její část ve výši 78,208.000,-- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů dvě stě osm tisíc korun českých), dále o pohledávku společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., vůči společnosti v celkové výši 2,611.650,80 Kč (slovy: dva miliony šest set jedenáct tisíc šest set padesát korun českých a osmdesát haléřů) ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 10.11.2008, kde se na emisní kurs započte její část ve výši 2,611.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set jedenáct tisíc korun českých) a o pohledávku společnosti TOSTEPTAN a.s., vůči společnosti v celkové výši 227,053.431,51 Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů padesát tři tisíc čtyři sta třicet jedna korun českých a padesát jedna haléřů), z titulu smluv o úvěru ze dne 02.05.2008, 01.08.2008, 05.06.2009, smlouvy o prodeji cenných papírů ze dne 01.01.2008 a smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 14.03.2008, kde se na emisní kurs započte její část ve výši 227,053.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm milionů padesát tři tisíc korun českých). Zbývající části pohledávek upisovatelů za společností zůstává nedotčena. zobrazit více skrýt více
  • 12. ledna 2009 - 15. ledna 2009 : Jediný akcionář přijal dne 22.12.2008 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:1. Základní kapitál společnosti European Property Group, a.s., IČ: 26922452, se síd... lem Brno, Příkop 834/8, PSČ 602 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4128, dále jen ?společnost?, se zvyšuje o částku 44.820.000,- Kč, slovy čtyřicet čtyři miliónů osm set dvacet tisíc korun českých, z původní výše 283.800.000,- Kč, slovy dvě stě osmdesát tři milionů osm set tisíc korun českých, na novou výši 328.620.000,- Kč, slovy tři sta dvacet osm miliónů šest set dvacet tisíc korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Bude vydán jeden (1) kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 44.820.000,- Kč, slovy čtyřicet čtyři miliónů osm set dvacet tisíc korun českých, která nebude kótovaná, dále také jen ?nová akcie?.3. Emisní kurs nové akcie bude splacen peněžitým a nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným níže.4. Nová akcie bude nabídnuta k upsání jedinému akcionáři společnosti, kterým je společnost ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., IČ: 26928949, se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4455.5. Lhůta pro upsání akcie jedinému akcionáři činí čtrnáct (14) dní a počne běžet dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, přijatého při výkonu působnosti valné hromady společnosti, do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcie, nejpozději první den lhůty pro upsání akcie. Nová akcie společnosti bude jediným akcionářem upsána v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcie uzavřenou mezi ním a společností v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcie.6. Emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě.7. Emisní kurs jednoho (1) kusu kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 44.820.000,- Kč, slovy čtyřicet čtyři miliónů osm set dvacet tisíc korun českých, bude splacen níže specifikovaným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, ve lhůtě do 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií a dále započtením níže specifikovaných peněžitých pohledávek jediného akcionáře za společností.8. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří níže uvedené nemovitosti:- budova č.p. 494, objekt bydlení, stojící na pozemku parc. č. 724/1, včetně příslušenství,- pozemky parc. č. 724/1, 725 a 737/1,vše v katastrálním území Zábrdovice, obec Brno, okres Brno-město, zapsané na listu vlastnictví č. 1202 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno,- trvalé porosty ? produkční vinice na pozemku parc. č. 1204/1, 1204/2,- zemědělské pozemky parc. č. 1204/1, 1204/2,vše v katastrálním území Sedlec u Mikulova, obec Sedlec, okres Břeclav, zapsané na listu vlastnictví č. 673 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,- trvalé porosty ? vinice na pozemku parc. č. 5287 a parc. č. 5288,- zemědělské pozemky parc. č. 5287 a parc. č. 5288,vše v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic, obec Pavlov, okres Břeclav, zapsané na listu vlastnictví č. 505 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,- trvalé porosty ? vinice na pozemku parc. č. 2500/84, 3524/14, 3524/262,- zemědělské pozemky ? parc. č. 2500/84, 3524/14, 3524/262,- zemědělské pozemky ? ve zjednodušené evidenci parc. č. podle PK 258/1, 360, 365/1, 1342, 1995, 2681/1, 3324,vše v katastrálním území Rakvice, obec Rakvice, okres Břeclav, zapsané na listu vlastnictví č. 2898 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,- trvalé porosty ? vinice na pozemku parc. č. 3934/1, 3934/2,- zemědělské pozemky ? vinice ? parc. č. 3934/1, 3934/2,- zemědělské pozemky ? orná půda ? ve zjednodušené evidenci parc. č. podle GP 428, 429, 431, 630, 1296, 1363, 1376, 1384, 1448, 1475, 1938, 1939, 1940, 2030,vše v katastrálním území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, okres Břeclav, zapsané na listu vlastnictví č. 1626 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, stojící na pozemku parc. č. St. 3267,- pozemní betonová jáma na pozemku parc. č. St. 3267,- budova bez čp/če, průmyslový objekt, stojící na pozemku parc. č. St. 3266,- budova bez čp/če, stavba technického vybavení, stojící na pozemku parc. č. St. 3372,- nádrže na pozemku parc. č. St. 3372,- pozemní kanály na pozemku parc. č. 2096/5,- pozemní jáma na pozemku parc. č. 2096/2,- pozemek parc. č. St. 3052, St. 3266, St. 3267, St. 3372, St. 3375, St. 3376,- pozemek parc. č. 2096/2, 2096/5, 2096/6,vše v katastrálním území Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, zapsané na listu vlastnictví č. 5779 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Sušice.Hodnota takto vymezeného nepeněžitého vkladu byla v souladu s ust. § 59 odst. 3 obchodního zákoníku stanovena dle níže uvedených znaleckých posudků na souhrnnou částku 42.654.207,- Kč:- znalecký posudek č. 1053/2008 ze dne 18.8.2008 a jeho dodatek č. 1 ze dne 21.11.2008, obojí zpracované znaleckým ústavem MONTEKALA, spol. s r.o., IČ: 44846762, se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, vydaným pod č.j. 18 Nc 6417/2008;- znalecký posudek č. 1024/2008 ze dne 20.3.2008, jeho dodatek č. 1025/2008 ze dne 27.3.2008 a jeho dodatek č. 1206/2008 ze dne 22.11.2008, vše zpracované znaleckým ústavem MONTEKALA, spol. s r.o., IČ: 44846762, se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, který byl za tím účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze, vydaným pod č.j. 2 Nc 4185/2008-12;- znalecký posudek č. 3.368/2008 ze dne 27.11.2008, zpracovaný znalcem Pavlem Tomáškem, se sídlem 5. května 679/II, Sušice, PSČ 342 01, který byl za tím účelem jmenován usnesením Krajského soudu v Brně, vydaným pod č.j. 50 Nc 6578/2008-16.10. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje předmět a ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu, jímž má být jediným akcionářem splacena část emisního kursu jednoho (1) kusu kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 44.820.000,- Kč, slovy čtyřicet čtyři miliónů osm set dvacet tisíc korun českých, a to ve výši 42.654.207,- Kč, slovy čtyřicet dva miliónů šest set padesát čtyři tisíc dvě stě sedm korun českých.11. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení části emisního kursu upsané nové akcie o jmenovité hodnotě ve výši 44.820.000,- Kč, slovy čtyřicet čtyři miliónů osm set dvacet tisíc korun českých, a to ve výši 2.165.793,- Kč, slovy dva milióny jedno sto šedesát pět tisíc sedm set devadesát tři korun českých, vzniklých:- ze smlouvy o úvěru, uzavřené mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem dne 29.01.2008, ze které vznikla společnosti povinnost vrátit upisovateli jistinu ve výši 148 917,- Kč, slovy jedno sto čtyřicet osm tisíc devět set sedmnáct korun českých, a zaplatit smluvní úrok ve výši 549,49 Kč, slovy pět set čtyřicet devět korun českých a čtyřicet devět haléřů;- ze smlouvy o půjčce, uzavřené mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem dne 31.03.2008, ze které vznikla společnosti povinnost vrátit upisovateli jistinu ve výši 116 000,- Kč, slovy jedno sto šestnáct tisíc korun českých, a zaplatit smluvní úrok ve výši 2 329,51 Kč, slovy dva tisíce tři sta dvacet devět korun českých a padesát jedna haléřů;- z kupní smlouvy, uzavřené mezi společností jako kupujícím a upisovatelem jako prodávajícím dne 28.04.2008, ze které vznikla společnosti povinnost zaplatit kupní cenu za automobily zn. Mercedes Benz 221, RZ: 4B6 2122, Seat Leon, RZ: 4B8 2365, Mercedes Benz 169, RZ: 3B3 0382, ve výši 2 910 000,- Kč, slovy dva milióny devět set deset tisíc korun českých, přičemž dosud nebyla uhrazena část kupní ceny ve výši 759 997,- Kč, slovy sedm set padesát devět tisíc devět set devadesát sedm korun českých;- z kupní smlouvy, uzavřené mezi společností jako kupujícím a upisovatelem jako prodávajícím dne 29.08.2008, ze které vznikla společnosti povinnost zaplatit kupní cenu za automobil zn. SEAT Altea, RZ: 3B3 7096, ve výši 238 000,- Kč, slovy dvě stě třicet osm tisíc korun českých, přičemž dosud nebyla uhrazena ani část kupní ceny;- z kupní smlouvy, uzavřené mezi společností jako kupujícím a upisovatelem jako prodávajícím dne 3.12.2008, ze které vznikla společnosti povinnost zaplatit kupní cenu za automobil zn. Mercedes Benz Viano, RZ: 4B4 4200, ve výši 800 000,- Kč, slovy osm set tisíc korun českých, přičemž dosud nebyla uhrazena ani část kupní ceny;- ze smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi společností jako nabyvatelem a upisovatelem jako převodcem dne 12.12.2008, ze které vznikla společnosti povinnost zaplatit cenu za převáděný obchodní podíl na společnosti Reisten, s.r.o., IČ: 255 33 924, ve výši 100 000,- Kč, přičemž dosud nebyla uhrazena ani část ceny za převod obchodního podílu.12. Představenstvo společnosti předloží při uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kursu. Jediný akcionář uzavře se společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.13. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje vydání jedné (1) akcie o jmenovité hodnotě ve výši 44.820.000,- Kč, slovy čtyřicet čtyři miliónů osm set dvacet tisíc korun českých, jedinému akcionáři, a to za nepeněžitý vklad a peněžitý vklad splacený započtením pohledávek, přičemž na nepeněžitý vklad ve výši 42.654.207,- Kč připadne jmenovitá hodnota této akcie ve výši 42.654.207,- Kč a na peněžitý vklad ve výši 2.165.793,- Kč připadne jmenovitá hodnota této akcie ve výši 2.165.793,-Kč. zobrazit více skrýt více
  • 1. dubna 2008 - 21. dubna 2008 : Jediný akcionář přijal dne 28.3.2008 při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí:1. Základní kapitál společnosti European Property Group, a.s., IČ: 26922452, se sídl... em Praha 1, Revoluční 3/1003, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 10104, (dále také jen společnost) se zvyšuje o částku 281.800.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát jedna milionů osm set tisíc korun českých), z původní výše 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 283.800.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů osm set tisíc korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.2. Bude vydán 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 18.780.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) a 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 263.020.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tři milionů dvacet tisíc korun českých), které nebudou kótované (dále také jen nové akcie).3. Emisní kurz nových akcií bude splacen peněžitým a nepeněžitým vkladem způsobem uvedeným níže.4. Jediný akcionář společnosti se v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku vzdal přednostního práva na upisování akcií, které budou upisovány peněžitými vklady při tomto zvýšení základního kapitálu.5. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, kterým je společnost ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., IČ: 26928949, se sídlem Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 4455 (dále také jen předem určený zájemce).6. Lhůta pro upsání akcií předem určeným zájemcem činí čtrnáct (14) dní a počne běžet dnem zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, přijatého při výkonu působnosti valné hromady společnosti, do obchodního rejstříku. Počátek běhu upisovací lhůty podle §203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku bude předem určenému zájemci oznámen dopisem nebo osobně předán současně s doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, nejpozději první den lhůty pro upisování akcií. Nové akcie společnosti budou předem určeným zájemcem upsány v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi ním a společností v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, v průběhu lhůty pro upsání akcií.7. Emisní kurs nových akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.8. Emisní kurz jeden (1 ks) kus kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 18.780.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých) bude splacen níže specifikovaným nepeněžitým vkladem v sídle společnosti ČESKÁ INVESTIČNÍ A SPRÁVCOVSKÁ, a.s., na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00, ve lhůtě do 7 dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií. Nepeněžitý vklad musí být dle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.9. Předmět nepeněžitého vkladu tvoří níže uvedené nemovitosti:- budova č.p. 308, stojící na pozemku parc. č. 488,- pozemky parc. č. 488, 487/1, 487/3, 487/9,vše v katastrálním území Mikulov na Moravě, obec Mikulov, zapsané na listu vlastnictví č. 1626, vedeném v katastru nemovitostí pro katastrální území Mikulov na Moravě, obec Mikulov.- pozemky parc. č. 278/2, 278/11, 278/12, 278/13, 278/15, 278/16, 278/19,vše v katastrálním území Tedražice, obec Hrádek, zapsané na listu vlastnictví č. 603, vedeném v katastru nemovitostí pro katastrální území Tedražice, obec Hrádek.- budova č.p. 352, část obce Sušice II, stojící na pozemku parc. č. St. 737/1,- budova bez č.p./č.e. - sklad řeziva, budova bez č.p./č.e. - sklad řeziva a budova bez č.p./č.e. - garáže pro nákladní automobily, vše stojící na pozemku parc. č. St. 509/11,- budova bez č.p./č.e. - hoblírna, stojící na pozemku parc. č. St. 509/12,- budova bez č.p./č.e. - technický sklad, stojící na pozemku parc. č. St. 509/24,- budova bez č.p./č.e. - nová vrátnice, stojící na pozemku parc. č. St. 509/28,- budova bez č.p./č.e. - výroba voštin, stojící na pozemku parc. č. St. 737/6,- budova bez č.p./č.e. - spalovna voštin, stojící na pozemku parc. č. St. 737/7,- budova bez č.p./č.e. - sklad hořlavin, stojící na pozemku parc. č. St. 1484,- budova bez č.p./č.e. - sklad chlorečnanů, stojící na pozemku parc. č. St. 1485,- budova bez č.p./č.e. - ocelový sklad, stojící na pozemku parc. č. St. 3373,- budova bez č.p./č.e. - garáže, stojící na pozemku parc. č. St. 3374,- pozemky parc. č. St. 509/11, St. 509/12, St. 509/24, St. 509/25, St. 509/26, St. 509/28, St. 509/33, St. 737/1, St. 737/5, St. 737/6, St. 737/7, St. 737/14, St. 737/17, St. 1484, St. 1485, St. 3373, St. 3374, St. 3377/4, 2035/1, 2036/1, 2037/2, 2068/1, 2096/1, 2096/7, 2096/9, 2096/10, 2096/12, 2096/13, 2096/20, 2096/21, 2096/24, 2096/34, 2096/36, 2096/37, 2096/42, 2096/45, 2096/47, 2096/48, 2096/59, 2096/65, 2102/1, 2242, 2379, 2380/1, 2380/4, 2392/1, 2392/2, 2515,- pozemky ve zjednodušené evidenci parc. č. podle pozemkového katastru 1930/1,vše v katastrálním území Sušice nad Otavou, obec Sušice, zapsané na listu vlastnictví č. 5401, vedeném v katastru nemovitostí pro katastrální území Sušice nad Otavou, obec Sušice.- bytová jednotka č. 966/4 v budově č.p. 966, část obce Sušice II, stojící na pozemku parc. č. St. 1993,- spoluvlastnický podíl náležející k výše uvedené bytové jednotce na společných částech budovy č.p. 966, část obce Sušice II, stojící na pozemku parc. č. St. 1993 ve výši 80/1246,- spoluvlastnický podíl náležející k výše uvedené bytové jednotce ve výši 80/1246 na pozemku parc. č. St. 1993,vše v katastrálním území Sušice nad Otavou, obec Sušice, zapsané na listu vlastnictví č. 4986 a 4985, vedeném v katastru nemovitostí pro katastrální území Sušice nad Otavou, obec Sušice.Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu činí dle znaleckého posudku č. 1024/2008 ze dne 20.3.2008 a jeho dodatku č. 1025/2008 ze dne 27.3.2008, obojí zpracované znaleckým ústavem MONTEKALA, spol. s r.o., IČ: 44846762, se sídlem Praha 9, Hálova 34, PSČ 190 00, který byl za tím účelem jmenován usnesením Městského soudu v Praze, vydaným pod č.j. 2 Nc 4185/2008-12 ze dne 19.2.2008, částku 18.780.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých).10. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady schvaluje předmět a ocenění shora uvedeného nepeněžitého vkladu, jímž má být předem určeným zájemcem splacen emisní kurz 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 18.780.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých), jakož i vydání akcie o jmenovité hodnotě ve výši 18.780.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů sedm set osmdesát tisíc korun českých), za nepeněžitý vklad předem určenému zájemci.11. Emisní kurs 1 ks kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 263.020.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tři milionů dvacet tisíc korun českých), která nebude splacena nepeněžitým vkladem, bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek za společností.12. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady vyslovuje souhlas se započtením níže specifikovaných pohledávek proti pohledávce společnosti za upisovatelem na splacení emisního kurzu upsané nové akcie o jmenovité hodnotě ve výši 263.020.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát tři milionů dvacet tisíc korun českých), vzniklých:- ze smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené mezi společností jako nabyvatelem a předem určeným zájemcem jako převodcem dne 29.2.2008, ze které vznikla společnosti povinnost zaplatit kupní cenu za akcie emitované společností Solo Energetika, a.s. ve výši 1.109.000,- Kč (slovy: jeden milion jedno sto devět tisíc korun českých);- ze smlouvy o převodu cenných papírů, uzavřené mezi společností jako nabyvatelem a předem určeným zájemcem jako převodcem dne 29.2.2008, ze které vznikla společnosti povinnost zaplatit kupní cenu za akcie emitované společností SOLO SIRKÁRNA, a.s. ve výši 60.800.000,- Kč (šedesát milionů osm set tisíc korun českých);- ze smlouvy o postoupení pohledávky, uzavřené mezi společností jako postupníkem a předem určeným zájemcem jako postupitelem dne 29.2.2008, ze které vznikla společnosti povinnost zaplatit úplatu ve výši 201.115.602,50 Kč (slovy: dvě stě jeden milion jedno sto patnáct tisíc šest set dva korun českých a padesát haléřů) za postoupené pohledávky předem určeného zájemce za společností OSICO ENTERPRISES CZ s.r.o., IČ: 27435849, se sídlem Praha 5, Jindřicha Plachty 28, PSČ 150 00 a za společností Reisten, s.r.o., IČ: 25533924, se sídlem Valtice, Zámek 2, PSČ 691 42.13. Představenstvo společnosti předloží při uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci návrh smlouvy o započtení peněžitých pohledávek proti pohledávce na splacení emisního kurzu. Předem určený zájemce uzavře se společností smlouvu o započtení do 7 dnů ode dne upsání nových akcií. Smlouva o započtení musí být v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. zobrazit více skrýt více
posunout dolů